LITTERATUR

Det är bara de fattiga som betalar kontant, och inte av
anständighet - utan därför att de inte har någon kredit.

Anatola France, 1844-1924
Nobelpris 1921 i LitteraturHär kommer diverse texter att läggas ut samt förslag på intressanta böcker att läsa inom ekonomi och diverse annat viktigt. Dessutom hänvisningar till hemsidor som är värda att titta på, samt länkar till intressanta videofilmer om pengar och ekonomi. (samt då och då föredrag/föreläsningar).

FACEBOOK - TIDFAKTOREKONOMI-GRUPP
STÄLL OM - SVERIGE (Transition Sweden)
Nätverket för oss som arbetar med omställning till ett oljeoberoende samhälle.

A FARM FOR THE FUTURE - SE FILMEN (48 minuter) - en kvinna har gjort en fantastisk film om sina föräldrars lantbruk och hur hon nu vid övertagandet inser att hela lantbruket måste ställas om och bli så oberoende som möjligt av olja.(Ta upp den på HELSKÄRM)

Vad gör vi om vi får en livsmedelskris i vårt land?
Vi som bor i städerna måste börja planera för möjligheter att samarbete med dem som har gårdar. Både för att investera i vårt eget land istället för ute på det globala casinot, och samtidigt få möjligheter att få del i jordbruk:
Läs om idéer kring: OMSTÄLLNINGSGÅRDAR, SPARBOLAG mmKLICK HERE TO FIND TEXTS ABOUT INTERESTFREE ECONOMY and TIMEFACTOR-ECONOMY in DIFFERENT LANGUAGES and other interesting texts within alternativ interestfree economy. (Klicka här för texter om räntefri ekonomi samt om Tidfaktorekonomi på olika språk)

Men innan Du läser något alls: lyssna på HISTORIEN OM VÅR PLANET och VÅR ROLL och VÅRT ANSVAR SOM MÄNNISKOR HÄR PÅ JORDEN. För att få perspektiv på allt.
- OUR CURRENT MOMENT

Lyssna också på: Global Mind Shift - mycket insiktsfull hemsida på engelska.
Vårt ansvar och uppdrag är långt mycket större än vi verkar förstå
. Vi har alla en uppgift och ett moraliskat ansvar och det är att delta i att skapa system som sam-verkar med naturen/ekologiska systemet. Ekonomismen som idag överskuggar allt är INTE ett sådant system.

Vår värld står inför enorma problem.
Vi har nu 2008 en ekonomisk kollaps och egentligen samtidigt en ekologisk kris (något som forskare pekat på i årtionden). En intressant snabbkurs i det ekonomiska (och för den delen det ekologiska) tillståndet i världen...LÄS The Crash Course av Chris Martenson

Se en intervju med Jan Lundberg (YouTube) från CULTURE CHANGE. Han säger att den billiga oljans tid är för alltid över, världens stora städer växer för att det finansiella systemet kräver så och har blivit som stora cancersvulster. Vi måste inse vad det betyder för oss alla.

Eller läs texter av en ryss, Dmitry Orlov, som växt upp i Amerika men noga studerat sitt eget hemlands problem och förutspått samt gjort jämförelser med dem som uppstått i Amerika. Väldigt intressanta jämförelser och kanske något att fundera över som problem som även vi kommer att ställas inför i vårt lilla Sverige. FÖRBERED DIG! :The Five Stages of Collapse
1. Finansiell kollaps - bevittnar vi just nu
2. Kommersiell kollaps - pengarnas värde krymper, varor blir svåra att komma åt, en svartabörshandle uppstår, människor sätter igång att byta saker med varandra
3. Politisk kollaps - människor tappar förtroendet för det politiska systemet
4. Social kollaps - tron att Du blir hjälpt och tilltron till sociala hjälpsystem dör
5. Kulturell kollaps - människan slutar tro på humanitet, generositet, ärlighet osv...det bli "every man for him self".
Samt ett flertal artiklar i Life After the Oil Crash: under B. What we can learn from the collapse of the Soviet Union

Läs om David Kortens bok: Agenda for a New Economy i tidningen YesMagazin

Läs den brasilianska superviktiga organisationens kunskap om det egentliga tillståndet i världen:
Stoppa förstörelsen av världen: ETT BRÅDSKANDE BUDSKAP

Böcker finns på svenska, "ARBETE & KAPITAL" av Norberto Keppe och "ABC-boken i analytisk trilogi" av Cláudia Pacheco. Båda rekommenderas.

Det den ovanstående organisationen säger är att vi måste höja vårt medvetande...om vi inte lyckas med detta - då har vi bara utplåning att vänta oss! Det viktigaste blir då den personliga utvecklingen för var och en av oss. Ensamma med oss själva, arbeta med oss själva. Eftersom världen är en spegel av oss så måste vi förändras för att världen ska förändras. Ett oerhört enkelt verktyg erbjuder en amerikansk kvinna i form av några enkla frågor att ställa till sig själv.
Hon heter Byron Katie och frågorna är gratis. Se hennes hemsida
Se och lyssna till en intervju med henne på YouTube (det finns många)
Hennes böcker finns på svenska, på Pocketshop för 65:-, "Älska livet som det är" (en helt fantastisk bok) samt 2 böcker till.

Oprah Winfrey kommer att köra ett lektionsprogram varje måndag via YouTube med Eckart Tolle (lektionen kring hans senaste bok A New Earth) som ska gå ut över 150 länder. För att det verkligen är bråttom med medvetandehöjningen...i världen. De har setts av 1,2 miljoner människor med mer än 12 miljoner nedladdningar efteråt och är gratis att hämta på:
www.oprah.com/obc_classic/webcast/archive/archive_download.jsp

VIKTIGA BLOGGAR & HEMSIDOR:
- BENGT INGERSTAMS BLOGG - Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen - SVERIGES KONSUMENTER I SAMVERKAN. Tillsammans kan vi förändra - Kom med! -
- KOALITION FÖR PENNINGREFORM
- Anders Linder
- FLUTETANKAR -
- FRAMTIDSPENGAR - Mats Höglund
- LOKALEKONOMERNA
- NÄTVERKET FÖR KOMPLEMENTÄRA VALUTOR - FACEBOOK
- NÄTVERKET MOT BANKERNAS SKAPANDE AV PENGAR UR LUFT
- PENNINGREFORM - Patrik Kling
- SUNDA PENGAR -
- RIKTIGA PENGAR - organisation
- GUNNAR LINDGREN - oerhört viktig debattör och miljöforskare
- MÖTESGRUPPSBLOGG - Diskussionsforum för räntemedvetna
- MÖTESGRUPPSBLOGG -
Diskussionsforum för oljemedvetna
- DET SVARTA HÅLET - dit alla pengar dras för största vinst och risk med narkotika-, vapen-, spel-, modern slavhandel- samt valuta- och värdepappers-spekulation.
-- Hålet symboliserar girigheten som får pengarna att snurra allt fortare!

