<<tillbaka

SCHWEITZWIR - Wirtschaftsring – sedan 1934
ett kontosystem för att backa upp små och medelstora företag.

En sektoriell valuta för små och medelstora företag, som kallas WIR – (Wirtschaftsring) används lyckosamt i Schweitz sedan 1934. Baserat på deras respektive ekonomiska resultat, SMEs (ett slags företagsnätverk) ger varandra krediter och återbetalar dessa inom en given tid med deras egna varor och tjänster.
De använder ett system av konton genom vilken de medverkande 60.000 medlemmarna – ungefär 20% av SMEs i Schweitz, organiserade i 15 regionala grupper – kan förbättra sina resultat.

Den parallella WIR-valutan har ett värde på 1:1 av en schweitsisk franc, och den årliga omsättningen på 1,7 miljarder WIR under 2002 visar att kooperativen arbetar upp ett mycket vinstgivande stöd för sina användare. WIR-kortet är den första kreditkortet som kan användas för två typer av valutor; WIR-valutan och schweitsiska franc.

Det viktiga resultatet av undersökningen av förhållandet mellan WIR-valutan och den nationella ekonomin över de senaste 70 åren (Stodder, 2000) visar att i tider av ekonomisk depression så ökade omsättningen av WIR-valutan och i tider av ekonomisk ”boom” minskar omsättningen av WIR–valutan. Båda händelserna är logiska, även om schweitsiska affärsmän skulle föredra att betalas med schweitsiska franc, om möjligt. Men i en ekonomisk återgång, accepterar de såklart WIR-valutan för att få sälja sina varor och tjänster.

Det här betyder att WIR-valutan – precis som andra parallella valutor – backar upp regeringars och centralbankers politik, vilka tenderar till att agera anticykliska. Traditionella banker, som kontrast, ger krediter när det ekonomiska läget är gott men agerar mer försiktigt när så inte är fallet, och förstärker därmed både uppgång och nedgång.

WIR BANK PORTAL

Nätartikel om WIR-systemet av Thomas Greco, 1994 (engelska)

Originaltext av Prof. Margrit Kennedy från hemsidan om:
The International Permaculture Conference - 2007