<<tillbaka

POLEN

EKONOMIA Z CZYNNIKIEM CZASU
 
 
Niestety niniejsza praca, zawieraj ca
idej wprowadzenia czynnika czasu i jego
jednostek do ekonomii, jako elementarnej bazy
przes anek warto ciuj cych (szczególnie w odniesieniu do opodatkowania), nie zosta a jeszcze przet umaczona na j zyk polski w oczekiwaniu na
kogo, kto zafascynowany genialnym pomys em
autora Karla Gustafsona, podejmie si tego
wyzwania. Je li ty jeste t osob i chcia by pomóc
wiatu, nie wachaj si i skontaktuj z znami. W gr wchodzi sprawiedliwo spo eczna na wiecie.
 

 

Kontakt
TIDFAKTOREKONOMI:
Text på svenska: Tyvärr har idén om införandet av en fast värdebas i ekonomin ej kunnat översättas till detta vackra språk ännu. Men om Du som läser detta skulle vilja översätta Karl Gustafsons geniala idé om TIDSKATT, för att Du också ser att detta är något som kan rädda världen - tveka inte...HÖR AV DIG.
Det handlar om rättvisa!