TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

LITTERATUR & LÄNKAR

Här finns diverse texter med förslag på intressanta böcker att läsa inom ekonomi samt länkar till intressanta videofilmer om pengar och ekonomi (samt några föredrag/föreläsningar).
Dessutom hänvisningar till hemsidor som är värda att titta på, och diverse annan viktig ekonomisk allmänbildning. Ekonomi – Demokrati – Energi är nära hopkopplat.

Denna hemsida har tillkommit för att föra ut den svenska innovatören Karl Gustafson:s systemförslag Tidfaktorekonomi med tidskatt. Ett ekonomiskt system i harmoni med naturlagarna.
Efter 50 års försök att nå ut har ingen ännu intresserat sig för hans förslag, detta trots att en riksdagsman:
Riksdagsledamot Anders Gernandt, la en motion i Sveriges Riksdag 1975/76:971
Motionen ligger på riksdagens hemsida: ”Om ett system med tidskatt”

Den ekonomiska allmänbildningen var troligen för låg – eller, de tjänade alla för mycket på tillväxtsystemet och var därför inte intresserade. Men det är en skam för ett demokratiskt samhälle att det inte går att nå ut till allmänheten för öppen debatt med systemförslag som alla borde få delta i att fundera över.
Tidfaktorekonomi-sidor på Facebook:
TIDSKATT – en FB-sida med blandade ekonomiska artiklar/videos från nätet samt texter om Tidfaktorekonomi
TIDFAKTOREKONOMI – DET GODA SAMHÄLLET – En FB-sida med mestadels texter om Tidfaktorekonomi

LÄS också – Texter skrivna om Tidfaktorekonomi – av andra än Karl Gustafson.


ÖVERSÄTTNING av YOUTUBE-KLIPP – Länkar som går till Youtube-klipp, är ofta är på engelska. Då är det faktiskt värdefullt att ställa in autotranslate swedish. Först klickar man på den lilla ikonen CC i underkant av bilden, då kommer engelsk text. Sen klickar man på det lilla hjulet till höger om CC – markerar Subtitles – och sen Autotranslate – dra sen i markören ner till swedish. Ofta behöver man både följa med i lyssnandet och ha ett öga på den svenska texten.

Vårt ansvar och uppdrag är långt mycket större än vi verkar förstå. Vi har alla en uppgift och ett moraliskt ansvar – som att delta i att skapa system som samverkar med naturen.
Ekonomismen som idag överskuggar allt är INTE ett sådant system. För att inse allvaret i hur världens ekonomiska system möjliggjort för några få att lägga under sig ägandet av i stort sett alla företag i världen, se och lyssna och läs viktiga ekonomiböcker av människor som verkligen tänkt.
Ekonomisk allmänbildning är nog bland det viktigaste vi kan ägna oss åt idag.

Vår värld står inför enorma problem. Vi hade 2008 en ekonomisk kollaps och egentligen samtidigt en ekologisk kris (något som forskare pekat på i årtionden). En ekonomisk kollaps som bara var en i en lång rad.
Kanske borde vi också prata om en politisk kollaps och att våra system behöver uppgraderas, utvecklas. Antagligen är vi mitt uppe i en ekonomisk kris just nu 2023 – och vi måste börja diskutera NYA SYSTEM som verkar i harmoni med våra naturlagar.

The Five Stages of Collapse – av Dmitry Orlov, en ryss som växt upp i Amerika men noga studerat sitt eget hemlands problem och förutspått samt gjort jämförelser med dem som uppstått i Amerika. Väldigt intressanta jämförelser och kanske något att fundera över som problem som även vi kommer att ställas inför i vårt lilla Sverige.  KÄNNS DET BEKANT? :
1. Finansiell kollaps – 2008 (senaste stora kraschen)
2. Kommersiell kollaps – pengarnas värde krymper, varor blir svåra att komma åt, en svartabörshandlare uppstår, människor sätter igång att byta saker med varandra
3. Politisk kollaps – människor tappar förtroendet för det politiska systemet
4. Social kollaps – tron att Du blir hjälpt och tilltron till sociala hjälpsystem dör
5. Kulturell kollaps – människan slutar tro på humanitet, generositet, ärlighet osv…det bli ”every man for him self”.

MEN ALLT GÅR ATT ÄNDRA PÅ OM MAN VILL – men först förstå vad som sker/skett.

År 2010 – (20 okt) – Professor Richard Wolff: Why the Economic Crisis Deepens – 2 tim långt
Återkommande ekonomiska kriser i USA har varit 11 stycken sen 1930-talets kollaps, där miljoner av människor förlorade sina jobb, deras företag gick i konkurs…med allt vad det innebär. Massor av människor blev vräkta från sina hem…osv…varje gång. På grund av ett ekonomiskt instabilt system!
Och alla presidenter sedan Roosevelt har i TV och radio högtidligen lovat att detta inte ska få hända igen. Naturligtvis har de också alla brutit sitt löfte. Mycket värd att lyssna på!

The Crash Course av Chris Martenson – En lärorik snabbkurs i det ekonomiska (och för den delen det ekologiska) tillståndet i världen …

År 2007 (28 okt) – Se en intervju med Jan Lundberg (YouTube) från CULTURE CHANGE – by Janaia Donaldson. Jan Lundberg is a former oil industry analyst for Lundberg Survey 
Han säger att den billiga oljans tid är för alltid över, världens stora städer växer för att det finansiella systemet kräver så och har blivit som stora cancersvulster. Vi måste inse vad det betyder för oss alla. Detta började människor prata om lite överallt redan på 1990-talet.

Penningsystemet är själva blodomloppet i ett samhälle
Pengar är en fantastisk uppfinning för att vi människor enkelt ska kunna byta varor och tjänster med varandra. Endast staten ska ha rätt att tillverka samhällets betalningsmedel och endast hederliga människor som arbetar åt staten ska sköta systemet, alltså dem som företräder oss alla.
Affärsbanksaktiebolagen är bland de absolut rikaste företagen i världen.
– Varför har våra politiska ledare givit affärsbankerna monopol på att tillverka vårt betalningsmedel (digitalt)? 98-99% är bara digitala ettor och nollor i datorerna.
– Varför har dem som företräder oss alla överlåtit till privata börsnoterade affärsbanksaktiebolag att sköta penningsystemet (digitalt)?
– Varför har våra politiska ledare låtit affärsbankerna göra en handelsvara av vårt bytesmedel?
– Varför accepterar vi en spekulationsekonomi?
– Varför har vårt politiska systems företrädare överlåtit till affärsbankerna att ÄGA våra identiteter (genom BankID)?
Så många VARFÖR?
Föreningen POSITIVA PENGAR – arbetar för att väcka frågan om en penningreform hos våra politiker. Kanske den absolut viktigaste politiska frågan – då den som tillverkar samhällets pengar – bestämmer och styr samhället.

2016 –Banker skapar pengar ur tomma intet
Ekonomen Michael Kumhof från Bank Of England förklarar hur bokföringstricket går till när bankerna skapar ”pengar” genom ”utlåning”.
Nätverket För Bankreform – Besök oss på facebook och dela vårt material

2013 (nov) – Vetenskapens värld – Ekonomernas skuld
Hur kunde världens ledande ekonomer missa att vi var på väg mot den största finansiella kollapsen sedan 1930-talet? Vetenskapens värld granskar ekonomivetenskapen och den pågående skuldkrisen. I centrum står vår tids enorma finanssektor. Den ansågs vara ekonomins smörjmedel, men i stället tycks den ha blivit en svällande parasit, enligt kritiska ekonomer.

2018 röstade schweizarna om ”Suveräna pengar” – alltså att staten skulle ta över tillverkningen av samhällets pengar och låta bankerna återgå till att endast låna ut det som deras kunder lånat in (vilket borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle). Efter en massiv motkampanj från affärsbankerna så gick endast 34% till valurnorna. Folk förstod inte sitt eget bästa (återigen…bristen på ekonomisk allmänbildning). En person som kommenterade en artikel om avvisandet, skrev: ”Majoriteten röstade nog emot det för att de inte förstod det.”
Folkinitiativet för bankreform i Schweiz – wikipedia

Ekonomiprofessor och bankekonom Richard Werner – från Bank of England har gjort många otroligt bra filmade inlägg på nätet.
Banking and how Banks Create Money – 13 maj 2020 – här förklarar han för sina bankkollegor som inte heller är så medvetna.
Prof. Werner brilliantly explains how the banking system and financial sector really work – 9 mars – 2017
Richard Werner: Debt Free & Interest Free Money – 26 maj – 2011

Milton Friedman Speaks: Money and Inflation (San Diego, California) – 1tim 30 min –
ÅR 2016 (21 mars) –
Milton Friedman –”Det första steget mot att förstå orsaken till inflation är att det är alltid och överallt ett monetärt fenomen – det är alltid och överallt ett resultat av för mycket pengar, av en snabbare ökning av mängden pengar än av produktionen.
”Inflation is blamed on many things. But it has only one cause: It is a monetary phenomenon. Inflation occurs when the quantity of money increases faster than the quantity of goods. Why does the money supply increase? Very often, it does so to enable the government to pay its bills without raising taxes. There’s only one real cure for inflation. It is a cure that’s easy to describe but difficult to apply: The government must reduce spending and print less money. The alternatives are both recession and double-digit inflation.”

Ja, i dagens ekonomiska spel.

Den som verkligen vill förstå penningströmmarna i vårt samhälle och hur pengar blir till igenom bankernas utlåningsverksamhet (kreditvolymen växer), samt få beskrivningar och lösningsförslag på problemet, kan börja med att läsa:
PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION – ett bytesmedel som tjänar alla – av prof. Margrit Kennedy
Interest & Inflation Free Money på engelska, hela boken, kapitel för kapitel – finns utlagd på nätet, på flera språk.
Margit Kennedy lever dessvärre inte längre men fick före sin bortgång komma till Sverige och ta emot Utstickarpriset – från ett svenskt brödföretag som använder verktyget en utstickare för att skära ut sitt bröd.
Professor Margit Kennedy fick priset samtidigt med den belgiske ekonomen Bernard Lietaer som var en av dem som deltog i att utarbeta Euron och som senare blev en stor förespråkare av parallella pengar. Han satt tidigare i den belgiska Riksbanken. Inte heller han lever tyvärr längre. Men det finns mängder av utmärkta youtube-föreläsningar med honom på nätet.

The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See – (del 1 – 8, ca 10 min/del – av Dr. Albert Bartlett – OM man INTE på djupet har förstått vad exponentiell tillväxt betyder, OCH… OM man känner på sig att politikernas rop på ökad tillväxt…nånstans känns fel. Då bör man lägga en timme på att lyssna på fysikprofessor Abert Bartlett.

VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN/Del 1 – av Johan Kjellén (hela boken utlagd)
VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN /Del 2 – av Johan Kjellén.
Texten utkom i ett litet häfte 1937 (utökad version 1942) vilket gör språket lite ålderdomligt, men här är en mycket klarseende man. ALLA BORDE LÄSA DEN!(texten uppdelad för att program-varan ej klarar för långa texter, del 2 handlar om uppmaningen att starta Räntebetalarnas förening)

Göran Hjort har skrivit ett häfte baserad på Johan Kjelléns: VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN med ett enklare och modernare språk, VARFÖR RÄNTA?
PENGAR – ETT MILJÖPROBLEM – av Göran Hjort och Johan Sandvall –
epost-adresser: goranhjort(at)hotmail.com och Jsandwall(at)hotmail.com (boken kan beställas direkt från författarna.

———————————-

FILMER – EKONOMI
NOVEMBERREVOLUTIONEN – Dokumentär från 2004 – om avregleringen av kreditmarknaden i november 1985.
LÖNESÄNKARNA – Dokument inifrån 2013
GLÖDLAMPSKONSPIRATIONEN – Dokument utifrån – en riktigt upplysande film om ”planerat åldrande”, inbyggda livslängder i massproduktionen för att vi ska slänga och köpa nytt hela tiden. En rysare.


LOBBYISTERNA
INSIDE JOB – dokumentär från 2010 – en av de kanske viktigaste dokumentärerna kring hur den senaste ekonomiska krisen startade den 15 sept 2008

The MONEY MASTERS – dokumentär från 1996 med Bill Still som också besökt Stockholm
ARTIKLAR:

Hur kan vi tillåta att ekonomin styrs av en riggad marknad? – Andreas Cervenka (jan 2023)

EKONOMISK REFORM (2009) – ”Vi vill förändra det ekonomiska systemet” – Intervju med Patrik Kling, Nätverket Ekonomisk reform har som mål att arbeta fram en ny ekonomi. I den ska människan och miljön sättas i första rummet.

FN-rapport: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system
https://www.sciencealert.com/un-draft-report-says-we-must-transition-economy-to-tackle-climate-change

2011 – Till och med FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon efterlyste ett förändrat ekonomiskt system:

BÖCKER
Mark AnielskiThe Economics of Happiness: Building Genuine Wealth – vann guldmedalj i kategorin Conscious Business vid Nautilus Book Awards i Los Angeles – och en bronsmedalj i ekonomi vid Axiom Book Awards i New York.
När han besökte Stockholm kom han att lyssna på en föreläsning av Kalle Gustafson om Tidskatt. Anielskis kommentar efteråt var: ”Bristen på en fast värdebas – kanske är detta ekonomins felande länk

MONETÄRDEMOKRATI – Youtube-video – av Anders Silverfall
Monetärdemokrati – humanitetens ekonomi – han har skrivit en bok om sitt ämne

DET NYA SKATTESYSTEMET – Per Lundgren skrev en trilogi om hur det ekonomiska systemet grundlurat oss alla – hans texter och videos ligger på nätet.
Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

DE KLOKA : Endast en FB-sida

SAGAN OM ADAMS FÖDELSEDAGSPRESENT – Lars Andersson
Hans hemsida med många texter

———————————-
YOUTUBE – EKONOMI

Klipp med den superkunniga och modiga ekonomijournalist Carolina Sundell
Svenska kronan är inte en skräpvaluta – Euron är inte räddningen” –
Earth Week speech – Carolina Sundell – finns svensk text)


GODHETEN – Stefan Jarls film som inte fick visas i TV för att det var valår och hans film är mycket samhällkritisk.
Intervju – med Stefan Jarl efter hans nästa film ”När vintern kommer
Stefan Jarl: ”Jag vill diskutera brutaliseringen av vår tid

LEIF – hela filmen som berättade om verkligheten innan den uppdagades ifrån samhället ROTUM (mutor baklänges), strax innan Boforsaffären uppdagades.

ARTIKLAR:

Hur kan vi tillåta att ekonomin styrs av en riggad marknad? – Andreas Cervenka (jan 2023)

”Vi vill förändra det ekonomiska systemet” – Intervju med Patrik Kling, EKONOMISK REFORM (2009)

FN-rapport: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system
https://www.sciencealert.com/un-draft-report-says-we-must-transition-economy-to-tackle-climate-change

2011 – Till och med FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon efterlyste ett förändrat ekonomiskt system:

BÖCKER:
Alla borde läsa ekonomijournalist Andreas Cervenkas bok. Låna den på biblioteket, eller köp den, läs den och låna ut den.
GIRIG-SVERIGE – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika

Läs om David Kortens bok: Agenda for a New Economy i tidningen YesMagazin 

Den brasilianska superviktiga organisationens kunskap om det egentliga tillståndet i världen:
Stoppa förstörelsen av världen: ETT BRÅDSKANDE BUDSKAP

Norberto Keppe, som startade organisationen har skrivit många Böcker finns på svenska,
 ”ARBETE & KAPITAL” av Norberto Keppe och
 – ”ABC-boken i analytisk trilogi” av Cláudia Pacheco. Båda rekommenderas.
Det den ovanstående organisationen säger är att vi måste höja vårt medvetande … om vi inte lyckas med detta – då har vi bara utplåning att vänta oss! Det viktigaste blir då den personliga utvecklingen för var och en av oss. Ensamma med oss själva, arbeta med oss själva. Eftersom världen är en spegel av oss så måste vi förändras för att världen ska förändras.

A FARM FOR THE FUTURE – SE FILMEN – (48 minuter) – en kvinna (Rebecka Hoskins) har gjort en fantastisk film om sina föräldrars lantbruk och hur hon nu vid övertagandet inser att hela lantbruket måste ställas om och bli så oberoende som möjligt av olja. (Ta upp den på HELSKÄRM)
Vad gör vi om vi får en livsmedelskris i vårt land?

Vi som bor i städerna måste börja planera för möjligheter att samarbete med dem som har gårdar. Både för att investera i vårt eget land istället för ute på det globala casinot, och samtidigt få möjligheter att få del i jordbruk:
Läs om idéer kring OMSTÄLLNINGSGÅRDAR, SPARBOLAG mm
TJÖRN – Vallahed
BERGSLAGEN – Gröna Ånäs
NJORDSTORP – Permakulturgård

Artiklar om Omställare:
Östängs gård
Södra Rörum
Atelje Tjärnvik, Söderhamn

KLICK HERE TO FIND TEXTS ABOUT INTERESTFREE ECONOMY and TIMEFACTOR-ECONOMY in DIFFERENT LANGUAGES and other interesting texts within alternativ interestfree economy. (Klicka här för texter om räntefri ekonomi samt om Tidfaktorekonomi på olika språk)

Oprah Winfrey kommer att köra ett lektionsprogram varje måndag via YouTube med Eckart Tolle (lektionen kring hans senaste bokA New Earth) som ska gå ut över 150 länder. För att det verkligen är bråttom med medvetandehöjningen…i världen. De har setts av 1,2 miljoner människor med mer än 12 miljoner nedladdningar efteråt och är gratis att hämta på:
www.oprah.com/obc_classic/webcast/archive/archive_download.jsp

VIKTIGA BLOGGAR & HEMSIDOR:
– BENGT INGERSTAMS BLOGG – Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen – SVERIGES KONSUMENTER I SAMVERKAN. Tillsammans kan vi förändra – Kom med! 
– KOALITION FÖR PENNINGREFORM
 – Anders Linder
 FLUTETANKAR –
– FRAMTIDSPENGAR – Mats Höglund
– LOKALEKONOMERNA
 NÄTVERKET FÖR KOMPLEMENTÄRA VALUTOR – FACEBOOK
– NÄTVERKET MOT BANKERNAS SKAPANDE AV PENGAR UR LUFT
– PENNINGREFORM – Patrik Kling
– SUNDA PENGAR –
– RIKTIGA PENGAR – organisation
– GUNNAR LINDGREN – oerhört viktig debattör och miljöforskare
– MÖTESGRUPPSBLOGG – Diskussionsforum för räntemedvetna
– MÖTESGRUPPSBLOGG – 
Diskussionsforum för oljemedvetna
– DET SVARTA HÅLET – dit alla pengar dras för största vinst och risk med narkotika-, vapen-, spel-, modern slavhandel- samt valuta- och värdepappers-spekulation.
Hålet symboliserar girigheten som får pengarna att snurra allt fortare!

AKTUELLA SEMINARIER & FÖRELÄSNINGAR 2009
I första hand det som handlar om ökad medvetenhet när det gäller ekonomi = alltså vår hushållning med vår planets begränsade resurser (men också sådant som kan handla om människans egen hälsa och hjälp till självinsikt. Viktigare än något annat om vi någonsin ska kunna åstadkomma riktig demokrati): EKONOMI
JAKSKOLAN
 – Är ekonomisk frigörelse möjlig?
SE FLER LOKALA KURSER i JAK:s lokalavdelningar över hela landet kan hittas på JAK:s hemsida – Se jak.se/Kurser för mer info
JAK STOCKHOLM – Se jak.se/stockholm
GÅ PÅ KURS HOS JAK: Lär dig grunderna om JAK och vår syn på ekonomi.
* Olika uppfattningar om ekonomi * Ränta som ett problem * Genomgång av JAKs sparlånesystem, låneexempel * Stödsparande * Stödsparande och annan lånesamverkan * JAKs historia, organisation och utveckling * Deltagarnas egna frågor om ekonomi, pengar, sparande och lån.
Plats: Hälsans hus, Stora salen, Fjällgatan 23, 1 tr, (vid korsningen Katarinavägen/ Renstiernas gata nära Slussen)
Kursen är kostnadsfri och JAK bjuder på (fika, kaffe, te, smörgås och frukt). Lunch bekostar man själv. Föranmälan till johkre@yahoo.se eller 0733-90 22 85

HÄLSA
SVENSKA INSTITUTET FÖR INTEGRAL PSYKOANALYS AB
Kurser, föreläsningar, konflikthantering, självkännedom, social kompetens… mm.
Se hemsida – http://www.analytisktrilogi.se/
Läs mer om deras övriga aktiviteter på www.trilogi.eu eller ring 08- 53025281

BENGT INGERSTAMS BLOGG – Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen: KONSUMENTER I SAMVERKAN – Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser.BONDENS MARKNAD – underbar företeelse i staden
DEN HEMLIGE KOCKEN – Den viktigaste boken som skrivits. (Jag skulle bara önska att människor kunde se kopplingen mellan det ekonomiska systemet och mass-produktionen som gjort att ingen kvalitet finns längre och att alla smaker nu är ersatta med aromämnen som ska smaka som de smaker vi alla känner men är syntetiska. Dagens ekonomiska system är det största miljöhotet vi har./red
EKOLÅDAN – ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje vecka (Sthlm)
EKORINGEN STHLM – i samarbete med Arbetskooperativet Ekoringen utanför Luleå som driver Hälsogården varifrån man kan handla frisk mat – fri från industrigifter.
FAIR TRADE SHOP – Tegnérgatan 8 i Stockholm T-bana Rådmansgatan
LERBYGGEFÖRENINGEN i SVERIGE – Är en ideell intresseorganisation samt ett nätverk för kunskap om lerjordsbyggande. En organisation som vänder sig till alla som är intresserade av byggande med naturbaserade material.

