<<tillbaka

- VALTID 2010 = PERMALOGISKT SAMHÄLLE
- KLIMATFRÅGAN - förslag till lösning: den objektiva rättsgrunden
- NY BLOGG - "HUMANISTISK EKONOMI" - med namninsamling
- FACEBOOK - TIDFAKTOREKONOMI - GRUPP


Gammal Blogg - ETT FOLKUPPVAKNANDE BEHÖVS!

TÄNK SJÄLV!
Denna hemsida är en stafettpinne!

"Lösningen på dagens problem finns. Med Din och andras medverkan kan
vi skapa den framtid med livskvalitet, ekologisk balans, fred och utveckling som mänskligheten har strävat efter i tusentals år. Tidfaktorekonomi är ett
nytt evolutionerande system som ger rättvisa åt alla. Det får inverkan på
alla mänskliga aktiviteter och effektiviserar våra insatser så att vi får både tryggad behovstäckning och kortare arbetstid. Systemet är naturlagsgrundat, vetenskapligt, värdeneutralt och globalt tillämpbart.
Dess konfliktlösningskapacitet är betydande!

Mänskligheten står idag inför gigantiska problem som kan
synas vara näst intill olösliga. Å ena sidan finns det oerhört rika
människor och å andra sidan bottenlöst fattiga människor som
lever i träldom. De rika lever på de fattigas arbete och jordens
resurser töms och nedsmutsningen av miljön tilltar.
Världens penningsystem och ekonomier riskerar att kollapsa
eftersom endast några få procent av alla pengar som finns
motsvarar realproduktion – resten är spekulation”.

Ur boken om Tidsfaktorekonomi av Karl Gustafson

- Sverige har välutbildade och välinformerade människor. Om bara tänkande människors visioner och konkreta förslag finge nå ut till alla andra medborgare i landet så att också de kunde få fundera, debattera och kanske lägga till…så skulle många bra saker kunna ske.

- En demokrati – ett land med självständigt tänkande människor som själva väljer att samarbeta – inom och utom landets gränser! Den partipolitiska modellen har tjänat ut. Att lägga en lapp i en låda var fjärde år och hoppas att det går bra – är inte tillfredsställande för ett sådant folk. Vi behöver nya system!

- Vinstmaximeringen - som genom det kreditbaserade penningsystemet håller på att driva vår jord i fördärv, som leder fram till det stora överuttaget av naturresurser och det enorma resursslöseriet. Vi måste göra något!

- De få verkliga visioner som finns bör vara värda att seriöst beakta, diskutera med andra kring och verkligen försöka sätta sig in i. Eller hur! Det är helt enkelt dags för lite SYSTEM-ETIK!

- Stafettpinnen om en fast värdebas i ekonomin, söker tänkande människor som spinner vidare på denna idé, för att det handlar om rättvisa, i TID, av våra liv räknat!!! Denna hemsida gjordes för att lämna över denna stafettpinnen med Karl Gustafsons
rättvisa, demokratiska, sociala, ekonomiska innovation - TIDFAKTOREKONOMI .

- Vi behöver nya system - goda system SOM INTE delar upp oss i vinnare och förlorare. Vilken vis människa vill förresten bli vinnare när man ser att andra blir förlorare?

TÄNK EFTER SJÄLVA –
om alla som läser denna hemsida skickar den vidare
till alla de känner – och de i sin tur skickar vidare till alla de känner osv -
så kan detta viktiga budskap ha förutsättningar att nå
hela vår befolkning ganska snabbt.


Om sedan kloka människor med andra språkkunskaper hör av sig och vill översätta till sitt språk och sedan skickar ut översättningen till alla som den personen känner i sitt förra land med uppmaningen att detta är en stafettpinne…ja, då finns förutsättningar att nå väldigt många av jordens folk där också kloka människor kan se att de kan också göra systemändringar för att hjälpa vår planet till överlevnad!

När denna hemsida var klar i början december 2006 så skickades den ut till drygt 150 journalister i våra större dagstidningar, radio och TV.
INGEN SVARADE.
Vanliga människors konkreta visioner måste spridas bland andra vanliga människor.