AKTUELLA SEMINARIER & FÖRELÄSNINGAR 2009
I första hand det som handlar om ökad medvetenhet när det gäller ekonomi = alltså vår hushållning med vår planets begränsade resurser (men också sådant som kan handla om människans egen hälsa och hjälp till självinsikt. Viktigare än något annat om vi någonsin ska kunna åstadkomma riktig demokrati):

EKONOMI
MÖTESGRUPPSBLOGG -
Diskussionsforum för räntemedvetna
JAK-SKOLAN - Är ekonomisk frigörelse möjlig?
SE FLER LOKALA KURSER i JAK:s lokalavdelningar över hela landet kan hittas på JAK:s hemsida - Se jak.se/Kurser för mer info
JAK STOCKHOLM - Se jak.se/stockholm

GÅ PÅ KURS HOS JAK:
Lär dig grunderna om JAK och vår syn på ekonomi.
* Olika uppfattningar om ekonomi * Ränta som ett problem * Genomgång av JAKs sparlånesystem, låneexempel * Stödsparande * Stödsparande och annan lånesamverkan * JAKs historia, organisation och utveckling * Deltagarnas egna frågor om ekonomi, pengar, sparande och lån.
Plats: Hälsans hus, Stora salen, Fjällgatan 23, 1 tr, (vid korsningen Katarinavägen/ Renstiernas gata nära Slussen)
Kursen är kostnadsfri och JAK bjuder på (fika, kaffe, te, smörgås och frukt). Lunch bekostar man själv. Föranmälan till johkre@yahoo.se eller 0733-90 22 85

HÄLSA
SVENSKA INSTITUTET FÖR INTEGRAL PSYKOANALYS AB
Kurser, föreläsningar, konflikthantering, självkännedom, social kompetens... mm.
Se hemsida - http://www.analytisktrilogi.se/
Läs mer om deras övriga aktiviteter på www.trilogi.eu eller ring 08- 53025281

BENGT INGERSTAMS BLOGG
- Är road av mat, älskar mat. Men är oroad för vad som händer med vårt klot, maten och vår överlevnad. Är ordförande i organisationen: KONSUMENTER I SAMVERKAN - Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser.
BONDENS MARKNAD - underbar företeelse i staden
DEN HEMLIGE KOCKEN - Den viktigaste boken som skrivits. (Jag skulle bara önska att människor kunde se kopplingen mellan det ekonomiska systemet och mass-produktionen som gjort att ingen kvalitet finns längre och att alla smaker nu är ersatta med aromämnen som ska smaka som de smaker vi alla känner men är syntetiska. Dagens ekonomiska system är det största miljöhotet vi har./red
EKOLÅDAN - ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje vecka (Sthlm)
EKORINGEN STHLM - i samarbete med Arbetskooperativet Ekoringen utanför Luleå som driver Hälsogården varifrån man kan handla frisk mat - fri från industrigifter.
FAIR TRADE SHOP - Tegnérgatan 8 i Stockholm T-bana Rådmansgatan
LERBYGGEFÖRENINGEN i SVERIGE - Är en ideell intresseorganisation samt ett nätverk för kunskap om lerjordsbyggande. En organisation som vänder sig till alla som är intresserade av byggande med naturbaserade material.
LÅT DITT HJÄRTA SJUNGA, DU ÄR FRI! - Dana Hofford -Musiker, körledare, röst-coach, Ananda Sky Music - www.anandasky.se
ÅRSTIDERNA - ekologiska grönsaker hem till dörren med recept/varje veckaI POPUP-MENYN: (överst)
"I KOLLAPSENS KOSTYM" – av frilansjournalisten Jan Gardberg. Handlar om ekonomen David Korten (en intervju)
TIDSKRIFTEN PENGAR 4 nummer (pdf) En journal för penningreform
I PENGAR belyser vi dagens skuldbaserade penningsystem. Vi visar att detta är ett system utan framtid, eftersom det fordrar en penningkrävande och penningskapande "tillväxt" på ett sätt som bryter ner jorden och mänskligheten. Allt fler människor blir medvetna om detta och kräver en hållbar ekonomi.
Se beskrivning på engelska av Boudewijn Wegerif
på hans egen hemsida
som innan hans död 2004 hade många prenumeranter från hela världen.
PENGAR Nr 1 - Oktober 2000
PENGAR Nr 2 - Februari 2001
PENGAR Nr 3 - April år 2001
PENGAR Nr 4 - Juni år 2001
"DEN FISKALA STATENS FRAMVÄXT"
- av Erik J. 1993, Inst. för ekonomisk historia, Umeå universitet.


VIKTIG ALLMÄNBILDNING OCH REN FOLKBILDNING
Den som verkligen vill förstå penningströmmarna i vårt samhälle och hur pengar blir till igenom bankernas utlåningsverksamhet (kreditvolymen växer), samt få en enkel beskrivning av en genial lösning på problemet, kan det räcka med att läsa dessa 5 skrifter:
EKONOMI UTAN RÄNTA OCH INFLATION -
ett bytesmedel som tjänar alla - av prof. Margrit Kennedy
1. Interest & Inflation Free Money på engelska, hela boken utlagd på nätet
Finns annars att köpa från hennes hemsida på flera språk.

VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN
av Johan Kjellén (hela boken utlagd)
VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN....Del 2 -
av Johan Kjellén. Texten utkom i ett litet häfte 1937 (utökad version 1942) vilket gör språket lite ålderdomligt, men här är en mycket klarseende man. ALLA BORDE LÄSA DEN! (samma text uppdelad för att program-varan ej klarar för långa texter, del 2 handlar om uppmaningen att starta Räntebetalarnas förening) Göran Hjort har skrivit ett häfte baserad på Johan Kjelléns VARIFRÅN KOMMER KAPITALRÄNTAN med ett enklare och modernare språk, den kommer att säljas från honom själv samt från JAK Medlemsbank.

PENGAR - ETT MILJÖPROBLEM - av Göran Hjort och Johan Sandvall - epost-adresser: goranhjort(at)hotmail.com och Jsandwall(at)hotmail.com (boken kan beställas direkt från författarna.

DANSKA JAK:s GRUNDSATSER - tydligt och klar information från 1937 (som gäller också idag = 2007)

TIDFAKTOREKONOMI - EN EKOLOGISK EKONOMI - av Johan Sandwall - 1994 (en av de få ekonomer som skrivit om Tidskattesystemet)

ARBETE OCH KAPITAL av Norberto R. Keppe - finns översatt till svenska. En brasiliansk oerhört klarsynt man som inte bara ser sitt eget område (psykiatrin) utan alla delar i samhället och pekar på sjukdomen i samhället... och hur vi måste lösa våra problem. Precis som Margrit Kennedy är han inte ekonom - men skriver en bok om ekonomi. KÖP DEN HÄR!
Svenska institutet för integral psykoanalys AB, som är den svenska föreningen som arbetar i Keppes anda håller kurser och regelbundna föreläsningar och studiecirklar. Hittas på: Sockenvägen 375, 122 63 Enskede
Tel. 08-686 05 90, Fax 08-725 99 86, 5 min. gångväg från T-bana Sockenplan.
epost: kb@analytisktrilogi.se, www.analytisktrilogi.se, www.stop.org.br
Den beskriver en terapeutisk metod att förebygga och behandla fysiska och psykiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse.

LÄS också gärna tidskriften PENGAR nr 1 - 4 i popup-menyn.