ÅRSTIDERNA – ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje vecka

VIKTIG ALLMÄNBILDNING OCH REN FOLKBILDNING
Den som verkligen vill förstå penningströmmarna i vårt samhälle och hur pengar blir till igenom bankernas utlåningsverksamhet (kreditvolymen växer), samt få beskrivningar och lösningsförslag på problemet, kan börja med att läsa:
PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION – ett bytesmedel som tjänar alla – av prof. Margrit Kennedy
Interest & Inflation Free Money på engelska, hela boken finns utlagd på nätet, på flera språk.

VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN/Del 1 – av Johan Kjellén (hela boken utlagd)
VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN /Del 2 – av Johan Kjellén.
Texten utkom i ett litet häfte 1937 (utökad version 1942) vilket gör språket lite ålderdomligt, men här är en mycket klarseende man. ALLA BORDE LÄSA DEN!(texten uppdelad för att program-varan ej klarar för långa texter, del 2 handlar om uppmaningen att starta Räntebetalarnas förening

Göran Hjort har skrivit ett häfte baserad på Johan Kjelléns: VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN med ett enklare och modernare språk, VARFÖR RÄNTA?

PENGAR – ETT MILJÖPROBLEM 
– av Göran Hjort och Johan Sandvall- epost-adresser: goranhjort(at)hotmail.com och Jsandwall(at)hotmail.com (boken kan beställas direkt från författarna.

DANSKA JAK:s GRUNDSATSER – tydligt och klar information från 1937 (som gäller också idag = 2007)

ARBETE OCH KAPITAL av Norberto R. Keppe – finns översatt till svenska. En brasiliansk oerhört klarsynt man som inte bara ser sitt eget område (psykiatrin) utan alla delar i samhället och pekar på sjukdomen i samhället… och hur vi måste lösa våra problem. Precis som Margrit Kennedy är han inte ekonom – men skriver en bok om ekonomi. KÖP DEN HÄR!
Svenska institutet för integral psykoanalys AB, som är den svenska föreningen som arbetar i Keppes anda håller kurser och regelbundna föreläsningar och studiecirklar. Hittas på: Sockenvägen 375, 122 63 Enskede
Tel. 08-686 05 90, Fax 08-725 99 86, 5 min. gångväg från T-bana Sockenplan.
epost: kb@analytisktrilogi.se, www.analytisktrilogi.sewww.stop.org.br
Den beskriver en terapeutisk metod att förebygga och behandla fysiska och psykiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse.

HEMSIDOR mm om JAK:
JAK MEDLEMSBANK – WIKIPEDIA
JAK-MEDLEMSBANK – Huvudkontor Skövde – rikstäckande. Startade 1965 i Sverige – idag ca 33.000 medlemmar som alltså äger sin egen bank.

Det skrivs för övrigt om JAK lite överallt i världen:
IRLAND:
Nättidningen GROWTH – THE CELTIC CANCER – why the global economy damages our health and society
CANADA:
En lång beskrivning på engelska från 2003 av Mark Anielski som avslutas med en intervju med dåvarande JAK:s VD Oscar Kjellberg. (44 sidor) – http://www.anielski.com/Documents/The%20JAK%20Bank%20Report.pdf
Andra publicationer av Mark Anielski – många väldigt intressanta texter.

DOKUMENTÄR OM JAK – En man från Italien, Giorgio Simonetti, kom sommaren 2007 till Sverige för att göra en dokumentär om JAK Medlemsbank. Det är så stort på något sätt…en människa från ett land långt borta kommer hit och dokumenterar JAKs historia… innan människorna går ur tiden. (tyvärr väldigt dålig bild men ändå – en första del finns utlagd, en intervju med Åke Mobrant) http://video.google.it/videoplay?docid=185445983418284652
JAK BANK REPORT – på engelska av Giorgio Simonetti
http://www.youtube.com/watch?v=aW2pj109Cr8&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=ktzRsH9qLiw&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=iFx1V0_ysjo&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=Rghb0KrKxxE&fmt=18BANCA ETICAs ekonomiprofessor Leonardo Becchetti (lika korttänkt som många ekonomer här hemma), men intressant att lyssna på ändå.

VIDEOFILM &TV
NÄR OLJAN TAR SLUT – 22 okt-08 ligger i en månad tom 22 nov på SVT Dokument Utifrån. Beroende på rättigheter visar vi bara vissa av filmerna i SVT Play. Du kan se dem ca en timme efter sändning och 30 dagar framåt (i vissa fall sju dagar). Se aktuella filmer! Om det inte lyckas – titta under rubrik PLAY och klicka på Se aktuella filmer i liten text.

TÄNK OM – en film av MARIO LEON (ca 20 min) En film om den räntefria banken JAK.
Finns också på spanska

VAD BETYDER DIN TID FÖR DIG – kort video från Global Mindshift

ZenTV – Inspirationskanalen för alla oss som vågar tänka nytt! – en ny TV-kanal med positiva, konstruktiva program, de planerar också en ytterligare kanal som kommer att heta worldcitiZEN. Kommer i bästa fall till hösten 2007

MATRIX HAS YOU! – En dikt om verkligheten som riktar sig till DIG!!!

MONEY MASTERS – The Federal Reserve, en privatägd bank.

MONEY AS DEBT
 – 47 min tecknad produktion på Googles som berättar pengarnas historia samt hur pengar blir till (ur amerikanskt perspektiv) : Här finns ett flertal videofilmer om pengar, varav några är intressanta.
END OF SUBURBIA – kortinroduktion till filmen med samma namn

COMPLEMENTARY CURENCIES in EUROPE 2004 – VIDEO från Internationell konferens i syd Tyskland om parallella pengar.

ARTIKLAR:
En uthållig värld behöver nytt ekonomiskt tänkande – Johan Sandwall (en av de få ekonomer som skrivit om Tidskattesystemet)
OBS – Andra bra artiklar av Johan Sandwall i – Din lokaltidning på nätet
Blixtkraschens tidsålder – av Daniel Berg, 2010 doktorand på Ekonomhistoriska institutionen vid Stockholms universitet.
Konsten att skapa pengar – av Oskar Broberg, 2006, lärare vid Inst. för ekonomisk historia i Göteborg. (Ligger som pdf-fil på universitetet).
Det ekonomiska bedrägeriet – av M Cromsjö, bygger på boken ”Mammons furstar”
Dags att vakna – En av de mest välbevarade hemligheterna genom alla tider är hur våra ekonomiska system är uppbyggda – av M Cromsjö HEMSIDA www.vaken.se
Läs också EXOTERISKA SKRIFTEN – den andra sidan av kunskapen
PENGAR – en konstutställning på Kulturhuset i Sthlm
Korta noveller om pengar – Från utställningen
Historien om svenska pengar (av Lars O Lagerqvist) Kungl. Myntkabinettet
Om pengar – Krönika av EKOBANKENS VD Annika Laurén
Solodarsystemet som ekologiskt och ekonomiskt självförsvar av Åsa Brandberg

Kan de ekologiska ekonomerna stoppa huvudfårans ekonomer innan det är för sent? ”Mainstream”-ekonomerna försöker att döda oss!!! av John Feney, Colorao
THE FED NOW OWNS THE WORLD:s LARGESTS INSURANCE COMPANY – BUT WHO OWNS THE FED???– Ellen Hodgson Brown
The Trouble With Money av Thomas H.Greco – artikel 1997 i tidskriften YES!
Money Verus Wealth – artikel i tidskriften YES!
History of Money av Professor Glyn Davies (1919-2003)
”THE GREAT TURNING. FROM EMPIRE TO EARTH COMMUNITY” – av David Korten

Vil de fleste av oss bli fattige? (norska)
Av Frank Bohner – Författeren kommenterer vår nåværende økonomiske verdensorden med sitat fra en over hundre år gammel utopisk roman – som er enda mer aktuell i dag enn den var da den kom ut første gang i 1887

USA
GROWT IS MADNESS
! – intressant amerikansk blogg
WEB OF DEBT – HOW BANKS and the FEDERAL RESERVE ARE BANKRUPTING THE PLANET – finns som bok också ”Den chockerande sanningen om vårt penningsystem”
av Ellen Hodgson Brown
THE PHOENIX PROJECT – ”The Phoenix Gathering seeking an intelligent response to the crisis of civilization”. Richard Moore (se bloggen ovan) är en av de ansvariga för denna grupp som hoppas nå ut till andra ansvarstänkande människor i världen.
THE OIL DRUM – Energi, olja och diskussion om hur pengar blir till mm.
THE ENERGY BULLETIN – olje-nyheter
TIMEBANK – i Amerika. Här ligger en bra Time Bank VIDEO, se den!
WHAT IS A TIMEDOLLAR?
LÄNKAR – Local and Interestfree or Alternative Currencies, Social Credit and Microcredit.
American declaration of independence: 
Offentlig politik bör bedömas utifrån hur den ökar mänsklig nytta och minskar mänskligt lidande. På samma sätt bör privat beteende syfta till maximal lycka för (alla) samhället. Antagen 4 juli 1776
ALTERNATIVE MONETARY SYSTEMS – Informativ sida med många länkar.

FINLAND
EKONOMISK DEMOKRATI
 – mycket intressant blogg som ”tar upp alternativ politik och radikala ekonomiska frågor som inte diskuteras varken i tidningarnas spalter eller vid kaffeborden”.

 IRLAND
HOW WE 
THE PEOPLE CAN CHANGE THE WORLD – (Hur Vi FOLKET kan förändra världen) En amerikan (Richard Moore) som flyttat till Irland. En mycket intressant blogg om demokrati och om oss människor. ”De girigas törst efter makt har slutligen lett oss till kanten av en global kollaps”.

