TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

Tidsfaktorekonomi

är en ny ekonomisk modell som innebär att ekonomi skall grundas på naturkonstanten för tid, på likartat sätt som andra mätsystem är grundade i oföränderliga värdebaserLäs hela broschyren här!