TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

EN VISION om ett bättre samhälle

Hela denna hemsida handlar om demokrati och ekonomi – två sidor av samma mynt. I första hand vill den föra fram en genial idé om ett nytt skattesystem – som upphovsmannen Karl Gustafson kom på 1970.
Här kommer också att berättas om kloka fantastiska människor som på olika sätt vill delta i att bygga ett bättre samhälle – för fler än sig själva. (första versionen av denna hemsida var klar 15 dec 2006)

Vad är viktigast för allas vår överlevnad? Mat, värme, tak över huvudet och massor av kärlek och omtanke.
Alla har inte detta. Och den enda anledningen till det, är att vi har dåliga system, som vi ändå alla måste rätta oss efter. Systemförändringar krävs.
MEN ALLT GÅR ATT ÄNDRA PÅ – VI KAN organisera så att alla får det bättre!
Tidfaktorekonomi kan bli en överlevnadsstrategi för hela planeten jorden.

VISIONEN handlar om ett samhälle:
Där ändringen av skattesystemet från att beskatta i % på slutlön – till att istället ta lika mycket TID av alla – gånger varje människas timlön, kommer att göra en helomvändning…..av hela vårt samhälle!
Där människor inte längre blir berövad större delen av sin dagliga arbetsförtjänst.
Där skatten drabbar alla lika – alla får lägga lika länge av sin tid – av sina liv – till det gemensamma
Där all övertidsersättning är skattefri – som en morot och motor för att puffa på entreprenörsandan
Där mängder av små företag kommer att växa fram därför att många människor vill stå på egna ben och entreprenörer saknas inte
Där kvaliteten på produkter kommer att öka eftersom det enda små företag kan konkurrera med är pris och kvalité
Där sopbergen minskar eftersom kvaliteten på produkter ökar
Där den lagstadgade arbetstiden successivt kan sänkas då vi blir fler som delar på tidskatten
Där pressen på människor kommer att minska både ekonomiskt och tidsmässigt (mängder av skilsmässor orsakas av dessa två problem)
Där pressen minskar på människorna – minskar också sjuktalen
Där lusten att fuska minskar när man upptäcker att man inte längre blir berövad större delen av sin arbetsförtjänst – generositeten kan blomma
Där pensionärer inte längre betalar skatt eftersom de redan bidragit tillräckligt under hela sina liv, mm, mm

Vi har en dold kunskapsreserv i vårt land i form av begåvade insiktsfulla människor som vill göra något för sitt land – men som inte får möjlighet. Värdefulla idémakare tas inte tillvara. Det är ett dumt förtryck som drabbar oss alla. Många harvar på i sin ensamhet och åstadkommer underverk i alla fall – men blir trots detta sällan uppmärksammade av media eller andra makthavare. Hur fantastiska förändringar skulle sådana idéer inte kunna leda till om dessa togs tillvara och backades upp och där anledningen till att det görs handlar om GENEROSITET!!!

Generositet av dem som leder vårt land, generositet som grundar sig i människo-kärlek, förståelsen för att andra människor än en själv kan komma på fantastiska lösningar som kan och vill gagna alla…kanske hela mänskligheten. Generositet som bygger på insikten om alla människors liknande behov oavsett bakgrund oavsett plats på jorden. En generositet där man känner sig belönad för att man vill åstadkomma något bra för fler än sig själv – belönad genom att den goda idén blir uppmärksammad och lyfts upp så att många kan ta dela av det och kanske också få hjälp att se till att något konkret görs av den. Inte motarbetad, som tyvärr ofta är fallet för många – med dagens politiska struktur.

Generositet gör människor lyckliga, och trygga, ger känslan av att andra vill ens väl. Sådant ger ringar på vattnet, skapar fler konstruktiva tankar och idéer.

Framför allt, idéer som människor kläckt i sin kärlek till livet självt, där människan sett att om man gör si eller så, så kan vi göra enorma energibesparingar till exempel. Och ofta brinner dessa människor för sina idéer för att de ser att detta kan många göra själva och vi kan sammantaget hjälpas åt för att skapa något som gynnar många. MEN…det finns ett stort MEN, oftast går det inte att göra pengar för någon stor-företagare och då vill ingen hjälpa till att distribuera idén eller att producera den fysiska saken.

Till och med politiker sätter stopp för sådana geniala idéer för att de till exempel kanske kan komma att gå miste om bensinskatten. DET MÅSTE BLI ETT SLUT PÅ SÅDANA DUMHETER! Vi böjer oss ständigt för dumhet och girighet. GIRIG. Girig, själva ordet smakar illa i munnen, när man sedan genom livet också börjar förstå att det är synonymt med låg mänsklig utveckling så vill man göra något för att ändra på detta. Denna insikt växer sakta fram hos fler och fler människor i Sverige.

TID är det finaste man kan ge en annan människa och är absolut nödvändigt att förstå att vi vuxna måste ge barnen. Makthavarna verkar vara långt ifrån den förståelsen tyvärr, ord och handling går inte hand i hand,(en skola eldhärjas varannan dag i Sverige 2005). En dålig samhällsstruktur har vuxit fram där ingen har tid med någon och konsekvenserna av det ser vi varje dag. Omtanke och omsorg saknas. Vi blir otrevliga varelser av att lida brist på TID.

TID ÄR PENGAR … Men TID ÄR OCKSÅ LIV!!!