TYSKLAND
GELDREFORM 
– PENNINGREFORM – Tyskland, Materialien zur Geld-, Zins- und Schuldenproblematik: På denna sida finns mängder av intressanta texter kring ekonomi. Bland annat finns Silvio Gesells bok ”The national economic order” utlagd att läsa på en av dessa hemsidor

BÖCKER/skrifter, hemsidor:
”ARGUMENT FÖR EN OBJEKTIV RÄTTSGRUND” – av Johan Hultman, Institutet för en Objektiv RättsGrund. Ett häfte på 36 sidor om ”Varför en ny samhälls- och rättslära är nödvändig inför framtiden” . Kan beställas från författare själv på adress: johanht(at)telia.com. Kostar 30 kr

”CAPITALISM 3.0” – kort om Peter Barnes bok – rec. av Oscar Kjellberg, utvecklingsansvarig i JAK-Medlemsbank

”DEN HEMLIGE KOCKEN” – Det okända fusket med maten på Din tallrik, av Mats-Eric Nilsson (En fruktansvärt viktig bok – FÖR DEM SOM HAR TID att bry sig om vad de stoppar in i sin egen och sina barns kroppar).

”DEN OFFENTLIGA LÖGNEN” – av Bengt Nerman, utkom 1997 men är inte mindre aktuell idag, snarare tvärtom. ”Vårt samhälle genomgår, inför våra ögon, en total förvandling, från en demokrati till ett företag där medborgarna inte är aktieägare.”
”Ljugandet är ett symtom på en reducerad tanke- och inlevelseförmåga:på ett krympt medvetande”
Kanske en av de viktigaste böckerna idag (utk. 1997) om man vill försöka förstå vad det är som händer oss i vårt land.

”EKONOMI UTAN RÄNTA OCH INFLATION” Margrit Kennedys böcker (kan köpas från hennes hemsida) En arkitekt som skrivit om ekonomi. Hon kunde inte förstå varför hon hela tiden fick höra att det inte var lönsamt att bygga ekologiskt och började forska i penningströmmarna och hur det kunde vara möjligt att det inte skulle löna sig att bygga bra. Den 1:a boken hon skrev: ”Ekonomi utan ränta och inflation”finns utgiven på Korpens bokförlag översatt till svenska. Sedan en utökad version – ”Pengar utan RÄNTA OCH INFLATION”.
(Om jag hade pengar så skulle varenda matematiklärare i Sverige få den 1:a utgåvan av hennes bok, till alla sina elever. Den är så enkel att förstå att man kan börja från 7:e klass och läsa den tillsammans med eleverna som en studiecirkel. Alla medborgare i ett land borde få förstå sammanhangen kring ekonomi – eftersom vi alla är inblandade i den. På Margrit:s egen hemsida kan den också köpas på franska och spanska språket och hänvisning till boken på polska finns där. Hon skrev senare en fylligare bok på samma tema tillsammans med Helmut Creutz. Dessutom en bra översättning på italienska språket om den lokala valutan REGIO.)

”EN STRATEGI FÖR ÖVERLEVNAD” – Bengt Söderberg:s bok ”En strategi för överlevnad” ger en översikt över våra miljö- och framtidsproblem samt hur dessa hanteras av politiker och andra beslutsfattare. Här redovisas också många av de motkrafter som ligger i vägen för ett framgångsrikt miljöarbete. Den allvarligaste motkraften utgörs av oss själva, vårt sätt att tänka.

LITET ÄR VACKERT” – ekonomi som om människor betydde något – av E.F. Schumacher. Enligt honom är vissa saker så allvarliga att man kan närma sig dem endast med humorns hjälp. Schumacher College

”NÄR FÖRETAGEN STYR VÄRLDEN” av David Korten(ISL, Göteborg,1996). Ekonom/författare och är också ordförande i Positive Futures Network Se hemsida

 ”THE ECONOMICS OF HAPPINESS: BUILDING GENUINE WEALTH”
 – skriven av Mark Anielski. Se hemsida

THE FUTURE OF MONEY” av Bernard Lietear. Den här mannen vet vad han talar. Han var tidigare en tjänsteman vid centralbanken i Belgien och belgiska statens representant i Bank of international settlements (en slags centralbankernas centralbank). Bernard Lietears egen hemsida Futuremoney (tysk sida) Se hemsida

”PENGARNA ELLER LIVET” – av Erik Dammann (grundade Framtiden I Våra Händer i Norge, 20.000 medlemmar).

PENNINGARNA UNDER VIKINGATID & MEDELTID
På den här hemsidan tar vi i korthet upp allt möjligt som kan vara kopplat till mynt, handel och ekonomi i övrigt under vikingatid och medeltid.

 ”RÄTTEN TILL LÄTTJA” – skriven 1883 av Karl Marx svärson Paul Lafargue, med underrubrik: Vederläggning av ”Rätten till arbete”. Originalets titel: ”Le Droit à la paresse (Réfutation du «Droit au travail» de 1848)”. Jag hittade denna lilla tunna pocketbok i en antikvariatboklåda och den visade sig vara helt fantastisk. Som att läsa ”Egalias döttrar” om någon minns den. En bakvänd historia om hur människan längtar och kämpar för att låta sig förslavas. Gammalt språk men väl värd att läsa. Hittade den sedan på nätet… hela boken.

”WER HAT ANGST VOR SILVIO GESELL” – Hermann Benjes – tysk ekonom/författare – Han har i den boken skrivit ett helt kapitel om TIDFAKTOREKONOMI (kapitel 14). Med sin 8:e upplaga av boken (utkom i dec 2006) kommer han att ha sålt 31.000 ex. Han trodde själv att framgången med boken delvis har att göra med att han presenterar en ny ekonomisk teori (Tidskattesystemet).

ANDRA VIKTIGA HEMSIDOR I SVERIGE:

BONDENS TID PÅ JORDEN – en sida som visar oss det enormt värdefulla arbete den småskaliga bonden uträttar i Sverige i världen. Köp filmerna och bli omskakad i själen.

DEN GODA JORDEN – Ideell förening som vill belysa den bördiga åkermarkens oerhörda betydelse för mänskligheten. ”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn!”

EKO-BANKEN – Huvudkontor i Järna
Ekobanken är en medlemsbank. De som använder Ekobanken vet vad pengarna används till. Spararna kan vara med och påverka utlåningsändamålen. Det bidrar till att pengarna används för att göra samhället ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

EKOCENTRUM MOBODARNE – Föreningen Växhuset. Här i Mobodarne bygger vi upp ett utbildnings-, kunskaps- och inspirationscentrum för en hållbar utveckling. Verksamheten utgår från de naturresurser, kunskaper och traditioner som finns i Hälsingland och tillför ett modernt ekologiskt koncept, Permakultur, för att skapa spännande och fantasieggande lösningar på försörjnings-frågorna.

EKOCENTRUM i Gbg – Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla. Ekocentrum visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Här finns mängder av intressanta länkar inom området.

EKOBONDEN – En förening av ekobönder i Skåne. Målet med vår förening är att utbudet ekologiska varor på marknaden ska öka. Vår övertygelse är att det hållbara lantbruket har framtiden för sig. Tillsammans är vi starka!

EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 
– Vi är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation och samlar en stor kompetens inom ett brett verksamhets-område. På vår webplats kan du hitta de flesta dokument av intresse från våra verksamheter: brev, remissvar, idé- och policydokument, broschyrer, tidningsartiklar m m.

ELDRIMNER – Eldrimner är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Vi ger kunskap, stöd och inspiration till småskaliga mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner är lånat från den nordiska mytologin där Eldrimner var grytan som ständigt kokade i Valhall och vilken användes av jättarna för att tillaga grisen Særimner.

EXERGIGRUPPEN I SIGTUNA – Exergigruppen vill påskynda om ställningen till ett uthålligt liv på jorden vilket är en absolut förutsättning för ett hållbart samhälle. Dess strävan är därför att bidra till utveckling av kunskaper, insikter och ytterst ett förhållningssätt hos medmänniskorna för att dessa skall ställa upp på de åtgärder som krävs för att få till stånd ett långsiktigt hållbart samhälle.

EXOTERISKA.SE – arbetar för en friare och öppnare värld genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktionerna i vårt samhälle samt i oss själva.

FATTIGA.SE – En mycket intressant hemsida som tar upp ekonomiska problem som drabbar människor i vårt så kallade välfärdssamhälle. Skriven av frilansjournalist/ och fotograf Göran NK Torin.

FORUM FÖR SYSTEMDEBATT i Sverige

FORUM FÖR SYSTEMDEBATT I Norge, ingår i…
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER – Politisk plattform – Norges FIVH-förening – antagen 12 dec 1990.
Därur några viktiga rader; ”Dagens ekonomi ser på naturen som något som ligger utanför det ekonomiska systemet – en oändlig resurs som vi kan förse oss obegränsat och gratis av, och som tål oändligt med avfall. Vi måste börja att förstå att ekonomin är ett delsystem innanför det ekologiska huvudsystemet. Om ett delsystem arbetar efter en princip som är i strid med huvudsystemet, kommer delsystemet i det långa loppet att ödelägga både huvudsystemet och sig själv. En långsiktig bärkraftig ekonomi måste därför underordnas de ekologiska ramarna.”
Där står också:
• Varje dag dör mer än 40 000 barn av svält och fattigdom
• 800-900 millioner vuxna är analfabeter
• 1,2 miljarder människor av världens 5,1 miljarder lever under den absoluta fattigdomsgränsen
• Fattigdomen beror först och främst på det som skapats av internationella system som den rika delen av världen bygger sitt välstånd på.

FÖRENINGEN KÄRNGÅRDAR – En liten förening med ett stort mål; att göra Sverige mindre sårbart! De är framsynta genom att se till att de kan klara sig även om ”storsamhället” skulle bli svagare. Det kan handla om att ha en reservenergikälla som inte är beroende av leverans via elnät eller tankbil. Eller att man kan lagra sina produkter själv, eller att man har kunskap att skörda eget utsäde av sorter som passar bra på gården.

FÖRENINGEN FÖR PERMAKULTUR – Permakultur uppfanns i Australien på 70-talet som en reaktion på industrijordbruket som kunde förstöra en känslig jord inom något tiotal år. Det handlar om att bygga upp en resursbas och använda resurser på ett effektivt sätt. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.
Den 8:de Internationella Perma Kulturkonferensen i Brasilien i maj 2007

FÖRBUNDET SVERIGES SMÅBRUKARE – Bland annat: Arbetar för att alla småbruk bevaras och brukas, och att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk. Småbrukarkulturen är ett värdefullt arv som vi vill bevara och sprida. För att detta skall kunna ske måste vi arbeta för ett decentraliserat samhälle, där skolor, affärer och annan samhällsservice bevaras och vid behov utökas.
SMÅBRUKARE I SÖRMLAND
SMÅBRUKARE I ÖSTERGÖTLAND
SMÅBRUKAD I SJUHÄRADGENGAS-sidan – Sidan tillägnas alla som inte vill släppa ut mer koldioxid än nödvändigt i atmosfären, de idealister som genomför projektet och de drömmare som önskar att de hade gjort det.KONSUMENTER I SAMVERKAN – Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser
KRETSLOPPSHUSET i MÖRSIL – Jämtland – ”En ekologisk pärla mitt i obygden”, står det i tidningen Social ekonomi. Ett bygdens-hjälp-till-självhjälp-projekt. Detta är något som man skulle kunna åstadkomma varsomhelst i landet – bara det finns några eldsjälar.
EKORINGEN – Luleå, Norrbotten. Ekoringen bildades i Norrbotten. Ekoringen har startat Ekobutiken som börjat sprida sig även till Stockholm. Genom Ekobutiken kan Du köpa ”klimat- produkter” efter säsong: grönsaker och blommor, lammkött, skinn och stickade produkter, bröd, mjöl, sylt och marmelad mm…el. vad sägs om Rökt fiol?