HEMSIDOR mm. om JAK:
JAK MEDLEMSBANK - WIKIPEDIA

JAK-MEDLEMSBANK - Huvudkontor Skövde - rikstäckande. Startade 1965 i Sverige - idag ca 33.000 medlemmar som alltså äger sin egen bank.
MÖTESGRUPPBLOGG - Diskussionsforum för räntemedvetna
SÖND 12 OKT 2008 - EKOT P1-intervju/Oscar Kjellberg: "SINANDE OLJA KRYMPER FINANSMARKNADEN"

Oscar Kjellberg, från JAK Medlemsbank blev intervjuad av två olika radiostationer på NYA ZEALAND i okt 2007:
Lyssna på 1: Global Public Media (klicka på download i nederkanten av sidan)
endast radiolänk: http://media.globalpublicmedia.com/RM/2007/10/OscarKjellberg20071016.mp3
Det skrivs för övrigt om JAK lite överallt i världen:
TYSKLAND:
Blogg 1 - http://www.humonde.de/artikel/10052
Blogg 2 - http://www.gomopa.net/Finanzforum/Privat-Kredite-und-Finanzierungen/JAK-Medlemsbank-Kredite-ohne-Zins.html
IRLAND:
Nättidningen GROWTH - THE CELTIC CANCER - why the global economy damages our health and society -
CANADA:
En lång beskrivning på engelska från 2003 av Mark Anielski som avslutas med en intervju med dåvarande JAK:s VD Oscar Kjellberg. (44 sidor) - http://www.anielski.com/Documents/The%20JAK%20Bank%20Report.pdf
Andra publicationer av Mark Anielski - många väldigt intressanta texter.

DOKUMENTÄR OM JAK - En man från Italien, Giorgio Simonetti, kom sommaren 2007 till Sverige för att göra en dokumentär om JAK Medlemsbank. Det är så stort på något sätt...en människa från ett land långt borta kommer hit och dokumenterar JAKs historia... innan människorna går ur tiden. (tyvärr väldigt dålig bild men ändå - en första del finns utlagd, en intervju med Åke Mobrant) http://video.google.it/videoplay?docid=185445983418284652
JAK BANK REPORT - på engelska av Giorgio Simonetti
http://www.youtube.com/watch?v=aW2pj109Cr8&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=ktzRsH9qLiw&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=iFx1V0_ysjo&fmt=18 http://www.youtube.com/watch?v=Rghb0KrKxxE&fmt=18

BANCA ETICAs ekonomiprofessor Leonardo Becchetti (lika korttänkt som många ekonomer här hemma), men intressant att lyssna på ändå.

VIDEOFILM &TV
NÄR OLJAN TAR SLUT - 22 okt-08 ligger i en månad tom 22 nov på SVT Dokument Utifrån. Beroende på rättigheter visar vi bara vissa av filmerna i SVT Play. Du kan se dem ca en timme efter sändning och 30 dagar framåt (i vissa fall sju dagar). Se aktuella filmer! Om det inte lyckas - titta under rubrik PLAY och klicka på Se aktuella filmer i liten text.

TÄNK OM
- en film av MARIO LEON (ca 20 min) En film om den räntefria banken JAK.
Finns också på spanska

VAD BETYDER DIN TID FÖR DIG - kort video från Global Mindshift

ZenTV - Inspirationskanalen för alla oss som vågar tänka nytt! - en ny TV-kanal med positiva, konstruktiva program, de planerar också en ytterligare kanal som kommer att heta worldcitiZEN. Kommer i bästa fall till hösten 2007

MATRIX HAS YOU! - En dikt om verkligheten som riktar sig till DIG!!!

MONEY MASTERS - The Federal Reserve, en privatägd bank.

MONEY AS DEBT
- 47 min tecknad produktion på Googles som berättar pengarnas historia samt hur pengar blir till (ur amerikanskt perspektiv) : Här finns ett flertal videofilmer om pengar, varav några är intressanta.
END OF SUBURBIA - kortinroduktion till filmen med samma namn

COMPLEMENTARY CURENCIES in EUROPE 2004 - VIDEO från Internationell konferens i syd Tyskland om parallella pengar.ARTIKLAR:
En uthållig värld behöver nytt ekonomiskt tänkande - Johan Sandwall (en av de få ekonomer som skrivit om Tidskattesystemet)
OBS - Andra bra artiklar av Johan Sandwall i - Din lokaltidning på nätet
Blixtkraschens tidsålder - av Daniel Berg, 2010 doktorand på Ekonomhistoriska institutionen vid Stockholms universitet.
Konsten att skapa pengar - av Oskar Broberg, 2006, lärare vid Inst. för ekonomisk historia i Göteborg. (Ligger som pdf-fil på universitetet).
Det ekonomiska bedrägeriet - av M Cromsjö, bygger på boken "Mammons furstar"
Dags att vakna - En av de mest välbevarade hemligheterna genom alla tider är hur våra ekonomiska system är uppbyggda - av M Cromsjö HEMSIDA=www.vaken.se
Läs också EXOTERISKA SKRIFTEN - den andra sidan av kunskapen
PENGAR - en konstutställning på Kulturhuset i Sthlm
Korta noveller om pengar - Från utställningen
Historien om svenska pengar (av Lars O Lagerqvist) Kungl. Myntkabinettet
Om pengar - Krönika av EKOBANKENS VD Annika Laurén
Solodarsystemet som ekologiskt och ekonomiskt självförsvar av Åsa Brandberg

Kan de ekologiska ekonomerna stoppa huvudfårans ekonomer innan det är för sent? - "Mainstream"-ekonomerna försöker att döda oss!!! av John Feney, Colorao
THE FED NOW OWNS THE WORLD:s LARGESTS INSURANCE COMPANY - BUT WHO OWNS THE FED???- Ellen Hodgson Brown

The Trouble With Money av Thomas H.Greco - artikel 1997 i tidskriften YES!

Money Verus Wealth - artikel i tidskriften YES!

History of Money av Professor Glyn Davies (1919-2003)

"THE GREAT TURNING. FROM EMPIRE TO EARTH COMMUNITY" - av David Korten

Vil de fleste av oss bli fattige? (norska)
Av Frank Bohner - Författeren kommenterer vår nåværende økonomiske verdensorden med sitat fra en over hundre år gammel utopisk roman - som er enda mer aktuell i dag enn den var da den kom ut første gang i 1887

USA
GROWT IS MADNESS
!
- intressant amerikansk blogg
WEB OF DEBT - HOW BANKS and the FEDERAL RESERVE ARE BANKRUPTING THE PLANET - finns som bok också
"Den chockerande sanningen om vårt penningsystem"
av Ellen Hodgson Brown
THE PHOENIX PROJECT - "The Phoenix Gathering seeking an intelligent response to the crisis of civilization". Richard Moore (se bloggen ovan) är en av de ansvariga för denna grupp som hoppas nå ut till andra ansvarstänkande människor i världen.
THE OIL DRUM - Energi, olja och diskussion om hur pengar blir till mm.
THE ENERGY BULLETIN - olje-nyheter
TIMEBANK - i Amerika. Här ligger en bra Time Bank VIDEO, se den!
WHAT IS A TIMEDOLLAR?
LÄNKAR - Local and Interestfree or Alternative Currencies, Social Credit and Microcredit.
American declaration of independence:
Offentlig politik bör bedömas utifrån hur den ökar mänsklig nytta och minskar mänskligt lidande. På samma sätt bör privat beteende syfta till maximal lycka för (alla) samhället. Antagen 4 juli 1776
ALTERNATIVE MONETARY SYSTEMS -
Informativ sida med många länkar.

FINLAND
EKONOMISK DEMOKRATI
- mycket intressant blogg som "tar upp alternativ politik och radikala ekonomiska frågor som inte diskuteras varken i tidningarnas spalter eller vid kaffeborden".

IRLAND
HOW WE
THE PEOPLE CAN CHANGE THE WORLD - (Hur Vi FOLKET kan förändra världen) En amerikan (Richard Moore) som flyttat till Irland. En mycket intressant blogg om demokrati och om oss människor. "De girigas törst efter makt har slutligen lett oss till kanten av en global kollaps".

