<<tillbaka

FRANCE

ECONOMIE FACTEUR DE TEMPS

L´idée d´introduire une valeure de base fixe
dans l´economiede Karl Gustafson a malheureusement
pas eté traduire a ce jours dans la langue Francaise.
Mais vous qui lisez ces lignes et trouvez cette
idée genial "TEMP IMPOSABLE" qui pourait sauver
le monde n´esiter pas a me repronde, si ilvous est
possible de traduire ces lignes en Francais.
Il ságit de justice!

WIKIPEDIA - Économie "facteur temps"


Kontakt

Text på svenska:
TIDFAKTOR-EKONOMI
Tyvärr har idén om införandet av en fast värdebas i ekonomin ej kunnat översättas till detta vackra språk ännu. Men om Du som läser detta skulle vilja översätta Karl Gustafsons geniala idé om TIDSKATT, för att Du också ser att detta är något som kan rädda världen - tveka inte...HÖR AV DIG.
Det handlar om rättvisa!!