RÄDDA VÄRLDEN.NU – ett nätverk av människor, organisationer och företag som vill rädda världen genom att motivera, inspirera och agera för förändring mot ett hålllbart samhälle.

SALTÅ KVARN – ”Vi vet att en skonsam behandling av råvaran ger en hög närings-kvalitet. Därför mal vi vårt mjöl på stenkvarnar, bakar bröd i vedeldade ugnar och samarbetar med ekologiska och biodynamiska jordbruk världen över. Av det naturen ger. Och inget annat.
Saltå Kvarn har helt upphört med oljeeldning och eluppvärmning på anläggningen i Järna. Oljan och elen har ersatts av havreskal som blir över från produktionen av havregryn – minskade koldioxidutsläpp med 200 ton. De 400 ton havreskal per år som tidigare transporterades bort och slängdes eldas nu i en särskild havreskalspanna.

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND – Biodling är samhällsnytta! Biodlingen gynnar den biologiska mångfalden och medför att ekosystemets långsiktiga produktions-förmåga bevaras. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av naturens allra viktigaste nyttodjur. Genom sitt pollineringsarbete ökar bina avsevärt skördarna av talrika kultur- och vilda växter. Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 360 lokalföreningar över hela landet som de drygt 11 000 medlemmarna är anslutna till. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.

TIDNINGEN ÅTER
 – Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), går att prenumerera på. En tidning för alla som vill bosätta sig eller redan bor på landsbygden för att leva ett enkelt och jordnära liv nära sin egen försörjning. I tidningen finns artiklar om odling, djurhållning, ekologiskt boende och byggande, alternativ ekonomi och hantverk.
Se också ALTERNATIV.NU – om självförsörjning mm.

VAKEN.SE – belyser saker som annars inte kommer fram. Huvudsakligen inriktas detta på djup samhällskritik där vi diskuterar och sprider kunskap om den styrade samhällsklassens hemligheter, propaganda, korruption mm. Vaken.se har i syfte att informera allmänheten och genom detta höja medvetandet och vidga perspektivet för så många som möjligt. Detta hoppas vi i sin tur ska leda till en bättre värld.

”WHAT MATTERS – for love:s victory over the debt cross of the world”
En hemsida med oerhört mycket insiktsfullt forskande i ekonomiska förehavanden på vår jord. Boudewijn Wegerif levde i Sverige och var oerhört produktiv i kommunikation med människor världen över … han hann skriva ner mängder och kände mot slutet att han slogs mot tiden … så mycket mer hade han att säga. Hans hemsida ligger fortfarande ute och texterna är viktiga … han somnade in 21 augusti 2004. Tidskriften PENGAR var en stor del av honom.
Lista med Boudewijns artiklar – på engelska

2000-TALETS VETENSKAP – TIDNINGEN SOM TALAR NÄR ANDRA TIGER
Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.
I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.MARTINUS KOSMOLOGI – En dansk sida om en dansk filosof, Martinus Thomsen 1890-1981, som under 60 år skrev flera verk om människan och hennes liv och plats i tillvaron.””I vår tid hyllar man i huvudsak principen: det är bättre att ta än att ge, det kallas också profit, och även om det finns mycket gott och hederlig affärsliv, går tendensen mer och mer i riktning mot att ett fåtal – vare sig det gäller människor eller stater – kommer att besitta medlen och makten och utnyttja de många som är mer eller mindre egendomslösa.”
Ur Vägen till den sanna lyckan, Kosmos nr 11 1994
Martimus författarskap – svensk informationssida. ”Alla de obehagligheter människorna upplever är inte tecken på att livet är orättvist och kärlekslöst, och det är inte heller hämnd eller straff, utan orsak och verkan.” Ur Rättvisa, behaglighet och kärlek, Kosmos nr 3 1990.

Uppsala universitetsbibliotek – Sveriges äldsta forskningsbibliotek med 5 miljoner böcker och 12000 elektroniska tidskrifter.

Sveriges Riksbank
Antropiska principen – naturlag
Vad är pengar – Wikipedia – den fria encyklopedin

De sju dödssynderna – På tal om pengar … så kan de sju dödssynderna vara värda att begrunda: En finländsk konstnär och vardagsfilosof Kaj Stenwall har illustrerat Dödssynd i ankdammen? (Man får ”scrolla” sig till hälften av sidan för att hitta dem).
Tomten – en pusselbit i vår kultur … som blir mer och mer otydlig … vår kultur alltså.

STORA GEMENSKAPSBOKEN – framsynta texter att fundera över Vad är det gemensamt viktigaste för oss alla?
Mat i magen, tak över huvudet och något att hålla oss varma med!!! Därefter kan vi bli väldigt generösa och kärleksfulla varelser.

FÖRSLAG TILL ETT NYTT EKONOMISKT SYSTEM – av Leif Andersson. Här ligger också andra intressanta texter som denne man producerat.

COGS CIRCLE OF GIFTS – Our currency is one of the GIFT ECONOMY a “pay it forward” scheme. Kontaktperson finns i Solna.
HEMSIDOR om oljan/samt om det uthålliga samhället
Olja som jorden producerat under miljarder av år – har vi, människorna, gjort slut på på ett århundrade. Vi måste vakna till!!!

Öppen grupp i Sthlm med intresse för energisystemen (oilawernessmeetupgroup).

UTHÅLLIGA STÄDER
Från oljeberoende – till lokalsamhälle som står emot chocker – VAD GÖR SVERIGE?

Transitions Network – Nya Zealand firar sitt första år av omställning
NYA ZEALAND – väldigt snabba på att redan ha arbetat fram omställningar i sitt land.
Råd med ELRÅD – en privat konsumentrådgivare på nätet /el, energi
4-FACT – en privat konsumentrådgivare på nätet / el, energi

SOL, VIND, VATTEN

SERO – Sveriges Energiföreningars Riksorganisation – Solenergi, Vindkraft, Vattenkraft, Bioenergi, Energihushållning, Vätgas, Elfordon, Energi på lantgård mm.
SOLENERGI/Wikipedia
SOLENERGI – Högskolan i Dalarna forskar i området
SVENSK SOLENERGI – Svenska solenergiföreningen
ARTIKEL i ”The Telegraph” 18 febr- 2007 – mycket intressant om solcellsutvecklingen som går i en rasande fart

VINDKRAFT/Wikipedia
VINDKRAFTENS INVESTERAR

VATTENKRAFT – Svensk energi – så tillverkas

”Med brödfödan som drivkraft” – C-UPPSATS i Geografi av Jacob Nordangård. Den tar upp Peak Oil, klimatförändringar och konsekvenserna av storskalig biodrivmedelsproduktion. (Ligger på Linköpings universitets hemsida, klicka på fulltext så får Du hela uppsatsen. En bra historisk genomgång.
”Ödesstund för Europa” – av Kulturgeograf Jacob Nordangård, uppsats på magisternivå. Det här är en berättelse om energi och makt. LÄS DEN!
KEPPE-MOTORN – TV-programmed demonstration av Keppe-motor


Alla borde läsa ekonomijournalist Andreas Cervenkas bok. Låna den på biblioteket, eller köp den, läs den och låna ut den.
GIRIG-SVERIGE – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika

Läs om David Kortens bok: Agenda for a New Economy i tidningen YesMagazin 

Den brasilianska superviktiga organisationens kunskap om det egentliga tillståndet i världen:
Stoppa förstörelsen av världen: ETT BRÅDSKANDE BUDSKAP

Norberto Keppe, som startade organisationen har skrivit många Böcker finns på svenska,
 ”ARBETE & KAPITAL” av Norberto Keppe och
 – ”ABC-boken i analytisk trilogi” av Cláudia Pacheco. Båda rekommenderas.
Det den ovanstående organisationen säger är att vi måste höja vårt medvetande … om vi inte lyckas med detta – då har vi bara utplåning att vänta oss! Det viktigaste blir då den personliga utvecklingen för var och en av oss. Ensamma med oss själva, arbeta med oss själva. Eftersom världen är en spegel av oss så måste vi förändras för att världen ska förändras.

A FARM FOR THE FUTURE – SE FILMEN – (48 minuter) – en kvinna (Rebecka Hoskins) har gjort en fantastisk film om sina föräldrars lantbruk och hur hon nu vid övertagandet inser att hela lantbruket måste ställas om och bli så oberoende som möjligt av olja. (Ta upp den på HELSKÄRM)
Vad gör vi om vi får en livsmedelskris i vårt land?

Vi som bor i städerna måste börja planera för möjligheter att samarbete med dem som har gårdar. Både för att investera i vårt eget land istället för ute på det globala casinot, och samtidigt få möjligheter att få del i jordbruk:
Läs om idéer kring OMSTÄLLNINGSGÅRDAR, SPARBOLAG mm
TJÖRN – Vallahed
BERGSLAGEN – Gröna Ånäs
NJORDSTORP – Permakulturgård

Artiklar om Omställare:
Östängs gård
Södra Rörum
Atelje Tjärnvik, Söderhamn

KLICK HERE TO FIND TEXTS ABOUT INTERESTFREE ECONOMY and TIMEFACTOR-ECONOMY in DIFFERENT LANGUAGES and other interesting texts within alternativ interestfree economy. (Klicka här för texter om räntefri ekonomi samt om Tidfaktorekonomi på olika språk)

Oprah Winfrey kommer att köra ett lektionsprogram varje måndag via YouTube med Eckart Tolle (lektionen kring hans senaste bok A New Earth) som ska gå ut över 150 länder. För att det verkligen är bråttom med medvetandehöjningen…i världen. De har setts av 1,2 miljoner människor med mer än 12 miljoner nedladdningar efteråt och är gratis att hämta på:
www.oprah.com/obc_classic/webcast/archive/archive_download.jsp

VIKTIGA BLOGGAR & HEMSIDOR:
– BENGT INGERSTAMS BLOGG – Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen – SVERIGES KONSUMENTER I SAMVERKAN. Tillsammans kan vi förändra – Kom med! 
– KOALITION FÖR PENNINGREFORM
 – Anders Linder
 FLUTETANKAR –
– FRAMTIDSPENGAR – Mats Höglund
– LOKALEKONOMERNA
 NÄTVERKET FÖR KOMPLEMENTÄRA VALUTOR – FACEBOOK
– NÄTVERKET MOT BANKERNAS SKAPANDE AV PENGAR UR LUFT
– PENNINGREFORM – Patrik Kling
– SUNDA PENGAR –
– RIKTIGA PENGAR – organisation
– GUNNAR LINDGREN – oerhört viktig debattör och miljöforskare
– MÖTESGRUPPSBLOGG – Diskussionsforum för räntemedvetna
– MÖTESGRUPPSBLOGG – 
Diskussionsforum för oljemedvetna
– DET SVARTA HÅLET – dit alla pengar dras för största vinst och risk med narkotika-, vapen-, spel-, modern slavhandel- samt valuta- och värdepappers-spekulation.
Hålet symboliserar girigheten som får pengarna att snurra allt fortare!

