TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

KONTAKT

” Livet behöver inte vara strid, kamp är lägre livsformers utvecklingsfaktor,
medan den på högre utvecklingsstadier är oförnuftig. Sunt förnuft är kritiskt förnuft,
– vars och ens högsta förnuft”

Henry T. Laurency

VILL DU HJÄLPA TILL?
Det är bråttom med systemförändringar som främjar allas vår överlevnad på planeten jorden. För många låter det kanske överdrivet men det har oftast att göra med hur mycket man känner till, hur mycket livskunskap man har och hur insiktsfull man blivit som människa. ”Det är tyvärr inte marknaden som bestämmer längre, utan moder jord!” för att citera Bengt Eriksson som är en av debattörerna på en diskussionssida för oljemedvetna.

Det är viktigare än någonsin nu att börja tänka själv, diskutera med andra som man ser som kloka tänkande människor…och framför allt inte gapa och svälja allt som kommer från enskilda auktoriteter (vars lojalitet kanske går att köpa).

Vi behöver skapa nya ekonomiska system som tar hänsyn till Jordens begränsade resurser och som tar hänsyn till det ekologiska systemet varav vi alla är en del. Det finns flera hot mot vår planet, överbefolkningen är ett av de stora, (ett nytt Sverige var 40:e dag ungefär). Men jordens befolkning skulle faktiskt istället kunna minska överallt – om bara människorna kunde börja få det lite bättre.

Om vi i gamla Sverige, prövar detta skattesystem och det visar sig fungera bra så kommer det naturligtvis att spridas. Denna enkla geniala idé av Kalle Gustafson, som kom till honom 1969, har förutsättning att bli en stor del i att rädda vår planet!

”VISION UTAN AKTION ÄR EN DAGDRÖM
AKTION UTAN VISION ÄR EN MARDRÖM”
devisen hittat på
BUS-Barnens Underjordiska scen
TIDEN LEKER ALLA SÅR

HUR ÅSKÅDLIGGÖR MAN?
För att rent praktiskt och konkret förstå vad ett nytt system baserat på idén med tiden som värdbas skulle innebära, så skulle det vara enormt tydligörande om någon ville producera en simuleringsmodell i ett dataprogram? Men det måste vara människor med ett fritt sinne, nyfikna och med önskan att delta i något som kan vara till gagn för oss alla. Jag har mött alltför många som börjar med att kritisera och komma med invändningar innan de ens vet vad det hela handlar om.

Till detta behövs duktiga och kluriga…

  1. INSTITUTIONELLA EKONOMER
  2. DATAPROGRAMMERARE
  3. LAYOUTARE (med skönhetstänkande)
    Kanske också andra som jag inte själv ser….

För att verkligen kunna förstå hur vårt samhälle skulle kunna se ut med ett TID-skattesystem där man bara beskattar innanför den lagstadgade arbetstiden (8 tim), så skulle alla de kända siffrorna kunna inhämtas från nuvarande Skatteverk, arbetsmarknadsverk m fl, några siffror kanske måste uppskattas men det skulle bli ett fantastiskt spännande utvecklingssamarbete mellan olika professioner.
VAR FINNS NI?

Dessa skulle tillsammans kunna bygga en simuleringsmodell i datorn för hur ett sådant samhälle skulle kunna se ut. Kanske är det elever på en högskola som behöver något spännande att bita i eller vuxna människor som precis som jag inte står ut längre med förstörelsen av vårt land och vår planet och förstår vikten av att få det här gjort.

Med en konkret simuleringsmodell där siffror ger resultat så minimerar man trosuppfattningar hit och dit, som lätt blir missuppfattningar. Kan man titta på ett konkret förslag i siffror så kan det underlätta oerhört – förståelsen för detta.

Allt destruktivt går på nolltid…men att åstadkomma konstruktiva saker är svårt och kräver TID. Vi människor har oerhörda förmågor till att åstadkomma det konstruktiva. Men om dem som fått förtroende att leda beter sig illa så tappar man mer och mer lusten att själv leva upp till sin idealitet. SÅ I DET STORA – SÅ I DET LILLA!!

Men än så länge finns internet och vem som helst kan lägga ut en hemsida. Vi kan också gå samman och hjälpas åt och då försätta berg. LÅTOM OSS!

Man kan naturligtvis hjälpa till på många sätt, det bästa är kanske att hjälpa till med att sprida denna hemsida.

Den som väljer att köpa Kalle Gustafsons bok kommer känna av författarens besvikelse över sakernas tillstånd. Jag själv har dock väldigt svårt att förstå att sådant upprör. Vi borde ju alla resa oss upp och skrika att vi inte accepterar det som sker. Bara det faktum att vi i vårt kylskåpskalla land har människor som inte har ett hem att gå till samtidigt som roffa-åt-sig-mentaliteten bara verkar öka. Oegentligheterna och orättfärdigheterna skulle kunna listas och listan skulle bli väldigt lång på saker som man som vanlig medborgare dagligen lider av att man inte har någon makt att göra något åt.

Det viktigaste i Karl Gustafson:s text är förslaget om ett annat sätt att organisera (räkna ut) vårt sätt att betala skatt. En liten, liten förändring, införandet av en fast värdebas borde vara så självklart = att beräkna lön & skatt med samma värdebas, kan ha förutsättningar att skapa ett mycket RÄTTVISARE samhälle för oss människor. Det måste väl vara värt att fundera över? Det är ju inte så att det vimlar av visioner! /Anna G.

DENNA HEMSIDA HAR KOMMIT TILL TACK VARE:

Webbarbeten: Atti Brinkmann
Broschyr: Öppet brev till Sveriges medborgare: Layout: Åsa Lövberg
Webbansvarig och kontaktperson: Anna Gustin – mailadress!!