FANTASTISKA MÄNNISKOR!

” Livet behöver inte vara strid, kamp är lägre livsformers utvecklingsfaktor, medan den på högre utvecklingsstadier
är oförnuftig. Sunt förnuft är kritiskt förnuft,
vars och ens högsta förnuft”

Henry T. Laurency

VI BEHÖVER FÖREBILDER
Här kommer många fantastiska människor att presenteras. Alla som vet någon fantastisk människa som drivs av att åstadkomma något bra för fler än dem själva...tveka inte att berätta om dem så kan listan få växa i bokstavsordning.
KONTAKT

De flesta vuxna människor bär fortfarande inom sig våra mor- och farföräldrars värderingar om hederlighet, ärlighet och uppriktighet. Ändå har det på kort tid kunnat bli så galet i vårt land att våra system mer eller mindre uppmuntrar till att roffa åt oss så mycket vi hinner - annars gör nån annan det. Hårt arbete är inget man inom dagens system kan göra sig ekonomiskt oberoende genom. Jag får en bild framför mig när jag stod på ett berg i Antarktis för många år sedan och miljoner av pingviner omkring mig inte sysslade med något annat än att stjäla varandras reden så fort någon vände ryggen åt.

Trots att alla vet att samarbete är det som verkligen kan föra oss framåt så tjatas det dagligen om hur viktig konkurrensen är. Vi har till och med ett konkurrensverk.
Innan det går för långt bör vi plocka fram våra kritiska förnuft. Så mycket arbetar i fel riktning i vårt samhälle idag. Penningsystemets administratörer, alltså bankerna, rentav lurar av oss våra pengar bl a via de stora räntemarginalerna. Och just nu slåss man om våra surt förvärvade slantar och bjuder hej vilt för att överträffa varandra, även utländska banker är inne vid spelbordet. Våra kritiska förnuft bör då fråga sig : varifrån kommer dessa utlovade höga räntor, jo, från varandra. Om vi alla alltid ska kräva mer tillbaka än vi själva har givit så måste det såklart bli på bekostnad av vår nästa. Precis som pingvinerna stjäl vi av varandra. Men det är ju ytterst få som faktiskt gör någon ”vinst” och klarar av att leva på andras arbete istället för sitt eget.

Dagligen möts vi via media av personer/institutioner/statliga myndigheter/banker/ försäkringsbolag m fl som trots sina positioner på hög nivå i samhället skott och skor sig på andras bekostnad. Att dessa, som borde ha insikten om vad goda förebilder gör för ett samhälle och att man i deras position har ett mycket större ansvar än andra, inte lever upp till detta, är rena katastrofen. Att de som borde vara förebilder med rent mjöl i påsen myglar åt sig allt vad tygen håller och heller aldrig behöver ta något ekonomiskt ansvar, för det får skattebetalarna göra, detta bryter ner vårt samhälle moraliskt. Detta kan alla se.

Vi behöver goda förebilder. Att tänka på hedervärda människor gör att man sträcker på sig och själv vill vara likadan, handla lika hedervärt, känna att man kanske själv också kan bli förebild för någon för att man försöker leva upp till grundvärderingar om hur man behandlar varandra med ömsesidig respekt, att man är en ärlig människa som står vid sitt ord osv.
.
Alla dessa kan man vara säker på, har stångat sina huvuden blodiga, nästan gett upp, rest sig i sin övertygelse och fortsatt kämpa för det dom trott på. Kämpat emot mängder av stoppklossar som tyvärr har positioner där de har makt att sätta pinnar i hjulet i stället för att bli glada och hjälpsamma och insett det dubbla värdet som hade kommit ut av allt - om de hade bidragit till projektet istället för att motarbeta det. Man kan säga att alla dessa är riktiga eldsjälar som lyckats entusiasmera så pass många kring sin idé att den slutligen blivit verklighet. Inom idrotten återfinns också många.


ALLA
DESSA ÄR VÄRD EN FANFAR!!!


ALF JOHANSSON
En fantastisk människa - en uppfinnare som utvecklat en sopanläggning Therm o-Rec. Men får han någon uppbackning från sitt samhälle?
Läs nätartikel "Sopor förvandlas till råvaror"
Motion lagd i Östersund 2003
Motion lagd i Halmstad 2003
Undras om nåt gjordes?