AKTUELLA SEMINARIER & FÖRELÄSNINGAR 2009
I första hand det som handlar om ökad medvetenhet när det gäller ekonomi = alltså vår hushållning med vår planets begränsade resurser (men också sådant som kan handla om människans egen hälsa och hjälp till självinsikt. Viktigare än något annat om vi någonsin ska kunna åstadkomma riktig demokrati): EKONOMI
JAKSKOLAN
 – Är ekonomisk frigörelse möjlig?
SE FLER LOKALA KURSER i JAK:s lokalavdelningar över hela landet kan hittas på JAK:s hemsida – Se jak.se/Kurser för mer info
JAK STOCKHOLM – Se jak.se/stockholm
GÅ PÅ KURS HOS JAK: Lär dig grunderna om JAK och vår syn på ekonomi.
* Olika uppfattningar om ekonomi * Ränta som ett problem * Genomgång av JAKs sparlånesystem, låneexempel * Stödsparande * Stödsparande och annan lånesamverkan * JAKs historia, organisation och utveckling * Deltagarnas egna frågor om ekonomi, pengar, sparande och lån.
Plats: Hälsans hus, Stora salen, Fjällgatan 23, 1 tr, (vid korsningen Katarinavägen/ Renstiernas gata nära Slussen)
Kursen är kostnadsfri och JAK bjuder på (fika, kaffe, te, smörgås och frukt). Lunch bekostar man själv. Föranmälan till johkre@yahoo.se eller 0733-90 22 85

HÄLSA
SVENSKA INSTITUTET FÖR INTEGRAL PSYKOANALYS AB
Kurser, föreläsningar, konflikthantering, självkännedom, social kompetens… mm.
Se hemsida – http://www.analytisktrilogi.se/
Läs mer om deras övriga aktiviteter på www.trilogi.eu eller ring 08- 53025281

BENGT INGERSTAMS BLOGG – Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen: KONSUMENTER I SAMVERKAN – Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser.
BONDENS MARKNAD – underbar företeelse i staden
DEN HEMLIGE KOCKEN – Den viktigaste boken som skrivits. (Jag skulle bara önska att människor kunde se kopplingen mellan det ekonomiska systemet och mass-produktionen som gjort att ingen kvalitet finns längre och att alla smaker nu är ersatta med aromämnen som ska smaka som de smaker vi alla känner men är syntetiska. Dagens ekonomiska system är det största miljöhotet vi har./red
EKOLÅDAN – ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje vecka (Sthlm)
EKORINGEN STHLM – i samarbete med Arbetskooperativet Ekoringen utanför Luleå som driver Hälsogården varifrån man kan handla frisk mat – fri från industrigifter.
FAIR TRADE SHOP – Tegnérgatan 8 i Stockholm T-bana Rådmansgatan
LERBYGGEFÖRENINGEN i SVERIGE – Är en ideell intresseorganisation samt ett nätverk för kunskap om lerjordsbyggande. En organisation som vänder sig till alla som är intresserade av byggande med naturbaserade material.

ÅRSTIDERNA – ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje vecka

VIKTIG ALLMÄNBILDNING OCH REN FOLKBILDNING
Den som verkligen vill förstå penningströmmarna i vårt samhälle och hur pengar blir till igenom bankernas utlåningsverksamhet (kreditvolymen växer), samt få beskrivningar och lösningsförslag på problemet, kan börja med att läsa:
PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION – ett bytesmedel som tjänar alla – av prof. Margrit Kennedy
Interest & Inflation Free Money på engelska, hela boken finns utlagd på nätet, på flera språk.

VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN/Del 1 – av Johan Kjellén (hela boken utlagd)
VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN /Del 2 – av Johan Kjellén.
Texten utkom i ett litet häfte 1937 (utökad version 1942) vilket gör språket lite ålderdomligt, men här är en mycket klarseende man. ALLA BORDE LÄSA DEN! (texten uppdelad för att program-varan ej klarar för långa texter, del 2 handlar om uppmaningen att starta Räntebetalarnas förening

Göran Hjort har skrivit ett häfte baserad på Johan Kjelléns: VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN med ett enklare och modernare språk, VARFÖR RÄNTA?

PENGAR – ETT MILJÖPROBLEM 
– av Göran Hjort och Johan Sandvall – epost-adresser: goranhjort(at)hotmail.com och Jsandwall(at)hotmail.com (boken kan beställas direkt från författarna.

DANSKA JAK:s GRUNDSATSER – tydligt och klar information från 1937 (som gäller också idag = 2007)

ARBETE OCH KAPITAL av Norberto R. Keppe – finns översatt till svenska. En brasiliansk oerhört klarsynt man som inte bara ser sitt eget område (psykiatrin) utan alla delar i samhället och pekar på sjukdomen i samhället… och hur vi måste lösa våra problem. Precis som Margrit Kennedy är han inte ekonom – men skriver en bok om ekonomi. KÖP DEN HÄR!
Svenska institutet för integral psykoanalys AB, som är den svenska föreningen som arbetar i Keppes anda håller kurser och regelbundna föreläsningar och studiecirklar. Hittas på: Sockenvägen 375, 122 63 Enskede
Tel. 08-686 05 90, Fax 08-725 99 86, 5 min. gångväg från T-bana Sockenplan.
epost: kb@analytisktrilogi.se, www.analytisktrilogi.sewww.stop.org.br
Den beskriver en terapeutisk metod att förebygga och behandla fysiska och psykiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse.

HEMSIDOR mm om JAK:
JAK MEDLEMSBANK – WIKIPEDIA
JAK-MEDLEMSBANK – Huvudkontor Skövde – rikstäckande. Startade 1965 i Sverige – idag ca 33.000 medlemmar som alltså äger sin egen bank.

Det skrivs för övrigt om JAK lite överallt i världen:
IRLAND:
Nättidningen GROWTH – THE CELTIC CANCER – why the global economy damages our health and society
CANADA:
En lång beskrivning på engelska från 2003 av Mark Anielski som avslutas med en intervju med dåvarande JAK:s VD Oscar Kjellberg. (44 sidor) – http://www.anielski.com/Documents/The%20JAK%20Bank%20Report.pdf
Andra publicationer av Mark Anielski – många väldigt intressanta texter.

DOKUMENTÄR OM JAK – En man från Italien, Giorgio Simonetti, kom sommaren 2007 till Sverige för att göra en dokumentär om JAK Medlemsbank. Det är så stort på något sätt…en människa från ett land långt borta kommer hit och dokumenterar JAKs historia… innan människorna går ur tiden. (tyvärr väldigt dålig bild men ändå – en första del finns utlagd, en intervju med Åke Mobrant) http://video.google.it/videoplay?docid=185445983418284652
JAK BANK REPORT – på engelska av Giorgio Simonetti
http://www.youtube.com/watch?v=aW2pj109Cr8&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=ktzRsH9qLiw&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=iFx1V0_ysjo&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=Rghb0KrKxxE&fmt=18BANCA ETICAs ekonomiprofessor Leonardo Becchetti (lika korttänkt som många ekonomer här hemma), men intressant att lyssna på ändå.

VIDEOFILM &TV
NÄR OLJAN TAR SLUT – 22 okt-08 ligger i en månad tom 22 nov på SVT Dokument Utifrån. Beroende på rättigheter visar vi bara vissa av filmerna i SVT Play. Du kan se dem ca en timme efter sändning och 30 dagar framåt (i vissa fall sju dagar). Se aktuella filmer! Om det inte lyckas – titta under rubrik PLAY och klicka på Se aktuella filmer i liten text.

TÄNK OM – en film av MARIO LEON (ca 20 min) En film om den räntefria banken JAK.
Finns också på spanskaVAD BETYDER DIN TID FÖR DIG – kort video från Global Mindshift

ZenTV – Inspirationskanalen för alla oss som vågar tänka nytt! – en ny TV-kanal med positiva, konstruktiva program, de planerar också en ytterligare kanal som kommer att heta worldcitiZEN. Kommer i bästa fall till hösten 2007

MATRIX HAS YOU! – En dikt om verkligheten som riktar sig till DIG!!!

MONEY MASTERS – The Federal Reserve, en privatägd bank.

MONEY AS DEBT
 – 47 min tecknad produktion på Googles som berättar pengarnas historia samt hur pengar blir till (ur amerikanskt perspektiv) : Här finns ett flertal videofilmer om pengar, varav några är intressanta.
END OF SUBURBIA – kortinroduktion till filmen med samma namn

COMPLEMENTARY CURENCIES in EUROPE 2004 – VIDEO från Internationell konferens i syd Tyskland om parallella pengar.

