TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

”Samhällsmoralen ska växa underifrån
och gör den inte det så beror det på att
den gödslats med för mycket skit från ovan”

Tage Danielsson