TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

PARALLELLA VALUTOR

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större

1700-talsskalden Thomas Thorild
MEN idag inser många att det omvända passar bättre: ”Att tänka rätt är stort, men att tänka fritt är större.”

Här kommer Du att hitta konstruktiva projekt runt om i världen där man sett fördelen med en lokal valuta som fungerar parallellt med den nationella. Samt litteratur värd att läsa som tyvärr inte finns i så stor utsträckning på svenska.

Kloka system som kan komma många till gagn – kommer till för att människor vågar tänka fritt, inte av dem som sitter fast i gamla modeller. Många skolade ekonomer verkar dessvärre ha svårt att tänka fritt. Men vi har alla ett ansvar.

Vill man ha kontroll över ett område så behöver man ha kontroll över dess valuta.
Det är ju den största anledningen till att införa euron – oavsett vad annat man försöker få oss att tro.

Överallt i världen pågår intressanta projekt där människor själva känner att ”VI MÅSTE GÖRA NÅGOT SJÄLVA – i vår egen bygd”. Det finns massor av människor som på olika sätt arbetar med sådant – samt försöker sprida kunskaper om parallella valutor, hur pengar blir till, räntefria pengar mm. Proffessor Margrit Kennedy är en av de personer som tagit reda på mycket om alla dessa projekt och hon är en flitig resenär världen över för att inspirera andra genom att berätta om de projekt som fungerar.

Någon hjälp från myndigheterna kan man troligen inte vänta sig – vill man att något ska hända så får man göra det själv. Se sitt samhälles behov – gå ihop med andra konstruktiva människor – och sätta igång! Och framför allt inte vara så underdånig – GÖR DET BARA! Det är inte förbjudet att vara konstruktiv!

LOKALA PENGAR I SVERIGE
KLÖVER BÄTTRE ÄN EURO – Läs historien om uppfinnaren och biodlaren Kjell Holmstrand som 1984 startade sin egen valuta i Orsa i Dalarna.

EN MEDELTIDA HISTORIA – se den och förstå vad Kjell Holmstrand faktiskt gjort med sin honungsmyntfot. Människor som skapar denna möjlighet för sina medmänniskor, ökar den ekonomiska aktiviteten i ett område och därmed arbetstillfällen….de borde få medalj. Ju fler gånger sedlarna/checkerna byter ägare – ju mer arbete blir det i bygden. Kommunerna skulle också kunna göra detta för att få åtminstone en viss mängd pengar att stanna och cirkulera i bygden och inte dra iväg ut på det globala casinot (se nedan: Motion till Miljöpartiet 1999).

HONUNGSMYNTFOTEN
 – diskussion på hemsidan ALTERNATIV.NU om honung som hårdvaluta.

FÅR MAN SKAPA SIN EGEN VALUTA?
 – Diskussion på hemsidan: ALTERNATIV. NU
NÄTVERKET FÖR KOMPLEMENTÄRA VALUTOR – FACEBOOK LOKALA BYTESSYSTEM (historik) – En introduktion till LETS – Lokala bytessystem kan vara ett nytt sätt att återuppliva lokalsamhället och den lokala ekonomin. ”Om ekonomin är Titanic, är LETS en av livbåtarna.”

LOKALA VALUTOR FÖRR OCH NU – historik.
FÖRSÖK ATT PÅVERKA MILJÖPARTIET – 1999
Kommunala betalsystem – Motion till Miljöpartiet 1999 – om införandet av kommunalt betalsystem.
En motion som blev bordlagd på den årliga kongressen 1999 tillsammans med flera andra och ytterligare några som redan bordlagts 1997. MP:s partistyrelse förstod inte motionen och svarade att de biföll den eftersom de trodde att det handlade om bytessystem av typ BYTS och LETS.