ARTIKLAR:
En uthållig värld behöver nytt ekonomiskt tänkande – Johan Sandwall (en av de få ekonomer som skrivit om Tidskattesystemet)
OBS – Andra bra artiklar av Johan Sandwall i – Din lokaltidning på nätet
Blixtkraschens tidsålder – av Daniel Berg, 2010 doktorand på Ekonomhistoriska institutionen vid Stockholms universitet.
Konsten att skapa pengar – av Oskar Broberg, 2006, lärare vid Inst. för ekonomisk historia i Göteborg. (Ligger som pdf-fil på universitetet).
Det ekonomiska bedrägeriet – av M Cromsjö, bygger på boken ”Mammons furstar”
Dags att vakna – En av de mest välbevarade hemligheterna genom alla tider är hur våra ekonomiska system är uppbyggda – av M Cromsjö HEMSIDA www.vaken.se
Läs också EXOTERISKA SKRIFTEN – den andra sidan av kunskapen
PENGAR – en konstutställning på Kulturhuset i Sthlm
Korta noveller om pengar – Från utställningen
Historien om svenska pengar (av Lars O Lagerqvist) Kungl. Myntkabinettet
Om pengar – Krönika av EKOBANKENS VD Annika Laurén
Solodarsystemet som ekologiskt och ekonomiskt självförsvar av Åsa Brandberg

Kan de ekologiska ekonomerna stoppa huvudfårans ekonomer innan det är för sent? ”Mainstream”-ekonomerna försöker att döda oss!!! av John Feney, Colorao
THE FED NOW OWNS THE WORLD:s LARGESTS INSURANCE COMPANY – BUT WHO OWNS THE FED???– Ellen Hodgson Brown
The Trouble With Money av Thomas H.Greco – artikel 1997 i tidskriften YES!
Money Verus Wealth – artikel i tidskriften YES!
History of Money av Professor Glyn Davies (1919-2003)
”THE GREAT TURNING. FROM EMPIRE TO EARTH COMMUNITY” – av David Korten

Vil de fleste av oss bli fattige? (norska)
Av Frank Bohner – Författeren kommenterer vår nåværende økonomiske verdensorden med sitat fra en over hundre år gammel utopisk roman – som er enda mer aktuell i dag enn den var da den kom ut første gang i 1887

USA
GROWT IS MADNESS
! – intressant amerikansk blogg
WEB OF DEBT – HOW BANKS and the FEDERAL RESERVE ARE BANKRUPTING THE PLANET – finns som bok också ”Den chockerande sanningen om vårt penningsystem”
av Ellen Hodgson Brown
THE PHOENIX PROJECT – ”The Phoenix Gathering seeking an intelligent response to the crisis of civilization”. Richard Moore (se bloggen ovan) är en av de ansvariga för denna grupp som hoppas nå ut till andra ansvarstänkande människor i världen.
THE OIL DRUM – Energi, olja och diskussion om hur pengar blir till mm.
THE ENERGY BULLETIN – olje-nyheter
TIMEBANK – i Amerika. Här ligger en bra Time Bank VIDEO, se den!
WHAT IS A TIMEDOLLAR?
LÄNKAR – Local and Interestfree or Alternative Currencies, Social Credit and Microcredit.
American declaration of independence: 
Offentlig politik bör bedömas utifrån hur den ökar mänsklig nytta och minskar mänskligt lidande. På samma sätt bör privat beteende syfta till maximal lycka för (alla) samhället. Antagen 4 juli 1776
ALTERNATIVE MONETARY SYSTEMS – Informativ sida med många länkar.

FINLAND
EKONOMISK DEMOKRATI
 – mycket intressant blogg som ”tar upp alternativ politik och radikala ekonomiska frågor som inte diskuteras varken i tidningarnas spalter eller vid kaffeborden”.

 IRLAND
HOW WE 
THE PEOPLE CAN CHANGE THE WORLD – (Hur Vi FOLKET kan förändra världen) En amerikan (Richard Moore) som flyttat till Irland. En mycket intressant blogg om demokrati och om oss människor. ”De girigas törst efter makt har slutligen lett oss till kanten av en global kollaps”.

TYSKLAND
GELDREFORM 
– PENNINGREFORM – Tyskland, Materialien zur Geld-, Zins- und Schuldenproblematik: På denna sida finns mängder av intressanta texter kring ekonomi. Bland annat finns Silvio Gesells bok ”The national economic order” utlagd att läsa på en av dessa hemsidor


BÖCKER/skrifter, hemsidor:
”ARGUMENT FÖR EN OBJEKTIV RÄTTSGRUND” – av Johan Hultman, Institutet för en Objektiv RättsGrund. Ett häfte på 36 sidor om ”Varför en ny samhälls- och rättslära är nödvändig inför framtiden” . Kan beställas från författare själv på adress: johanht(at)telia.com. Kostar 30 kr

”CAPITALISM 3.0” – kort om Peter Barnes bok – rec. av Oscar Kjellberg, utvecklingsansvarig i JAK-Medlemsbank

”DEN HEMLIGE KOCKEN” – Det okända fusket med maten på Din tallrik, av Mats-Eric Nilsson (En fruktansvärt viktig bok – FÖR DEM SOM HAR TID att bry sig om vad de stoppar in i sin egen och sina barns kroppar).

”DEN OFFENTLIGA LÖGNEN” – av Bengt Nerman, utkom 1997 men är inte mindre aktuell idag, snarare tvärtom. ”Vårt samhälle genomgår, inför våra ögon, en total förvandling, från en demokrati till ett företag där medborgarna inte är aktieägare.”
”Ljugandet är ett symtom på en reducerad tanke- och inlevelseförmåga:på ett krympt medvetande”
Kanske en av de viktigaste böckerna idag (utk. 1997) om man vill försöka förstå vad det är som händer oss i vårt land.

”EKONOMI UTAN RÄNTA OCH INFLATION” Margrit Kennedys böcker (kan köpas från hennes hemsida) En arkitekt som skrivit om ekonomi. Hon kunde inte förstå varför hon hela tiden fick höra att det inte var lönsamt att bygga ekologiskt och började forska i penningströmmarna och hur det kunde vara möjligt att det inte skulle löna sig att bygga bra. Den 1:a boken hon skrev: ”Ekonomi utan ränta och inflation” finns utgiven på Korpens bokförlag översatt till svenska. Sedan en utökad version – ”Pengar utan RÄNTA OCH INFLATION”.
(Om jag hade pengar så skulle varenda matematiklärare i Sverige få den 1:a utgåvan av hennes bok, till alla sina elever. Den är så enkel att förstå att man kan börja från 7:e klass och läsa den tillsammans med eleverna som en studiecirkel. Alla medborgare i ett land borde få förstå sammanhangen kring ekonomi – eftersom vi alla är inblandade i den. På Margrit:s egen hemsida kan den också köpas på franska och spanska språket och hänvisning till boken på polska finns där. Hon skrev senare en fylligare bok på samma tema tillsammans med Helmut Creutz. Dessutom en bra översättning på italienska språket om den lokala valutan REGIO.)

”EN STRATEGI FÖR ÖVERLEVNAD” – Bengt Söderberg:s bok ”En strategi för överlevnad” ger en översikt över våra miljö- och framtidsproblem samt hur dessa hanteras av politiker och andra beslutsfattare. Här redovisas också många av de motkrafter som ligger i vägen för ett framgångsrikt miljöarbete. Den allvarligaste motkraften utgörs av oss själva, vårt sätt att tänka.

LITET ÄR VACKERT” – ekonomi som om människor betydde något – av E.F. Schumacher. Enligt honom är vissa saker så allvarliga att man kan närma sig dem endast med humorns hjälp. Schumacher College

”NÄR FÖRETAGEN STYR VÄRLDEN” av David Korten(ISL, Göteborg,1996). Ekonom/författare och är också ordförande i Positive Futures Network Se hemsida

 ”THE ECONOMICS OF HAPPINESS: BUILDING GENUINE WEALTH”
 – skriven av Mark Anielski. Se hemsida

THE FUTURE OF MONEY” av Bernard Lietear. Den här mannen vet vad han talar. Han var tidigare en tjänsteman vid centralbanken i Belgien och belgiska statens representant i Bank of international settlements (en slags centralbankernas centralbank). Bernard Lietears egen hemsida Futuremoney (tysk sida) Se hemsida

”PENGARNA ELLER LIVET” – av Erik Dammann (grundade Framtiden I Våra Händer i Norge, 20.000 medlemmar).

PENNINGARNA UNDER VIKINGATID & MEDELTID
På den här hemsidan tar vi i korthet upp allt möjligt som kan vara kopplat till mynt, handel och ekonomi i övrigt under vikingatid och medeltid.

 ”RÄTTEN TILL LÄTTJA” – skriven 1883 av Karl Marx svärson Paul Lafargue, med underrubrik: Vederläggning av ”Rätten till arbete”. Originalets titel: ”Le Droit à la paresse (Réfutation du «Droit au travail» de 1848)”. Jag hittade denna lilla tunna pocketbok i en antikvariatboklåda och den visade sig vara helt fantastisk. Som att läsa ”Egalias döttrar” om någon minns den. En bakvänd historia om hur människan längtar och kämpar för att låta sig förslavas. Gammalt språk men väl värd att läsa. Hittade den sedan på nätet… hela boken.

”WER HAT ANGST VOR SILVIO GESELL” – Hermann Benjes – tysk ekonom/författare – Han har i den boken skrivit ett helt kapitel om TIDFAKTOREKONOMI (kapitel 14). Med sin 8:e upplaga av boken (utkom i dec 2006) kommer han att ha sålt 31.000 ex. Han trodde själv att framgången med boken delvis har att göra med att han presenterar en ny ekonomisk teori (Tidskattesystemet).

ANDRA VIKTIGA HEMSIDOR I SVERIGE:

BONDENS TID PÅ JORDEN – en sida som visar oss det enormt värdefulla arbete den småskaliga bonden uträttar i Sverige i världen. Köp filmerna och bli omskakad i själen.

DEN GODA JORDEN – Ideell förening som vill belysa den bördiga åkermarkens oerhörda betydelse för mänskligheten. ”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn!”

EKO-BANKEN – Huvudkontor i Järna
Ekobanken är en medlemsbank. De som använder Ekobanken vet vad pengarna används till. Spararna kan vara med och påverka utlåningsändamålen. Det bidrar till att pengarna används för att göra samhället ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

EKOCENTRUM MOBODARNE – Föreningen Växhuset. Här i Mobodarne bygger vi upp ett utbildnings-, kunskaps- och inspirationscentrum för en hållbar utveckling. Verksamheten utgår från de naturresurser, kunskaper och traditioner som finns i Hälsingland och tillför ett modernt ekologiskt koncept, Permakultur, för att skapa spännande och fantasieggande lösningar på försörjnings-frågorna.

EKOCENTRUM i Gbg – Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla. Ekocentrum visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Här finns mängder av intressanta länkar inom området.

EKOBONDEN – En förening av ekobönder i Skåne. Målet med vår förening är att utbudet ekologiska varor på marknaden ska öka. Vår övertygelse är att det hållbara lantbruket har framtiden för sig. Tillsammans är vi starka!

EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 
– Vi är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation och samlar en stor kompetens inom ett brett verksamhets-område. På vår webplats kan du hitta de flesta dokument av intresse från våra verksamheter: brev, remissvar, idé- och policydokument, broschyrer, tidningsartiklar m m.

ELDRIMNER – Eldrimner är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Vi ger kunskap, stöd och inspiration till småskaliga mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner är lånat från den nordiska mytologin där Eldrimner var grytan som ständigt kokade i Valhall och vilken användes av jättarna för att tillaga grisen Særimner.

EXERGIGRUPPEN I SIGTUNA – Exergigruppen vill påskynda om ställningen till ett uthålligt liv på jorden vilket är en absolut förutsättning för ett hållbart samhälle. Dess strävan är därför att bidra till utveckling av kunskaper, insikter och ytterst ett förhållningssätt hos medmänniskorna för att dessa skall ställa upp på de åtgärder som krävs för att få till stånd ett långsiktigt hållbart samhälle.

