<<tillbaka

ISMERNAS TID ÄR FÖRBI....

"Man kan lura några hela tiden
eller alla en del av tiden -
men man kan inte lura alla hela tiden"

Mark Twain

GÅ TILL VAL - FÖR ETT
ANNAT SAMHÄLLE?

Inför valet 2010
Om man längtar efter sanning, rättvisa och kärlek...och kan se att de samhällssystem som vi alla idag måste inordna oss efter, snarare visar på en enorm brist i omsorg om alla människor, att vi styrs av system med inbyggd girighet och som gör att vi kommer längre och längre bort från omtanke om jorden - om man ser det...så måste man göra något.

………Kapplöpningen inför 2010 har redan 2008 börjat mellan höger och vänster. Men måste vi inte börja se bortom höger och vänster snart? Snart måste väl hela befolkningen se att vi har ekonomiska system som för krig mot det ekologiska systemet. Och då måste vi väl lägga om kursen...?
OM... tillräckligt många kan nås av denna hemsidas viktiga budskap och OM... man vill ha förändring med tidskatten som grund så krävs minst 1500 namnunderskrifter för att starta ett parti, därför:


OM tillräckligt många människor vill detta så kanske det går att samla människor kring ett enfrågeparti som endast kommer att kräva ett nytt skattesystem som är rättvist, demokratiskt och som hjälper oss alla att sträva mot en ekologiskt uthålligt framtid....
ETT PERMALOGISKT SAMHÄLLE
NAMNINSAMLING FÖR DETTA SKATTESYSTEM-FÖRSLAG

TIDSKATTESYSTEMET - ett system som inordnar sig i det ekologiska systemet där vi alla måste inse att vi ingår. Det är ett system som trots en väldigt liten justering av skattesystemet faktiskt har förutsättningar att förändra hela vårt samhälle till det bättre och på sikt bidra till att hjälpa vår planet till överlevnad. Men först måste tillräckligt många vilja detta.

TIDSKATTESYSTEMET skulle....

*...slå rättvist mot alla medborgare

*...väsentligt förenkla skattesystemet

*...minska transfereringsbehovet

*...möjliggöra en minskning av arbetsdagen

*...öka småföretagarverksamheten

*...innebära att all övertid blir helt skattefri

och mycket, mycket mer konstruktiva och för samhället positiva förändringar!

Anna Gustin - hemsidesansvarig