TYSKLAND
GELDREFORM
- PENNINGREFORM - Tyskland, Materialien zur Geld-, Zins- und Schuldenproblematik: På denna sida finns mängder av intressanta texter kring ekonomi. Bland annat finns Silvio Gesells bok "The national economic order" utlagd att läsa på en av dessa hemsidor

BÖCKER/skrifter, hemsidor:
"ARGUMENT FÖR EN
OBJEKTIV RÄTTSGRUND" - av Johan Hultman, Institutet för en Objektiv RättsGrund. Ett häfte på 36 sidor om "Varför en ny samhälls- och rättslära är nödvändig inför framtiden" . Kan beställas från författare själv på adress: johanht(at)telia.com. Kostar 30 kr

"CAPITALISM 3.0" - kort om Peter Barnes bok - rec. av Oscar Kjellberg, utvecklingsansvarig i JAK-Medlemsbank

"DEN HEMLIGE KOCKEN" - Det okända fusket med maten på Din tallrik, av Mats-Eric Nilsson (En fruktansvärt viktig bok - FÖR DEM SOM HAR TID att bry sig om vad de stoppar in i sin egen och sina barns kroppar).

"DEN OFFENTLIGA LÖGNEN" - av Bengt Nerman, utkom 1997 men är inte mindre aktuell idag, snarare tvärtom. "Vårt samhälle genomgår, inför våra ögon, en total förvandling, från en demokrati till ett företag där medborgarna inte är aktieägare."
"Ljugandet är ett symtom på en reducerad tanke- och inlevelseförmåga:på ett krympt medvetande"
Kanske en av de viktigaste böckerna idag (utk. 1997) om man vill försöka förstå vad det är som händer oss i vårt land.

”EKONOMI UTAN RÄNTA OCH INFLATION" Margrit Kennedys böcker (kan köpas från hennes hemsida) En arkitekt som skrivit om ekonomi. Hon kunde inte förstå varför hon hela tiden fick höra att det inte var lönsamt att bygga ekologiskt och började forska i penningströmmarna och hur det kunde vara möjligt att det inte skulle löna sig att bygga bra. Den 1:a boken hon skrev: ”Ekonomi utan ränta och inflation” finns utgiven på Korpens bokförlag översatt till svenska. Sedan en utökad version - "Pengar utan RÄNTA OCH INFLATION".
(Om jag hade pengar så skulle varenda matematiklärare i Sverige få den 1:a utgåvan av hennes bok, till alla sina elever. Den är så enkel att förstå att man kan börja från 7:e klass och läsa den tillsammans med eleverna som en studiecirkel. Alla medborgare i ett land borde få förstå sammanhangen kring ekonomi – eftersom vi alla är inblandade i den. På Margrit:s egen hemsida kan den också köpas på franska och spanska språket och hänvisning till boken på polska finns där. Hon skrev senare en fylligare bok på samma tema tillsammans med Helmut Creutz. Dessutom en bra översättning på italienska språket om den lokala valutan REGIO.)

"EN STRATEGI FÖR ÖVERLEVNAD" - Bengt Söderberg:s bok "En strategi för överlevnad" ger en översikt över våra miljö- och framtidsproblem samt hur dessa hanteras av politiker och andra beslutsfattare. Här redovisas också många av de motkrafter som ligger i vägen för ett framgångsrikt miljöarbete. Den allvarligaste motkraften utgörs av oss själva, vårt sätt att tänka.

LITET ÄR VACKERT” – ekonomi som om människor betydde något – av E.F. Schumacher. Enligt honom är vissa saker så allvarliga att man kan närma sig dem endast med humorns hjälp. Schumacher College

”NÄR FÖRETAGEN STYR VÄRLDEN” av David Korten(ISL, Göteborg,1996). Ekonom/författare och är också ordförande i Positive Futures Network Se hemsida

"THE ECONOMICS OF HAPPINESS: BUILDING GENUINE WEALTH"
- skriven av Mark Anielski. Se hemsida

"THE FUTURE OF MONEY" av Bernard Lietear. Den här mannen vet vad han talar. Han var tidigare en tjänsteman vid centralbanken i Belgien och belgiska statens representant i Bank of international settlements (en slags centralbankernas centralbank). Bernard Lietears egen hemsida Futuremoney (tysk sida) Se hemsida

”PENGARNA ELLER LIVET” – av Erik Dammann (grundade Framtiden I Våra Händer i Norge, 20.000 medlemmar).

PENNINGARNA UNDER VIKINGATID & MEDELTID
På den här hemsidan tar vi i korthet upp allt möjligt som kan vara kopplat till mynt, handel och ekonomi i övrigt under vikingatid och medeltid.

"PENGAR PÅ PLANETENS VILLKOR"
- av Åsa Brandberg. En nyutkommen bok på Humanistiska Förlaget. ”Den rådande ekonomiska världsordningen med dess krav på ständigt ökande tillväxt utgör ett snabbt växande hot mot våra livsbetingelser. Utifrån en djupt humanistisk hållning beskriver författaren ett tilltalande alternativ. Boken är ett värdefullt bidrag till utvecklingen av vårt tänkande och skapar förutsättningar för våra efterkommande att leva vidare i ett ekologiskt och humanistiskt samhälle.”

"RAGNARÖK ELLER VÄRLDENS CHANS"
- En antologi, men där finns också en rad kapitel om räntesystemet och olika räntefria pengar i historien mm, förutom solidarsystemet och ett scenario, dvs en berättelse om livet i en solidarekonomi. Boken kan beställas från Humanistiska förlaget, tel 0431-431284 på kvällstid.

"RÄTTEN TILL LÄTTJA" - skriven 1883 av Karl Marx svärson Paul Lafargue, med underrubrik: Vederläggning av "Rätten till arbete". Originalets titel: "Le Droit à la paresse (Réfutation du «Droit au travail» de 1848)". Jag hittade denna lilla tunna pocketbok i en antikvariatboklåda och den visade sig vara helt fantastisk. Som att läsa "Egalias döttrar" om någon minns den. En bakvänd historia om hur människan längtar och kämpar för att låta sig förslavas. Gammalt språk men väl värd att läsa. Hittade den sedan på nätet... hela boken.

"WER HAT ANGST VOR SILVIO GESELL" - Hermann Benjes - tysk ekonom/författare - Han har i den boken skrivit ett helt kapitel om TIDFAKTOREKONOMI (kapitel 14). Med sin 8:e upplaga av boken (utkom i dec 2006) kommer han att ha sålt 31.000 ex. Han trodde själv att framgången med boken delvis har att göra med att han presenterar en ny ekonomisk teori (Tidskattesystemet).


ANDRA VIKTIGA HEMSIDOR I SVERIGE:

BONDENS TID PÅ JORDEN - en sida som visar oss det enormt värdefulla arbete den småskaliga bonden uträttar i Sverige i världen. Köp filmerna och bli omskakad i själen.

DEN GODA JORDEN - Ideell förening som vill belysa den bördiga åkermarkens oerhörda betydelse för mänskligheten. "Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar - vi har lånat den av våra barn!"

EKO-BANKEN - Huvudkontor i Järna
Ekobanken är en medlemsbank. De som använder Ekobanken vet vad pengarna används till. Spararna kan vara med och påverka utlåningsändamålen. Det bidrar till att pengarna används för att göra samhället ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

EKOCENTRUM MOBODARNE - Föreningen Växhuset. Här i Mobodarne bygger vi upp ett utbildnings-, kunskaps- och inspirationscentrum för en hållbar utveckling. Verksamheten utgår från de naturresurser, kunskaper och traditioner som finns i Hälsingland och tillför ett modernt ekologiskt koncept, Permakultur, för att skapa spännande och fantasieggande lösningar på försörjnings-frågorna.

