DEUTSCHLAND

DIE ZEITFAKTOR-ÖKONOMI

Leider konnten die Ideen über die Einführung
einer festen Wertbasis in der Weltwirtschaft
noch nicht ins Deutsche übersetzt werden.
Aber wenn Sie diese Seite lesen und
Karl Gustafsons geniale Idee der ZEITSTEUER übersetzen wollen (weil Sie der Meinung
sind es könnte die Welt retten):
zögern Sie nicht und mailen Sie mir.
Es geht um Gerechtigkeit!

WIKIPEDIA - Zeitfaktor-Ökonomie

Die Quintessenz der Gustafson`schen Zeitfaktor-Ökonomie ist bei dem deutschen Autor Hermann Benjes nachzulesen: In seinem Buch "Wer hat Angst vor Silvio Gesell? Arbeit und Wohlstand für alle" (ISBN 3-00-000204-9) handelt das Kapitel "Das Ei des Columbus" ausschließlich von dieser bahnbrechenden Idee.


Kontakt
Text på svenska:
TIDFAKTOR-EKONOMI
Tyvärr har idén om införandet av en fast värdebas i ekonomin ej kunnat översättas till detta vackra språk ännu. Men om Du som läser detta skulle vilja översätta Karl Gustafsons geniala idé om TIDSKATT, för att Du också ser att detta är något som kan rädda världen - tveka inte...HÖR AV DIG.
Det handlar om rättvisa!!

Hermann Benjes - (tysk ekonom) har skrivit en bok som i Tyskland sålt i 30.000 ex. Wer hat Angst vor Silvio Gisell? Boken har blivit en klassiker i den tyska penningreformrörelsen, och kom i december 2006 ut i den 8:e upplagan! Han har i den ägnat ett helt kapitel åt Karl Gustafsons geniala idé. Den 24 oktober 2007 somnade han in från detta liv.

Kort utdrag ur det kapitlet:
"Karl Gustafson är den första som har den geniala idén att utnyttja Jordens rotation för rättvisa skatter. Någon måste ju vara först med att komma på detta. Mot detta är listiga skattesmitare maktlösa, såvida de inte lyckas att öka eller minska Jordens rotationstakt efter eget gottfinnande. Tidfaktorn utgår från att alla människor bara har ett liv. Att människor har olika inkomster accepteras av upphovsmannen men inte orättvisan att människor med små och medelstora inkomster tvingas ägna väsentligt större del av sin arbetstid åt skatter än de som har höga inkomster.

Genom att alla ägnar lika många timmar (gånger sin individuella timlön) av sin dagliga arbetstid åt skatterna, flyter miljarder in till staten, pengar som hittills lagligt eller olagligt kunnat undanhållas. Skatter som inte längre kan undanhållas, leder antingen till en märkbar skattelättnad för alla som deltar i det ekonomiska livet, eller så kan staten använda pengarna till att betala sina skulder. Dessutom: staten behöver inte skaffa sig nya skulder, och får tillbaka sin sedan länge förlorade handlingskraft.

Tidfaktorekonomi främjar nyföretagande och driver därmed på ekonomin. Dagens situation med för många arbetslösa och för få arbetsgivare, kommer genom tidfaktorekonomi att fullständigt ställas på huvudet. Det naturliga ekonomiska skattesystemet genererar personligt rikskapital åt alla löntagare och saknar den (socialistiska) solidariska garantin för omfördelning av pengar, utan matchande motprestation."

Läs presentation av boken på tyska i popupmenyn.


"Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer,
och det är en idé vilkens tid är inne".

Victor Hugo
1802-1885