BENGT INGERSTAM
En fantastisk människa som kämpat på i åratal för att få till en stark konsumentorganisation som håller koll på matproduktionen.
Sveriges konsumenter i samverkan", en organisation för konsumenter och organisationer, som har målsättningen att öka konsument-inflytandet på marknaden och i politiken. Vi vill också medverka till att via allas vår konsumtion påverka samhället i en hållbar och uthållig riktning. Våra medlemsorganisationer, som alla har sin specifika kompetens, samverkar för att nå det målet”. SE HEMSIDAN

BJÖRN SÖDERBERG
En fantastisk människa som trots sin ungdom redan har drivit igång företag i Nepal där alla är delägare och nu försörjer 10 familjer. Han har en storslagen vision; ett nätverk av etiska företag i de så kallade utvecklingsländerna. Han hade inget startkapital utan var tvungen att sälja varorna innan de kunde produceras. Man blir rörd!
SE HEMSIDAN

CAROLINE af UGGLAS & YVONNE AF UGGLAS
Fantastiska människor som med en enorm energi driver ALLA-KAN-SJUNGA-KÖREN, som ser till att också människor som nedvärderat sig själv totalt, kanske blivit berövade sin tilltro till sig själva och tror att de inte kan sjunga...men längtar att få göra det, samt alla som vill sjunga. SE HEMSIDAN

ELDRIMNER
Fantastiska människor som engagerar sig i det småskaliga mathantverket…något vi alla kommer att få göra sinom tid. Deras tidskrift pekar på hur människor hjälper varandra, förmedlar kunskaper för att fler ska kunna starta mindre produktionsenheter på sina orter. Man blir lycklig när man läser om allt deras arbete. En otroligt viktig organisation. SE HEMSIDAN

EVA STENIUS
En fantastisk människa som var en av dem som 1965 tog med sig JAK-modellen till Sverige från Danmark och som sedan tillsammans med sin man och en handfull människor drev fram en ideell förening som skulle i första hand hjälpa människor till "ekonomisk frigörelse". Detta var människor som så starkt drevs av sin inre övertygelse att deras privata liv många gånger fick komma i andra hand. Flera ideologiskt starka människor som Per Almgren, Åke Mobrant med flera var anledningen till att det blev en förening för just ekonomisk frigörelse - som senare av olika samhälls-omständigheter tog steget mot att bli en fullvärdig bank. Den ideologiska värdegrunden, som kom från dem som startade JAK i Danmark är fortfarande av stor betydelse i den svenska organisationen. Idag äger medlemmarna sin egen bank - JAK MEDLEMSBANK

FJÄLLBETE - i ÅRE, JÄMTLAND
Fantastiska människor - Eldsjälar som vill se sin egen bygd i samarbete och som arbetar hårt för en levande landsbygd. Fjällbete började med en idé hos några bönder i Åredalen. Företaget Fjällbete grundas 2003 och har då 8 delägare, 80 får och en traktor. 2009 har Fjällbete 125 delägare, 400 får, en bred verksamhet och en etablerad roll i lokal utveckling. SE HEMSIDA

FOLKMUSIKHUSET PÅ SKEPPSHOLMEN
Fantastiska människor som arbetar för att inte all svensk kultur ska suddas ut från kartan. Fantastiska kulturbärare kommer regelbundet hit och lär ut gamla kunskaper i sång, spel, dans mm. Exempelvis har de en "polskeakut" varje söndag för alla som akut behöver lära sig dansa polska, denna underbara folkliga dans som finns i mängder av varianter. SE HEMSIDAN

GUSTAF TAUBE
En fantastisk människa som med envishet och entusiasm lyckats samla all maritim verksamhet i Stockholm under namnet STOCKHOLMS SJÖGÅRD. Något som visar hur många människor som verkligen bryr sig om att Stockholm är en sjöstad och att det nu finns en organisation som är en kraft att räkna med i Sthlm. En äkta eldsjäl.

HENRIK WALDENSTRÖM
En fantastisk människa som 1990 skrev en rapport till Ståthållarämbetet som innehöll ett förslag om att skydda de kungliga parkerna Djurgården-Haga-Ulriksdal med den gemensamma benämningen ”Ekoparken”. Något han drev på olika sätt. Rapporten blev också underlag till en riksdagsmotion som lades av miljöpartisten Anna Horn af Rantzien, med en begäran om att lagvägen skydda det kultur- och naturhistoriskt rika området i Stockholms inre delar. Sen gav det ena det andra och år 1995 invigdes Nationalstadsparken den 17 maj. Med jämna mellanrum får nå´n politiker för sig att det ska exploateras i Ekoparken, därför har Henrik också myntat begreppet Värna-Vårda-Visa och byggt upp en rejäl guideorganisation som tar med människor ut på olika turer i parken regelbundet. Detta ska i förlängningen ge ett mentalt skydd för ett omistligt område. SE HEMSIDAN