EKOCENTRUM i Gbg - Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla. Ekocentrum visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Här finns mängder av intressanta länkar inom området.


EKOBONDEN - En förening av ekobönder i Skåne. Målet med vår förening är att utbudet ekologiska varor på marknaden ska öka. Vår övertygelse är att det hållbara lantbruket har framtiden för sig. Tillsammans är vi starka!

EKOLOGISKA LANTBRUKARNA
- Vi är de ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation och samlar en stor kompetens inom ett brett verksamhets-område. På vår webplats kan du hitta de flesta dokument av intresse från våra verksamheter: brev, remissvar, idé- och policydokument, broschyrer, tidningsartiklar m m.

ELDRIMNER - Eldrimner är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Vi ger kunskap, stöd och inspiration till småskaliga mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner är lånat från den nordiska mytologin där Eldrimner var grytan som ständigt kokade i Valhall och vilken användes av jättarna för att tillaga grisen Særimner.

EXERGIGRUPPEN I SIGTUNA - Exergigruppen vill påskynda om ställningen till ett uthålligt liv på jorden vilket är en absolut förutsättning för ett hållbart samhälle. Dess strävan är därför att bidra till utveckling av kunskaper, insikter och ytterst ett förhållningssätt hos medmänniskorna för att dessa skall ställa upp på de åtgärder som krävs för att få till stånd ett långsiktigt hållbart samhälle.

EXOTERISKA.SE - arbetar för en friare och öppnare värld genom att studera och delge kunskap om bakomliggande strukturer och funktionerna i vårt samhälle samt i oss själva.

FATTIGA.SE - En mycket intressant hemsida som tar upp ekonomiska problem som drabbar människor i vårt så kallade välfärdssamhälle. Skriven av frilansjournalist/ och fotograf Göran NK Torin.

FORUM FÖR SYSTEMDEBATT i Sverige


FORUM FÖR SYSTEMDEBATT I Norge, ingår i...
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER - Politisk plattform - Norges FIVH-förening - antagen 12 dec 1990. Därur några viktiga rader;
"
Dagens ekonomi ser på naturen som något som ligger utanför det ekonomiska systemet - en oändlig resurs som vi kan förse oss obegränsat och gratis av, och som tål oändligt med avfall. Vi måste börja att förstå att ekonomin är ett delsystem innanför det ekologiska huvudsystemet. Om ett delsystem arbetar efter en princip som är i strid med huvudsystemet, kommer delsystemet i det långa loppet att ödelägga både huvudsystemet och sig själv. En långsiktig bärkraftig ekonomi måste därför underordnas de ekologiska ramarna."

Där står också:
•Varje dag dör mer än 40.000 barn av svält och fattigdom
•800-900 millioner vuxna är analfabeter
•1,2 miljarder människor av världens 5,1 miljarder lever under den absoluta fattigdomsgränsen
•Fattigdomen beror först och främst på det som skapats av internationella system som den rika delen av världen bygger sitt välstånd på.

FÖRENINGEN KÄRNGÅRDAR - En liten förening med ett stort mål; att göra Sverige mindre sårbart! De är framsynta genom att se till att de kan klara sig även om "storsamhället" skulle bli svagare. Det kan handla om att ha en reservenergikälla som inte är beroende av leverans via elnät eller tankbil. Eller att man kan lagra sina produkter själv, eller att man har kunskap att skörda eget utsäde av sorter som passar bra på gården.


FÖRENINGEN FÖR PERMAKULTUR - Permakultur uppfanns i Australien på 70-talet som en reaktion på industrijordbruket som kunde förstöra en känslig jord inom något tiotal år. Det handlar om att bygga upp en resursbas och använda resurser på ett effektivt sätt. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.
Den 8:de Internationella Perma Kulturkonferensen i Brasilien i maj 2007


FÖRBUNDET SVERIGES SMÅBRUKARE - Bland annat: Arbetar för att alla småbruk bevaras och brukas, och att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk. Småbrukarkulturen är ett värdefullt arv som vi vill bevara och sprida. För att detta skall kunna ske måste vi arbeta för ett decentraliserat samhälle, där skolor, affärer och annan samhällsservice bevaras och vid behov utökas.
SMÅBRUKARE I SÖRMLAND
SMÅBRUKARE I ÖSTERGÖTLAND
SMÅBRUKAD I SJUHÄRAD

GENGAS-sidan - Sidan tillägnas alla som inte vill släppa ut mer koldioxid än nödvändigt i atmosfären, de idealister som genomför projektet och de drömmare som önskar att de hade gjort det.

KONSUMENTER I SAMVERKAN - Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser

KRETSLOPPSHUSET i MÖRSIL - Jämtland - "En ekologisk pärla mitt i obygden", står det i tidningen Social ekonomi. Ett bygdens-hjälp-till-självhjälp-projekt. Detta är något som man skulle kunna åstadkomma varsomhelst i landet - bara det finns några eldsjälar.
EKORINGEN - Luleå, Norrbotten. Ekoringen bildades i Norrbotten. Ekoringen har startat Ekobutiken som börjat sprida sig även till Stockholm. Genom Ekobutiken kan Du köpa "klimat- produkter" efter säsong: grönsaker och blommor, lammkött, skinn och stickade produkter, bröd, mjöl, sylt och marmelad mm...el. vad sägs om Rökt fiol?

RÄDDA VÄRLDEN.NU - ett nätverk av människor, organisationer och företag som vill rädda världen genom att motivera, inspirera och agera för förändring mot ett hålllbart samhälle.

SALTÅ KVARN - "Vi vet att en skonsam behandling av råvaran ger en hög närings-kvalitet. Därför mal vi vårt mjöl på stenkvarnar, bakar bröd i vedeldade ugnar och samarbetar med ekologiska och biodynamiska jordbruk världen över. Av det naturen ger. Och inget annat.
Saltå Kvarn har helt upphört med oljeeldning och eluppvärmning på anläggningen i Järna. Oljan och elen har ersatts av havreskal som blir över från produktionen av havregryn - minskade koldioxidutsläpp med 200 ton. De 400 ton havreskal per år som tidigare transporterades bort och slängdes eldas nu i en särskild havreskalspanna.

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND - Biodling är samhällsnytta! Biodlingen gynnar den biologiska mångfalden och medför att ekosystemets långsiktiga produktions-förmåga bevaras. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av naturens allra viktigaste nyttodjur. Genom sitt pollineringsarbete ökar bina avsevärt skördarna av talrika kultur- och vilda växter. Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 360 lokalföreningar över hela landet som de drygt 11 000 medlemmarna är anslutna till. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.


TIDNINGEN ÅTER
- Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), går att prenumerera på. En tidning för alla som vill bosätta sig eller redan bor på landsbygden för att leva ett enkelt och jordnära liv nära sin egen försörjning. I tidningen finns artiklar om odling, djurhållning, ekologiskt boende och byggande, alternativ ekonomi och hantverk.
Se också ALTERNATIV.NU - om självförsörjning mm.


VAKEN.SE - belyser saker som annars inte kommer fram. Huvudsakligen inriktas detta på djup samhällskritik där vi diskuterar och sprider kunskap om den styrade samhällsklassens hemligheter, propaganda, korruption mm. Vaken.se har i syfte att informera allmänheten och genom detta höja medvetandet och vidga perspektivet för så många som möjligt. Detta hoppas vi i sin tur ska leda till en bättre värld.