EVOLUTION
Vi måste ta tillbaka makten över våra liv.
Ett av de stora hoten idag (förutom klimatförändringen, energiförsörjningen, bristen på rent vatten i världen, öknarna som breder ut sig, befolkningsökningen och svälten för alla dessa) är egentligen BRISTEN PÅ TID! Bristen på tid förorsakar mängder av problem. Det påstås att man på 100 år (här hos oss) lyckats sänka den allmänna arbetstiden/dag. Men i själva verket har den ökat. Förr arbetade en familjeförsörjare 14 timmar/dag, idag arbetar två personer i familjen 16 timmar/dag, minst, och då är inte hemarbetet inräknat!

Det allra värsta är att vi inte längre har TID att visa omtanke om vår nästa, om vår granne, om våra föräldrar, om äldre människor generellt, inte ens om våra egna barn eller om vårt samhälles barn eller med världens alla folk. Alla vuxna är I EGENTLIG MENING ansvariga för alla barn, för att de skall ha ett gott samhälle att växa upp i – ett med god jord att växa och utvecklas i. Detta har vi glömt bort! Vi har inte TID ens för våra egna barn. Vuxenvärlden har svikit barnen. Det pratas i media och den officiella världen om hur viktiga barnen är. Men det är tomt prat! Idag är det de vuxnas egon som tillåts styra. Människor på låg personlig utvecklingsnivå. Det satsas miljarder för att tidsbespara bilisterna några minuters framkomlighet…medan skolor och äldre behandlas med nonchalans, för att nämna två av de värsta sveken.

KALIX kommun tog de första stegen mot medborgarmedverkan för några år sedan. Idag kan man lägga medborgarförslag i de flesta kommuner, denna utveckling är den enda riktiga, men går långsamt. MEN – om vi inte heller har TID att engagera oss – så har vi ändå ingen glädje av att demokratin utvecklas…och vi blir kvar vid det gamla systemen.

NYA E-DEMOKRATIPARTIER HAR STARTATS…kanske det kan bli något.
Se under rubriken DEMOKRATI

Det behövs system som ser människors inneboende skaparkraft.
 Med kloka system kan alla människor ha förutsättningar att uppnå en ekonomisk frigörelse. Och med kloka system har vi TID att delta i vårt samhälle. Det är möjligt… men svårt så länge vi alla underordnar oss hierarkiska system!! I hierarkier klättrar inte människor som drivs av en längtan att förbättra världen för sina medmänniskor. Det ligger i det hierarkiska systemets natur. (självklart finns det alltid undantag). Nej…de klättrar för att bevisa något för sig själv, sin egen pappa, mamma eller någon annan. Om den emotionella, sociala och kulturella utvecklingen funnits hos dem så hade de aldrig använt sin tid och kraft till att klättra – då hade energin istället gått till att bygga upp system där alla människor enkelt kan samarbeta för att göra förutsättningarna bättre för alla!

Vi har inte heller längre något rättssystem värt namnet. Hur många övergrepp har inte gjorts av myndigheter – mot vanliga medborgare. Hur många har inte blivit orättvist behandlade och förbisedda och överkörda … av våra myndigheter. Det verkar inte spela någon roll att de gått åratal på universitet och skaffat sig en hög status samt goda inkomster. Dem som vi betalar för att sköta samhället åt oss gör oss alltför ofta besvikna!

Ett tydligt exempel är att våra äldre medmänniskor sitter internerade oftast en och en i varje ”holk” dit någon kommer en eller två gånger om dagen, låser upp, ser till att människan får i sig något och hålls ren. Därefter låses dörren igen. Inte ens fängelsekunder har det så illa idag som de gamla och ensamma. Interner har inskrivet i lagen att de har rätt till minst 1 timmes utomhusvistelse per dag. Denna rätt har inte de som är gamla och ensamma. Dem som en gång byggde upp det här samhället. Det är ett ofattbart svek.

Det saknas en hel dimension i vårt samhälle idag. En dimension som vi som levt från 1950-talet och fram till 1980-talet nästan vant oss vid att se som självklar och som generationer före oss arbetade för att vi skulle uppnå. Det handlar om OMSORG OM SIN NÄSTA. Idag nästan skriker denna dimension för att påkalla uppmärksamhet om sitt försvinnande. Eller är det så eländigt som i devisen: Värvaren, ärvaren och fördärvaren…?

Istället är det girigheten som inte bara löper amok utan är helt och hållet på väg att byggas in i samhällssystemen. Slutet blir att ingen längre vill göra något om han/hon inte får betalt för det. Föräldrar kräver girigt ränta för att låna pengar till sina barn. Och dem som för tillfället har lyckats klättra upp till maktens boning annonserar att nu ska medborgarnas gemensamma egendomar säljas ut. För det är mycket bättre – att alla får betala alla behov var för sig. Ett kallt och cyniskt samhälle, och fattigt – vem önskar sig det ? Det är underutveckling!

Det är en fruktansvärd skam för oss alla att människor far illa i världen. Vi borde alla resa oss och skrika! Och en ännu större skam att vi låter människor fara illa här på hemmaplan. Att vi t ex i vårt kylskåpskalla land har människor som inte har tak över huvudet…men statliga chefer får flera hundra tusen i månadslön. Ännu styr ekonomismen och vinstmaximeringen – och de styrandes arbetande för egenvinning. Det kan inte få fortsätta!

Vi har alla en livsuppgift – man måste kanske leta efter den, men min övertygelse är att vi alla har detta. Det finns en högre mening med våra liv. De flesta har mycket kärlek till sitt land, till sina medmänniskor, till denna jord och dess människor. Vi kan alla göra något! Vi kan börja med att kräva ett RÄTTVIST skattesystem

Låt oss resa oss ur sofforna och försöka göra något!!
Åtminstone sända denna hemsida vidare – till alla Du känner.