EXOTERISKA.SE – arbetar för en friare och öppnare värld genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktionerna i vårt samhälle samt i oss själva.

FATTIGA.SE – En mycket intressant hemsida som tar upp ekonomiska problem som drabbar människor i vårt så kallade välfärdssamhälle. Skriven av frilansjournalist/ och fotograf Göran NK Torin.

FORUM FÖR SYSTEMDEBATT i Sverige

FORUM FÖR SYSTEMDEBATT I Norge, ingår i…
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER – Politisk plattform – Norges FIVH-förening – antagen 12 dec 1990.
Därur några viktiga rader; ”Dagens ekonomi ser på naturen som något som ligger utanför det ekonomiska systemet – en oändlig resurs som vi kan förse oss obegränsat och gratis av, och som tål oändligt med avfall. Vi måste börja att förstå att ekonomin är ett delsystem innanför det ekologiska huvudsystemet. Om ett delsystem arbetar efter en princip som är i strid med huvudsystemet, kommer delsystemet i det långa loppet att ödelägga både huvudsystemet och sig själv. En långsiktig bärkraftig ekonomi måste därför underordnas de ekologiska ramarna.”
Där står också:
• Varje dag dör mer än 40 000 barn av svält och fattigdom
• 800-900 millioner vuxna är analfabeter
• 1,2 miljarder människor av världens 5,1 miljarder lever under den absoluta fattigdomsgränsen
• Fattigdomen beror först och främst på det som skapats av internationella system som den rika delen av världen bygger sitt välstånd på.

FÖRENINGEN KÄRNGÅRDAR – En liten förening med ett stort mål; att göra Sverige mindre sårbart! De är framsynta genom att se till att de kan klara sig även om ”storsamhället” skulle bli svagare. Det kan handla om att ha en reservenergikälla som inte är beroende av leverans via elnät eller tankbil. Eller att man kan lagra sina produkter själv, eller att man har kunskap att skörda eget utsäde av sorter som passar bra på gården.

FÖRENINGEN FÖR PERMAKULTUR – Permakultur uppfanns i Australien på 70-talet som en reaktion på industrijordbruket som kunde förstöra en känslig jord inom något tiotal år. Det handlar om att bygga upp en resursbas och använda resurser på ett effektivt sätt. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.
Den 8:de Internationella Perma Kulturkonferensen i Brasilien i maj 2007

FÖRBUNDET SVERIGES SMÅBRUKARE – Bland annat: Arbetar för att alla småbruk bevaras och brukas, och att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk. Småbrukarkulturen är ett värdefullt arv som vi vill bevara och sprida. För att detta skall kunna ske måste vi arbeta för ett decentraliserat samhälle, där skolor, affärer och annan samhällsservice bevaras och vid behov utökas.
SMÅBRUKARE I SÖRMLAND
SMÅBRUKARE I ÖSTERGÖTLAND
SMÅBRUKAD I SJUHÄRADGENGAS-sidan – Sidan tillägnas alla som inte vill släppa ut mer koldioxid än nödvändigt i atmosfären, de idealister som genomför projektet och de drömmare som önskar att de hade gjort det.KONSUMENTER I SAMVERKAN – Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser
KRETSLOPPSHUSET i MÖRSIL – Jämtland – ”En ekologisk pärla mitt i obygden”, står det i tidningen Social ekonomi. Ett bygdens-hjälp-till-självhjälp-projekt. Detta är något som man skulle kunna åstadkomma varsomhelst i landet – bara det finns några eldsjälar.
EKORINGEN – Luleå, Norrbotten. Ekoringen bildades i Norrbotten. Ekoringen har startat Ekobutiken som börjat sprida sig även till Stockholm. Genom Ekobutiken kan Du köpa ”klimat- produkter” efter säsong: grönsaker och blommor, lammkött, skinn och stickade produkter, bröd, mjöl, sylt och marmelad mm…el. vad sägs om Rökt fiol?

RÄDDA VÄRLDEN.NU – ett nätverk av människor, organisationer och företag som vill rädda världen genom att motivera, inspirera och agera för förändring mot ett hålllbart samhälle.

SALTÅ KVARN – ”Vi vet att en skonsam behandling av råvaran ger en hög närings-kvalitet. Därför mal vi vårt mjöl på stenkvarnar, bakar bröd i vedeldade ugnar och samarbetar med ekologiska och biodynamiska jordbruk världen över. Av det naturen ger. Och inget annat.
Saltå Kvarn har helt upphört med oljeeldning och eluppvärmning på anläggningen i Järna. Oljan och elen har ersatts av havreskal som blir över från produktionen av havregryn – minskade koldioxidutsläpp med 200 ton. De 400 ton havreskal per år som tidigare transporterades bort och slängdes eldas nu i en särskild havreskalspanna.

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND – Biodling är samhällsnytta! Biodlingen gynnar den biologiska mångfalden och medför att ekosystemets långsiktiga produktions-förmåga bevaras. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av naturens allra viktigaste nyttodjur. Genom sitt pollineringsarbete ökar bina avsevärt skördarna av talrika kultur- och vilda växter. Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 360 lokalföreningar över hela landet som de drygt 11 000 medlemmarna är anslutna till. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.

TIDNINGEN ÅTER
 – Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), går att prenumerera på. En tidning för alla som vill bosätta sig eller redan bor på landsbygden för att leva ett enkelt och jordnära liv nära sin egen försörjning. I tidningen finns artiklar om odling, djurhållning, ekologiskt boende och byggande, alternativ ekonomi och hantverk.
Se också ALTERNATIV.NU – om självförsörjning mm.

VAKEN.SE – belyser saker som annars inte kommer fram. Huvudsakligen inriktas detta på djup samhällskritik där vi diskuterar och sprider kunskap om den styrade samhällsklassens hemligheter, propaganda, korruption mm. Vaken.se har i syfte att informera allmänheten och genom detta höja medvetandet och vidga perspektivet för så många som möjligt. Detta hoppas vi i sin tur ska leda till en bättre värld.

”WHAT MATTERS – for love:s victory over the debt cross of the world”
En hemsida med oerhört mycket insiktsfullt forskande i ekonomiska förehavanden på vår jord. Boudewijn Wegerif levde i Sverige och var oerhört produktiv i kommunikation med människor världen över … han hann skriva ner mängder och kände mot slutet att han slogs mot tiden … så mycket mer hade han att säga. Hans hemsida ligger fortfarande ute och texterna är viktiga … han somnade in 21 augusti 2004. Tidskriften PENGAR var en stor del av honom.
Lista med Boudewijns artiklar – på engelska

2000-TALETS VETENSKAP – TIDNINGEN SOM TALAR NÄR ANDRA TIGER
Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.
I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.MARTINUS KOSMOLOGI – En dansk sida om en dansk filosof, Martinus Thomsen 1890-1981, som under 60 år skrev flera verk om människan och hennes liv och plats i tillvaron.””I vår tid hyllar man i huvudsak principen: det är bättre att ta än att ge, det kallas också profit, och även om det finns mycket gott och hederlig affärsliv, går tendensen mer och mer i riktning mot att ett fåtal – vare sig det gäller människor eller stater – kommer att besitta medlen och makten och utnyttja de många som är mer eller mindre egendomslösa.”
Ur Vägen till den sanna lyckan, Kosmos nr 11 1994
Martimus författarskap – svensk informationssida. ”Alla de obehagligheter människorna upplever är inte tecken på att livet är orättvist och kärlekslöst, och det är inte heller hämnd eller straff, utan orsak och verkan.” Ur Rättvisa, behaglighet och kärlek, Kosmos nr 3 1990.

Uppsala universitetsbibliotek – Sveriges äldsta forskningsbibliotek med 5 miljoner böcker och 12000 elektroniska tidskrifter.

Sveriges Riksbank
Antropiska principen – naturlag
Vad är pengar – Wikipedia – den fria encyklopedin

De sju dödssynderna – På tal om pengar … så kan de sju dödssynderna vara värda att begrunda: En finländsk konstnär och vardagsfilosof Kaj Stenwall har illustrerat Dödssynd i ankdammen? (Man får ”scrolla” sig till hälften av sidan för att hitta dem).
Tomten – en pusselbit i vår kultur … som blir mer och mer otydlig … vår kultur alltså.

STORA GEMENSKAPSBOKEN – framsynta texter att fundera över Vad är det gemensamt viktigaste för oss alla?
Mat i magen, tak över huvudet och något att hålla oss varma med!!! Därefter kan vi bli väldigt generösa och kärleksfulla varelser.

FÖRSLAG TILL ETT NYTT EKONOMISKT SYSTEM – av Leif Andersson. Här ligger också andra intressanta texter som denne man producerat.

COGS CIRCLE OF GIFTS – Our currency is one of the GIFT ECONOMY a “pay it forward” scheme. Kontaktperson finns i Solna.
HEMSIDOR om oljan/samt om det uthålliga samhället
Olja som jorden producerat under miljarder av år – har vi, människorna, gjort slut på på ett århundrade. Vi måste vakna till!!!

Öppen grupp i Sthlm med intresse för energisystemen (oilawernessmeetupgroup).

UTHÅLLIGA STÄDER
Från oljeberoende – till lokalsamhälle som står emot chocker – VAD GÖR SVERIGE?

Transitions Network – Nya Zealand firar sitt första år av omställning
NYA ZEALAND – väldigt snabba på att redan ha arbetat fram omställningar i sitt land.
Råd med ELRÅD – en privat konsumentrådgivare på nätet /el, energi
4-FACT – en privat konsumentrådgivare på nätet / el, energi

SOL, VIND, VATTEN

SERO – Sveriges Energiföreningars Riksorganisation – Solenergi, Vindkraft, Vattenkraft, Bioenergi, Energihushållning, Vätgas, Elfordon, Energi på lantgård mm.
SOLENERGI/Wikipedia
SOLENERGI – Högskolan i Dalarna forskar i området
SVENSK SOLENERGI – Svenska solenergiföreningen
ARTIKEL i ”The Telegraph” 18 febr – 2007 – mycket intressant om solcellsutvecklingen som går i en rasande fart

VINDKRAFT/Wikipedia
VINDKRAFTENS INVESTERAR

VATTENKRAFT – Svensk energi – så tillverkas

”Med brödfödan som drivkraft” – C-UPPSATS i Geografi av Jacob Nordangård. Den tar upp Peak Oil, klimatförändringar och konsekvenserna av storskalig biodrivmedelsproduktion. (Ligger på Linköpings universitets hemsida, klicka på fulltext så får Du hela uppsatsen. En bra historisk genomgång.
”Ödesstund för Europa” – av Kulturgeograf Jacob Nordangård, uppsats på magisternivå. Det här är en berättelse om energi och makt. LÄS DEN!
KEPPE-MOTORN – TV-programmed demonstration av Keppe-motor