"WHAT MATTERS - for love:s victory over the debt cross of the world"

En hemsida med oerhört mycket insiktsfullt forskande i ekonomiska förehavanden på vår jord. Boudewijn Wegerif levde i Sverige och var oerhört produktiv i kommunikation med människor världen över...han hann skriva ner mängder och kände mot slutet att han slogs mot tiden...så mycket mer hade han att säga. Hans hemsida ligger fortfarande ute och texterna är viktiga...han somnade in 21 augusti 2004. Tidskriften PENGAR var en stor del av honom.
Lista med Boudewijns artiklar - på engelska

2000-TALETS VETENSKAP - TIDNINGEN SOM TALAR NÄR ANDRA TIGER
Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.
I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.

MARTINUS KOSMOLOGI - En dansk sida om en dansk filosof, Martinus Thomsen 1890-1981, som under 60 år skrev flera verk om människan och hennes liv och plats i tillvaron."”I vår tid hyllar man i huvudsak principen: det är bättre att ta än att ge, det kallas också profit, och även om det finns mycket gott och hederlig affärsliv, går tendensen mer och mer i riktning mot att ett fåtal – vare sig det gäller människor eller stater – kommer att besitta medlen och makten och utnyttja de många som är mer eller mindre egendomslösa.”
Ur Vägen till den sanna lyckan, Kosmos nr 11 1994
Martimus författarskap - svensk informationssida. ”Alla de obehagligheter människorna upplever är inte tecken på att livet är orättvist och kärlekslöst, och det är inte heller hämnd eller straff, utan orsak och verkan.” Ur Rättvisa, behaglighet och kärlek, Kosmos nr 3 1990.

Uppsala universitetsbibliotek - Sveriges äldsta forskningsbibliotek med 5 miljoner böcker och 12000 elektroniska tidskrifter.

Sveriges Riksbank
Antropiska principen - naturlag
Vad är pengar - Wikipedia - den fria encyklopedin

De sju dödssynderna - På tal om pengar...så kan de sju dödssynderna vara värda att begrunda: En finländsk konstnär och vardagsfilosof Kaj Stenwall har illustrerat Dödssynd i ankdammen? (Man får "scrolla" sig till hälften av sidan för att hitta dem).
Tomten- en pusselbit i vår kultur... som blir mer och mer otydlig...vår kultur alltså.

STORA GEMENSKAPSBOKEN - framsynta texter att fundera över

Vad är det gemensamt viktigaste för oss alla?
Mat i magen, tak över huvudet och något att hålla oss varma med!!!
Därefter kan vi bli väldigt generösa och kärleksfulla varelser.

ANDRA FÖRSLAG PÅ NYA EKONOMISKA SYSTEM:
Alla människor som använder sin hjärna till att tänka ut något som kanske kan vara konstruktivt för fler än dem själva – är värda att lyssnas på! Att länka till dessa betyder inte att jag har förstått deras idéer - men de har tänkt, de vill bidra till sitt samhälle. Sen får alla läsa och tänka själva.

SOLIDARSYSTEMET – av Åsa Brandberg
Solidarer för fred och hållbar utveckling.

FÖRSLAG TILL ETT NYTT EKONOMISKT SYSTEM -
av Leif Andersson
Här ligger också andra intressanta texter
som denne man producerat.

PENGAR ELLER LIVET! - av Lennart Bylund
En ekonomisk text som föreslår medverkan i systemet GLB - Global Resource Bank - Lennarts Blogg

COGS CIRCLE OF GIFTS -
Our currency is one of the GIFT ECONOMY a “pay it forward” scheme. Kontaktperson finns i Solna.

HEMSIDOR om oljan/samt om det uthålliga samhället
Olja som jorden producerat under miljarder av år - har vi, människorna, gjort slut på på ett århundrade. Vi måste vakna till!!!

Öppen grupp i Sthlm med intresse för energisystemen (oilawernessmeetupgroup)

UTHÅLLIGA STÄDER
Från oljeberoende - till lokalsamhälle som står emot chocker - VAD GÖR SVERIGE?

Transitions Network - Nya Zealand firar sitt första år av omställning
NYA ZEALAND - väldigt snabba på att redan ha arbetat fram omställningar i sitt land.

ENERGI
Råd med ELRÅD - en privat konsumentrådgivare på nätet /el, energi
4-FACT - en privat konsumentrådgivare på nätet / el, energi
SERO - Sveriges Energiföreningars Riksorganisation - Solenergi, Vindkraft, Vattenkraft, Bioenergi, Energihushållning, Vätgas, Elfordon, Energi på lantgård mm.

SOLENERGI/Wikipedia
SOLENERGI - Högskolan i Dalarna forskar i området
SVENSK SOLENERGI - Svenska solenergiföreningen
ARTIKEL i
"The Telegraph" 18 febr - 07 (på engelska) mycket intressant om solcellsutvecklingen som går i en rasande fart

VINDKRAFT/Wikipedia

VINDKRAFTEN - så fungerar det
SVENSK VINDKRAFTFÖRENING - ideell och politiskt obunden förening
CENTRUM FÖR VINDKRAFTSINFORMATION - knuten till Högskolan på Gotland
KOOPERATIV VINDKRAFT- vind-andelar - ekonomisk förening
VINDKRAFTENS INVESTERARE

VATTENKRAFT/Wikipedia
VATTENKRAFT -
Svensk energi - så tillverkas el
Vattenportalen -
Naturvårdsverket

”Med brödfödan som drivkraft” - C-UPPSATS i Geografi av Jacob Nordangård. Den tar upp Peak Oil, klimatförändringar och konsekvenserna av storskalig biodrivmedelsproduktion. (Ligger på Linköpings universitets hemsida, klicka på fulltext så får Du hela uppsatsen. En bra historisk genomgång.
"Ödesstund för Europa" - av Kulturgeograf Jacob Nordangård, uppsats på magisternivå. Det här är en berättelse om energi och makt. LÄS DEN!

KEPPE-MOTORN -
TV-programmed demonstration av Keppe-motorn

VARFÖR FÖRVIRRING KRING NÄR PEAK OIL KOMMER ?
ENERIKRIS NU -
Information om det som förmodligen kommer
förändra Din framtid.
PEAK OIL PARADIGME SHIFT -
The urgent need for a sustainable energy model.
VIDEO-upptagning - Colin Cambell angående oljan i världen. Peak Oil -
Presentation-The End of The First Half of the Age of Oil


GRÖNA KORSET -
The mission of Green Cross International is to help ensure a just, sustainable and secure future for all by fostering a value shift and cultivating a new sense of global interdependence and shared responsibility in humanity’s relationship with nature.CITAT - mer eller mindre kända:
Pricken över livet - en hemsida som samlat ordstäv och klokskap i 16 år av kloka människor som levat långt före oss. Här handlar det om PENGAR.

Till alla som flummigt säger: tiden finns inte…det är bara en konstruktion…. bla,bla,bla …osv: Men faktum är: Jorden snurrar kring sin egen axel – och sen runt solen = vilket gör att vi har fysisk tid.

