TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

Andra som skrivit om TIDFAKTOREKONOMI

Andra som skrivit om Tidfaktorekonomi:
EN CHANS TILL KULTURELL BLOMSTRING – av Åsa Brandberg (som senare utvecklade ett eget systemförslag, se nedan)
TANKAR OM PENGAR – av Åsa Brandberg (1994)

EN UTHÅLLIG VÄRLD BEHÖVER ETT NYTT EKONOMISKT TÄNKANDE – av Johan Sandwall (en av de få ekonomer som skrivit om Tidskattesystemet)
Tidfaktorekonomi  – en ekologisk ekonomi – av Johan Sandwall (1994)

TIDEN SOM VÄRDEBAS – av Erik J.  (ekonomidoktorand på Umeå universitet på 1990-talet)
DEN FISKALA STATENS FRAMVÄXT – av Erik J.
TIDFAKTOREKONOMI – EN RÄNTEFRI, INFLATIONSFRI OCH EKOLOGISKT ANPASSAD EKONOMI – uppsats av Erik J.

EKONOMISK OLYDNAD EN VÄG TILL MORALISK EKONOMI – utdrag ur Leif B Frid:s bok

SAMT ANDRA:s FÖRSLAG PÅ NYA EKONOMISKA SYSTEM (i Sverige):

Alla människor som använder sin hjärna till att tänka ut något som kanske kan vara konstruktivt för fler än dem själva – är värda att lyssnas på! Att länka till dessa betyder inte att jag har förstått deras idéer – men de har tänkt, de vill bidra till sitt samhälle. Sen får alla läsa och tänka själva.

SOLIDARSYSTEMET – av Åsa Brandberg som tyvärr lämnade detta liv 2018 var en duktig skribent och tänkare. Hon tänkte ut ett eget pengasystem som hon kallade SOLIDARER – Solidarer ett penningsystem för fred och hållbar utveckling.
Innan hon började fundera ut sitt eget system skrev hon också om Tidfaktorekonomi.

PENGAR PÅ PLANETENS VILLKOR – av Åsa Brandberg.
Ur boken: ”Det nya var att jag plötsligt förstått att den samlade ränteskulden inte kan betalas, eftersom alla pengar är utlånade mot ränta från början … jag fick en chock när jag förstod att vårt globala penningsystem har en automatik som leder till Jordens död om den fortsätter …antingen kraschar det ekonomiska systemet först, och då riskerar vi ett allas krig mot alla. Eller också utger man ständigt mer räntebelagda pengar och skjuter den finansiella kraschen på framtiden tills naturen inte längre håller.
”Boken är ett värdefullt bidrag till utvecklingen av vårt tänkande och skapar förutsättningar för våra efterkommande att leva vidare i ett ekologiskt och humanistiskt samhälle”
Går att ladda ner HÄR

RAGNARÖK ELLER VÄRLDENS CHANS – av Åsa Brandberg. En antologi, men där finns också en rad kapitel om räntesystemet och olika räntefria pengar i historien mm, förutom solidarsystemet och ett scenario, dvs en berättelse om livet i en solidarekonomi.
Går att ladda ner HÄR

MONETÄRDEMOKRATI – av Anders Silverfall – han har skrivit en bok om sitt ämne
Vad är Monetärdemokrati? – Youtube-video – av Anders Silverfall
Monetärdemokratins hemsida – humanitetens ekonomi

DET NYA SKATTESYSTEMET – av Per Lundgren som skrev en trilogi om hur det ekonomiska systemet grundlurat oss alla – hans texter och videos ligger på nätet.
”Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri”
Finns för nedladdning samt inläst för lyssning på deras hemsida

FÖRENINGEN DE KLOKA
Deras FB-sida:

SAGAN OM ADAMS FÖDELSEDAGSPRESENT – Lars Andersson
Hans hemsida med många texter

SAMT ANDRA:s FÖRSLAG PÅ NYA EKONOMISKA SYSTEM (utanför Sverige):

DOUGHNUT ECONOMY – av Kate Raworth
Hon är verkligen värd att lyssna på och har skrivit en bok om sin teori:
Doughnut economics – Seven ways to Think like a 21th Century Economist
TED-talk – Why it’s time for ’Doughnut Economics’ | Kate Raworth