Ett förtydligande krävdes. Jag fick god hjälp av av JAK Medlemsbanks dåvarande VD Oscar Kjellberg och JAK Medlemsbanks dåvarande styrelseordförande Kåre Olsson. Förtydligandet togs upp på kongressens förberedande dag i det Finansiella utskottet. Då motionen ändå blev bordlagd så skrev jag till ett 10-tal mer eller mindre kända miljöpartister med kopia till Partistyrelsen. Min uppfattning var att denna motion ej kunde vänta i flera år. INGEN SVARADE. Jag gick ur Miljöpartiet, (jag hade då redan ägnat massor av TID på Miljöpartimöten).
LÄS FÖRTYDLIGANDET AV MOTIONEN

EXEMPEL PÅ LOKALA PENGAR I VÄRLDEN artiklar, hemsidor i ämnet:
ITHACA HOURS (Amerika, norra New York state)
Läs historien om hur det började och växte fram: ”History is made by public action like this, rather than by special leaders”, säger Paul Glover.
LOCAL CURRENCY – ITHACA
Tillverka Din egen valuta: Amerikansk sida med hänvisning till mängder av små försök runt hela Amerika att skapa en parallell ekonomi i sina egna samhällen.
Alternative monetary systems – Informativ sida med många länkar.
Alliance of Complementary Currencies – en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar utbildningsmässigt med att öka förståelsen av komplementära monetära innovationer.
E.F. Shumacher Society – uppkallat efter författaren till boken:
”LITET ÄR VACKERT – ekonomi som om människor betydde något” – av E.F. Schumacher.

 DAMANHUR i ITALIEN – ”Founded in the early 1970’s, the UN award winning Federation of Damanhur is an internationally renowned center for spiritual, artistic and social research. Damanhur is an eco-society, a federation of communities and an active member of GEN. Member satisfaction appears to be high; very few citizens leave the community. They maintain their own currency, the Credito, which is tied to the Italian Lira”.

 TORONTO DOLLAR 
– Money that talks a different language/ i Canada MARGRIT KENNEDYs egen hemsida (texter finns på engelska)
Artiklar om parallella pengar: från Margrit Kennedys hemsida
MonNetA – Money Network Alliance for the Development and Implementation of Complementary Currencies.

BERNARD LIETAER – den här mannen vet vad han talar om. Han var tidigare en tjänsteman vid centralbanken i Belgien och belgiska statens representant i Bank of international settlements (en slags centralbankernas centralbank). Han var också en av eurons konstruktörer (om jag inte är felunderrättad)
Bernard Lietaers egen hemsida – väldigt intressant
The Future of Money: Creating New Wealth, Work, and a Wiser World – av Bernard Lietaer
”Beyond greed an scarcity” (Efter grighet och knapphet) Ur tidningen YES! Intervju med Bernard Lietaer
Complementary currencies for social change” – Intervju med Bernard Lietaer i Colorado`s Holistic Journal COMPLEMENTARY CURENCIES in EUROPE 2004
VIDEO från konferens i syd Tyskland 2005 om parallella pengar. Det var en väldigt intressant konferens med folk från hela världen. Man hade 7-8 simultantolkar … mycket välorganiserat.

Den 8:e internationaella permakulturkonferensen i Brasilien i maj 2007. Hemsidan innehåller mycket om parallella pengar bland annat intressant. – Från Perma-konferensens hemsida är följande text + exempel hämtade: ”Det övergripande målet för det nuvarande penningsystemet är att tjäna mer pengar på pengar. Detta är svårt att åstadkomma i små eller medelstora företag i konkurrens med exploaterande arbetsförhållanden i låglöneländer, i omvårdnad av de äldre eller i utbildning av de unga.
Det är inte så konstigt att allt, som inte kan konkurrera med dem som skapar pengarna (bankerna) på den finansiella marknaden, har svårt att hitta nödvändig finansiering. Att skapa nya monetära instrument, som designas för specifika ändamål, kan kanske själva hjälpa till med just detta; att skapa finansiering för specifika sociala, kulturella och ekologiska projekt, såväl för regional utveckling.
Med följande tre exempel på komplementära sektorsvalutor, är menade för att påvisa:
– För det första, hur olika delar av samhället kan dra nytta av införandet av de nya monetära instrumenten,
– För det andra hand att det finns olika sätt att backa upp sådan valuta; varor och tjänster, tid och även den egna nationella valutan.
Dessa exempel kan fungera över hela landet men kan också användas regionalt.”

– Student-valuta i Brasilien – en monetär uppfinning av Bernard Lieatar
– WIR – en företagsvaluta i Schweitz – ett företagsnätverk, mellan mindre och medelstora företag
– Furie Kippu TID-bank i JAPAN – en japansk parallellvaluta för hjälp till äldre människor.

DEN 9:e internationella permakulturkonferensen blir i Afrika i april 2009