"På vår underbara planet, ett rymdskepp i universum som rusar fram runt vår galax Vintergatan, lever vi i en sluten värld, ett växthus, som får sin energiförsörjning från vår egen stjärna Solen. Solen är vår gemensamma klocka. Allt som sker är styrt av naturlagarna, vilka vi börjat upptäcka och kunnat kartlägga. Vi finner då den fantastiska exakthet och lagbundenhet med vilket allt, som vi hittills förstått, kan förutsägas, planeras, beräknas och vi uppnår det resultat som vi såväl förväntat oss och som stämmer med verkligheten. I dessa naturlagar ingår mycket exakta och oföränderliga naturkonstanter, ex ljusets hastighet, gravitationskonstanten, tidfaktorn mm. Vi kan inte manipulera himlakropparnas rörelser och alltså inte heller den mätbara tiden. En timmes varaktighet kan därför aldrig ifrågasättas någonstans på jorden Om mänskligheten följer naturlagarnas villkor, vilket vi gör i all teknologi; fysik, kemi, optik, hållfasthetslära, aerodynamik, elektronik, astronomi, matematik osv, så går allt oss väl. Om vi bryter mot naturlagarna så går det på tok".

Kalle Gustafson
Uppfinnare och själva anledningen till hela denna hemsidas tillkomst


"Du kanske tror att Du sitter stilla och lugnt i Din stol. FEL! Du är egentligen ute på en svindlande resa i rymdskeppet Jorden. Du snurrar runt, runt med en hastighet av 800 km/tim. Samtidigt far Du i full fart runt solen med 100.000 km/tim. Inte nog med det, Du reser också med ofattbara 900.000 km/tim runt centrum av vår galax Vintergatan. Ändå behöver Du aldrig oroa Dig för resfeber eller åksjuka".

Forskningsrådsnämnden
(plockat från ett mjölkpaket)


"Både rätten och ekonomin bygger ju på tro och tilltro. Antingen tror medborgarna på det råa våldet som den yttersta maktfaktorn eller också på en samfälld överens-kommelse om ömsesidig rättvisa. Kanske är det så att verkligheten pendlar mellan dessa båda ytterligheter. När tron på råstyrkan är som störst accepteras orättvisorna, men när alla är överens och dessutom tror på överenskommelsen om lika och rättvisa villkor i ekonomin, då återställs balansen. På samma sätt är det med demokratin och rättsstaten: ju mindre vi tror på de mänskliga rättigheterna och ju färre som bryr sig om att värna rättens förnuft och styrka, desto mer främjas jordmånen för tyranni. Först om kunskaperna och tilltron till alla människors rätt och värdighet hålls aktivt levande kan samspelet fungera utan förtryck och övergrepp".

Staffan Michelson
Advokat

Jamtelagen av Ewert Ljusberg
1. Du skall veta att du är något - jämt
2. Du skall veta att du är lika god som andra
3. Du skall som ”jamt” aldrig tro att du är för mer än andra eller mindre än andra
4. Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är
5. Du skall älska dig själv så du kan älska andra
6. Du skall inte döma andra för att de heller inte begriper bättre
7. Du skall alltid bekämpa självgodheten inom dig
8. Du skall jämt vara glad över ditt tungomål
9. Du skall vårda och försköna den bit av jorden som du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda
10. Du skall bejaka den gåva som heter livet
(Ordförklaring: ”jamt” = Jämtlänning /alla andra hoppar över ”som jamt” när texten läses).


"Ekonomernas och de politiska filosofernas teorier har större konsekvenser än man vanligen föreställer sig. Det är nämligen i stort sett de som styr världen. Vanliga människor, som tror att de står helt utanför alla former av intellektuell påverkan, är för det mesta slavar under någon hädangången ekonom".

John Maynard Keynes 1883-1946

"Revolutionerna ha alltid inträffat när de ekonomiska och därmed även de sociala motsättningarna mellan samhällsklasserna blivit allt för stora och avsikten har då varit att nå en utjämning i berörda avseenden. Skenbart har målet tillfälligt nåtts eller åtminstone siktats, men till sist har det dock visats sig vara en synvilla. Slutresultatet har alltid visat att man gått i cirkel och kommit åter till utgångspunkten. Därmed har tiden varit inne att börja förberedelserna till nästa rundvandring, från samhällsformen med egendomen och den verkliga makten samlad på ett fåtal händer till en jämnare fördelning av dessa eftertraktade ting - sen därifrån tillbaka till utgångspunkten. Alltså en ny revolution igen...o.s.v.

Viken hemlig och satanisk makt är det då som ständigt tvingar människorna vidare i evig kretsgång på revolutionernas och krigens bloddränkta väg?
Vi tro oss redan ha tydligt utpekat denna makt!
Räntesystemet för - med matematisk precision (äganderätten till förmögenheten och därmed även makten), över på allt färre händer och ökar därmed ständigt spänningen mellan de olika intressegrupperna - som förr eller senare måste få utlösning på våldsamt sätt."

Johan Kjellén (skrevs 1937)


"Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete".

August Strindberg 1849-1912


"Kan människan leva utan religion? Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare".

August Strindberg 1849-1912


"Vad är underklass? De närande, de styrda.
Vad är överklass? De tärande, de styrande".

August Strindberg 1849-1912

"Men det finns väl några medel mot kapitalets förtryck? Ja, strejk; men därtill fordras kapital".

August Strindberg 1849-1912

"Är det icke bättre att skaffa underklassen existensmedel än religion. Jo, det är mycket bättre".

August Strindberg 1849-1912


"Pengar är som gödsel. De gör nytta endast om de sprids"

Francis Bacon 1561-1626"Den fattigdom, som…vilar tungt över stora delar av folket, orsakas av en konstgjord brist på betalningsmedel och är ganska självfallet omotiverad, ty det gagnar ingen"


Johan Kjellén (skrevs 1942)


JAK kommenterar
- 2007-11-22
"Samhället subventionerade hushållens räntutgifter med ungefär 18 miljarder kr år 2005, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Bankerna har alltså kunnat ta ut motsvarande högre räntor från sina låntagare. Att överföra pengar från alla skatte-betalare till bankerna (som nästan alla är kommersiella bolag med stora vinster) känns inte som någon särskilt angelägen samhällsuppgift. Särskilt inte när det bidrar till att höja räntenivåerna och därmed priserna för alla konsumenter.

Som jämförelse fick staten in ungefär 15 miljarder kr från fysiska personer i fastighetsskatt under 2006. Att finansiera borttagandet av fastighetsskatten genom att slopa avdragsrätten för räntekostnader har man inte ens haft modet att allvarligt diskutera. Vi behöver tydligen prata mer om bankernas ställning i samhället, vad som skall ses som skattefinansierade allmänna angelägenheter, och vad som skall tillhöra det privata".

Kåre Olsson
Ordförande i JAK Medlemsbank"Den, i jämförelse med tidigare, högre standard vi dock onekligen är lyckliggjorda med nu, har med maskinernas och den förbättrade teknikens hjälp nåtts, trots vårt nuvarande ekonomiska system och icke på grund av detsamma"

Johan Kjellén (skrevs 1942)"Det duger inte att som ett litet barn prata bort verkligheten och säga att vi ingenting kan veta. Det kan man nämligen. Det går att veta med tillräckligt hög precision exakt vad som är rätt eller fel, dvs konstruktivt eller destruktivt för livet. Vill människor inte bära sitt ansvar inför egna och andras gärningar, beter sig individen som ett litet barn. Det är oansvarigt och rättslöst".