HOLGER RENBERG
En fantastisk människa som dessvärre inte lever längre men som under sin livstid la oerhört mycket TID på att samla människor kring mängder av göranden kring bl a förvandlingen av Fyrskeppet Svinbådan till skolfartyget Lagaren. Till den fantastiska Hemgården på Skeppsholmen i Stockholm tillförde han mängder av andra ideellt arbetande människor som alla brann för att skapa något som var till för betydeligt fler än dem själva. SE HEMSIDAN

INGRID MUNRO
En fantastisk människa som startade ett lånesystem för de fattigaste av alla fattiga i Nairobi, Afrika. Hon startade Jamii Bora Trust i Nairobi - En svensk kvinna i Afrika Intervju med Ingrid själv (på eng)
Artikel i The New Yorker - Väldigt lång artikel om mikrokrediter som handlar mycket om Grameen bank i Indien, artikeln avslutas med Ingrid Munros projekt i Nairobi.
Artikel/Biståndsaktuellt (på norska)
Hon har visat hur mycket idéer som finns hos de vanliga, dessutom de fattigaste människorna och hur de ska klara sig och förbättre tillvaron för sig själv. Detta är ingen skillnad från resten av världens alla människor – oavsett var man lever.
Vi skulle naturligtvis behöva mikrokreditlån till mängder av initiativrika entreprenörer också i vårt eget land... men i media låter det som om det är något som man bara behöver i riktigt fattiga länder - VILKET INTE ÄR SANT!

JOHN HIGSON
En fantastisk människa som kommit hit från England och drivit på alla parter för att skapa en likadan verksamhet som han sett i både England och Amerika. En marknad där lantbrukare, boende i närheten av staden, säljer sina varor på speciella marknadsdagar. Som man ju gjorde också här förr i världen. Den nutida idén kommer från England och USA. Han var initiativtagare till projektet Bondens egen marknad

LENNART SVAHN
En fantastisk människa, en mjölnare i Värmland som med hjälp av några upphittade rågkorn i en gammal loge låtit uppföröka finnrågen och har nu möjlighet att sälja detta som mjöl på Bondens egen Marknad. Det så kallade svedjemjölet var viktigt i hushållningen på 17-1800-talet. Läs artikeln av Lars-Erik Liljebäck om honom i Agrifacks tidning nr: 11 2005, sid 16-17. ”Framgångssagan om den lille mjölnaren”

OLOF TEGSTRÖM
En fantastisk människa som outtröttligt arbetar med att upplysa oss andra om kommande energiproblem. Ännu en som borde ha backats upp från myndighetshåll för att sätta igång småskalig energiproduktion i vårt land.
Föreläsning: Riksdagen och vätgassamhället
EKOCENTRUM i Gbg
Nätartikel: VÄTGAS - av Elisabeth Holmstrand Gustafsson


PETER KLINEWICH

En fantastisk människa som fullkomligen sprutar ur sig livsglädje och outtröttligt lär människor att dansa. Om han bara kunde få ett uppdrag av staden att åka runt i skolorna så skulle han ensam ha en enorm betydelse för att skapa god stämning på alla de skolor där man mobbar varandra. Åhh…om man hade lite makt att bestämma.
Alla ni som kan...engagera Peter!!! SE HEMSIDAN

PETER PONTVIK
En fantastisk människa som idogt kämpat för att lyfta fram den klassiska musiken i ett årligt evenemang i Stockholm där TIDIG MUSIK är i fokus. Ett enormt tungt arbete för att skapa en plattform för en musikgenre som aldrig får lika mycket plats som all pop/rock-mm-musik. Att lyckas entusiasmera tillräckligt många kring en dröm och sedan lyckas genomföra det år efter år trots ekonomiska svårigheter är en enorm bedrift. Men han lyckades skapa Early Music Festival. SE HEMSIDAN

PETTER BERGSTRÖM
En fantastisk människa som tillsammans med sin familj vill förmedla vidare alla kunskaper om allt som har med djur och natur att göra. Hur det är att bo på landet och arbeta för att klara sig själv i så stor utsträcknig som möjligt. Han startade Tidningen ÅTER (Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), går att prenumerera på, SE HEMSIDAN
Se också ALTERNATIV.nu - om självförsörjning mm.

WIKIPEDIA - Alfabetisk lista över svenska uppfinnare och vetenskapsmän
SAMLAREN - En hemsida på nätet har listat begåvade människor/uppfinnare genom tiderna. När man läser om dem så fylls man av vemod över hur hårt de har behövt kämpa för att få andra att se det geniala i deras upptäckter eller rena uppfinningar. Många hade ingen direkt skolgång eller mycket bristfällig...men kom ändå med idéer som påverkat vårt samhälle och ibland hela vår värld. En direkt utklassning av skolväsendet. Varför är vi inte, generellt sett i samhället, mer uppmärksamma gentemot ENSKILDA individers idéer???