Johan Hultman"Sedan matematikerna tog över har de utvecklat relativitetsteorin så att jag inte längre förstår den själv"

Einstein


"Missuppfattning om pengar: Vi betalar ränta endast om vi lånar pengar. Detta är inte sant, ty ränta är inkluderat i varje pris vi betalar"

Prof. Margrit Kennedy"Vi lever i en tygellös kapitalism som uppenbarligen håller på att förstöra sig själv. Och förstöra oss"

Gunter Grass


"Vi tar de allmänna vägarna som en självklarhet. När vi ska åka någonstans behöver vi aldrig bekymra oss om att ta med pengar för att betala vägavgift. För att komma till affären har man aldrig behövt betala vägavgift. Men allt mer av de vardagliga saker som tidigare varit allmänna börjar nu bli privata och skall därmed betalas ur egen ficka"

Oscar Kjellberg, JAK Medlemsbank

"Det som kallas kapital men som ofta bara är talmassor, kommer att globalt stiga mot miljoner dollar varje dag. Det paradoxala är att, för att upprätthålla denna ständigt ökande talmassas cirkulationsbehov, måste vi producera och konsumera allt snabbare. Men både produktionen och konsumtionen betyder degradering av energi och material, alltså att det totala kapitalet minskar. Just detta, pådrivet av räntesystemet, är själva grunden till vår resurs- och miljöförstörelse. Det kan helt enkelt inte gå i längden"

Prof. Bengt Hubendick

"Vad som är värre, och nedrivande för civilisationen, är förespeglingen att allting har ett pris eller, med andra ord, att pengarna är det högsta av alla värden"

                                                            E.F. Schumacher

"Tvärs igenom historien har tekniken haft tre huvuduppgifter:
- Den hjälper oss att pressa fram mer resurser ur jord, skogar, berg och hav
- Den ger oss vapen mot yttre fiender
- Den utnyttjas av den etablerade makten som ett instrument för undertryckelse och kontroll av de egna medborgarna"

                  Gunnar Adler Karlsson

"Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som de gamla sättet att tänka har skapat"

                                                             Einstein

"Det ekonomiska livets ändamål är att tjäna folkförsörjningen och inget annat. Folkförsörjningen under våra fäders tid var ett produktionsproblem, men är övervägande nu en fördelningsfråga"                                                                      

                                       Johan Kjellén (skrevs 1942)

"Hantverket dör ut just lagom tills vi på grund av energibrist måste göra allt för hand"

                                                            Henrik Tikkanen

"Det är bättre att regeringar, organisationer och företag kollapsar än att hela mänskligheten gör det. Den rådande världsekonomin måste bryta samman, eftersom den steg för steg ersätter organismer med föremål, liv med död, under under täcknamnet - ekonomisk utveckling"

                                                            Edward Goldsmith
                                                            Aternativa Nobelpriset 1991

”Den moderna ekonomin drivs framåt av en vanvettig girighet och hänger sig åt en orgie av avund, och det är inte tillfälliga företeelser utan själva orsaken till dess expansionistiska framgång. Om mänskliga laster som girighet och avund odlas systematiskt blir det oundvikliga resultatet ingenting mindre än intelligensens sammanbrott”

E.F. Schumacher

"Lägg nu märke till det, att den ena människan kan se det som den andra inte ser….var därför inte så säker på Dina ögon."

                                                            Eleonora i Strinbergs "Påsk"

"Alla beslut, priser och skatter under 80-talet har syftat till att hålla tillbaka alternativen och öka el-användningen. Det vet alla i branschen!"

                                                            Prof. Björn Karlsson

"Det underbara, säger jag, som uppenbarar sig för våra ögon, är så storartat och så mångfaldigt, att vi under vårt jäktande efter allt nästan blivit okunniga om det mesta"

                                                                                                    Carl von Linné 

"Vi måste börja med förändringarna inom oss själva. De mest vittgående sociala och globala förändringar måste alla börja på samma ställe: inom oss själva."

                                                                                                        Duane Elgin

"Ekonomin har mer och mer förvandlats till ett gigantiskt informationssystem. Och för att komma i närheten av de snabba pengarna gäller det att komma i kontakt med rätt personer."

Lars Magnusson,
docent i ekonomisk historia

"Och i motsats till vad många politiska/ekonomiska tänkare tror, visar sig en demokratiskt sinnad befolkning ofta ligga före sina politiker"

Stig Dalager, dansk författare

"Vår hjärna lär förfoga över fler kombinationsmöjligheter än antalet atomer i det kända universum! Det är miljoner gånger fler kopplingar än de globala telenätet klarar. Termitsamhället är mer helgjutet. De samhällen som byggs av dessa blinda insekter är mer miljömedvetna, ekologiskt mer perfekta än våra."

                                                                                      Gottfrid Grafström

"Vad tror Du skulle hända om vi blev kvitt vår akilleshäl nummer ett?  LYDNADEN, flockinstinkten, vårt väldiga auktoritetskomplex…jag tror det ligger bakom inflationsekonomin och det dödläge som gör att de pengar folk får in på extraknäck slukas av utgifter för vård och dövande medel. Det mänskliga kapacitetsutnyttjandet är så lågt att vem som helst kan bli VD!"

                                                                                            Gottfrid Grafström

"Vi vet fortfarande för lite om hjärnan för att kunna beskriva annat än lösryckta detaljer av den. Vi vet inte ens var gränserna går. Känslolivet skulle kunna ses som en hjärna i sig, minst lika intelligent och väsentlig som intellektet. Man kan också mycket väl beskriva kroppen i sin helhet som en hjärna"

Gottfrid Grafström

"Spara TID? Åt vem?
Ingen människa tycktes inse att det i själva verket var något helt annat man sparade på, när man trodde att man sparade TID. Ingen ville erkänna att hans eller hennes liv hela tiden bara blev fattigare och enformigare och tristare och kallare. Men barnen fick däremot känna av saken hur tydligt som helst, för numera var det ju ingen som hade TID med dem heller. Men TID är LIV. Och livet bor i hjärtat. Och ju mer människorna sparade in på detta, desto fatttigare blev de”

Ur MOMO – eller Kampen om tiden
av Michael Ende

”Den tänkande lantbrevbäraren”
- Av lyckan borde mänskorna få lika!
Det skar mig in i märgen så jag frös,
När jag bar pengar till de redan rika
Och kravbrev till en medellös.
- O Mästare, vars bud jag går kanhända,
varför är mångas liv så rått och kallt?
Låt mig få gripa in en gång, en enda,
Och till det bästa ordna allt!

av Hjalmar Gullberg

Hur man blir miljardär? (Ur Karl Gustafsons bok ”Deus Ex Machina”)
”De flesta människor har litet eller inget begrepp om hur mycket en miljard kronor är. För att göra det fattbart brukar jag använda följande beskrivning:
Om en person tjänar så mycket att denne efter att ha betalt skatter, räntor, avgifter, sin hyra, sin egen försörjning, omkostnader, m.m. ändå kan spara en miljon kr varje år, så har vederbörande en tämligen god inkomst, eller hur? För att sen få ihop till en miljard måste han/hon arbeta i tusen år. Det säger sig själv att ingen kan arbeta ihop en miljard. Det måste ske på annat sätt; nämligen genom spekulation. Spekulation innebär alltid att pengar omfördelas från dem som utför realproduktiva sysslor till dem som inte arbetar”.

Kalle Gustafson
Uppfinnare och själva anledningen till hela denna hemsidas tillkomst

”Var blev ni av ljuva drömmar - ur Svea Hund 1976”
”Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord, ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord? Var är dom nu, dom som påstod att dom hade alla svar
Men svek oss alla och svalde makten? Dom är kvar. Vi som satts att leva i besvikelsens epok - ja vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på - trots allt!

av Tage Danielsson

 

 
Här finns ett antal läsvärda artiklar och andra dokument som anknyter till denna huvudrubrik