DEMOKRATI

- Vad är det egentligen?

”Samhällsmoralen ska växa underifrån
och gör den inte det så beror det på att
den gödslats med för mycket skit från ovan”

Tage Danielsson

På denna sida kommer flera texter om demokrati att läggas ut. Bland
annat texter som människor skrev för 60-70 år sedan men som på intet sätt blivit omoderna. Tvärtom, tankar som är lika högaktuella idag och som tack vare Internet - gör att det går att sprida dem.
Sveriges Riksdag/Demokrati - Läs här om vad demokrati är enligt Sveriges Riksdag
Lagar och förarbeten för nya/ändringar - viktig sida kring nya lagar

"DEMOKRATIPROJEKTET " i JAK Medlemsbank – ett försök av medlemmar att utveckla medlemsdemokratin 1994-2002.
Här kan Du läsa resultatet av försöket att utveckla demokratisystemet i medlems-banken JAK. Starkt motstånd i JAK:s ledning gjorde att det aldrig blev genomfört eller ens riktigt testat. Det har gått snart 15 år (2009) sedan detta initiativ startades - men är naturligtvis lika aktuellt idag. Då var internet nytt...idag känns detta så självklart - ändå har ingen i landet ännu utvecklat demokratin...trots att alla känner till de möjligheter som står till buds. Idag skulle ett sådant här system kunna utvecklas ännu bättre.

Demokrati och ekonomi är sammanflätat. De ekonomiska frågorna är rena demokratifrågor. Det handlar om att ha makten över oss själva. Många människor har idag tappat tilltron till att det går att påverka sin egen livsmiljö över huvud taget. Det är bråttom att börja tänka ut nya system där vi alla verkligen har möjlighet att bidra till ett gott samhälle för oss alla. Det finns så många kloka och begåvade människor i vårt land. Men de samhällssystem vi idag är hänvisade till - gör det inte möjligt för alla dessa att hjälpa till. Det partipolitiska systemet är så otidsenligt att det är fascinerande att ändå så många går och röstar och fortfarande tror att de är del i ett samhälle där all makt utgår ifrån folket. LÄS Kalle Gustafsons text: Demokrati eller.... i pop-upmenyn här ovan.

MEN på några platser i landet börjar man sakta förstå värdet av medborgarna och här kommer att listas de som tagit kloka steg i att utveckla demokratin. KALIX kommun var först ut, se längre ned under Kommunal demokrati.

2010 - Äntligen finns en ny programvara som skulle möjliggöra för människor att samlas kring gemensamma frågor som berör oss, kring egna intresseområden, i mindre kommuner samlas kring allt vad kommunens politiker har tänkt att använda våra pengar till osv. NING heter verktyget. Jag har varit riktigt lycklig ända sen jag hittade det via min framsynta man som varit del i att starta OMSTÄLLNING SVERIGE, med detta verktyg. DESSVÄRRE...så har de nu (maj-2010) aviserat att de tänker börja ta betalt för att få använda programvaran. Så VEM KAN TILLVERKA ETT LIKADANT VERKTYG HÄR I SVERIGE - på samma sätt som LINUX med sitt operativsystem??? - GRATIS - ...för att det är en demokratifråga. Inte så många har förstått den politiska möjligheten med detta verktyg ännu men dessa 2 har gjort det. Varenda hembygdsförening i hela landet borde sätta upp liknande sidor för sina medborgare. OM de lyckas så kommer makten - på sikt - att flytta från klättrarna i stadshus och liknande tillbaka till medborgarna.

Knivsta.nu - har använt sig av detta verktyg - se nedan under Kommunla demokrati
Södra Förstaden - värnar om förstadens unika karaktär och ett utökat lokalt medbestämmande. (Stockholm - handlar om förorterna Aspudden, Hägersten och Midsommarkransen utanför Stockholm).


Tyvärr är det nog ändå så att om TIDEN inte räcker till – så blir alla fina idéer meningslösa. Vi behöver alltså också organisera om strukturer som påverkar hur många timmar vi måste ”löneslava” för att få mat, värme och tak över huvudet…så att det blir någon TID över, om vi ska kunna delta i samhällets angelägenheter – som ju är allas. Vi behöver kräva vår TID tillbaka!

EKONOMI & DEMOKRATI =
två sidor av samma mynt
- men ovan dessa båda står EKOLOGI! Det är därför
vi av nöden nu måste införa ett ekonomiskt system
som inordnar sig under det ekologiska systemet.

ALLEMANSRÄTTEN = Något som är oss allom givet i vårt lilla land – något som borde vara alla givet i alla länder på vår jord…men inte är det! Som självfallet också innehåller skyldigheter.

KVALITETSMETODEN - Ett sätt att vid omröstningar med fler än två alternativ få fram det för de flesta mest godtagbara resultatet. Verkar kanske rörigt men antagligen ett väldigt smart uttänkt system, speciellt om man kan datorisera det. Dock uttänkt i en tid utan datorer (slutet av 1700-talet).

I POPUP-MENYN: (överst)
VILJAN TILL ENHET - Utdrag ur ”GRUNDKURS I HYLOZOIK – ESOTERISK KUNSKAP FÖR VÅR TID”.
EN NY TID KAN ENBART VINNAS GENOM ARBETE - Ur Boken om J.A.K – Kapitel 1 & 2, skriven 1935 av K. E. Kristiansen i Danmark (en text som lika gärna kunde vara skriven idag och i Sverige)
DEN RÄTTA STYRANDEFORMEN - Ur Boken om J.A.K – Kapitel 3 – skriven 1935 av K. E. Kristiansen i Danmark (”De rette styre” på danska)
KAMPEN MOT STATEN - av Johannes Hohlenberg (utkom i Danmark 1947)
ERKÄNN DE ICKE RÖSTANDE – Artikel efter valet 1998 av Lars Ilshammar
DEMOKRATISK ELLER FEODAL SAMHÄLLSFORM? - Utdrag ur Karl Gustafsons bok Deus ex machina


Det är fantastiskt att skapa system där alla är inbjudna att medverka, att ha tilltro till att alla människor kan tänka själva och delta i sitt samhälle. Men ingen ska tro att vi bara över en natt alla plötsligt blir duktiga medverkande medborgare. Det finns så mycket motstånd, inte minst inom oss själva. Till exempel:
- ”Vem är jag att tro att jag skulle kunna ha något av värde att komma med?”
- " Det är bättre att de som blivit valda får sköta det där med demokratin, de har ju blivit valda så de är säkert lite bättre insatta i alla frågor".
- TIDEN…och den stora bristen på densamme.
Det tar TID att växa i sig själv som människa - till att inse att
"jag vet bättre än någon annan om just mitt liv och kan naturligtvis därför själv delta i beslut som ska påverka mitt liv"!

KOMMUNAL DEMOKRATI I SVERIGE:
Många kommuner i landet har nu infört så kallat MEDBORGARFÖRSLAG. Ett stort steg i en bra riktning. Det är dock många hinder i vägen för medborgarna att delta. Bristen på TID är kanske det största, bristen på tilltro till sig själv - det lider många människor av, tron att andra vet bättre än man själv, en historisk utbredd åkomma. Men det är i alla fall ett litet steg i vad man kan kalla utveckling. Några nämns på denna sida. Men gå in på Din egen kommuns hemsida och se efter om man har infört detta.

KALIX - MEDBORGARFÖRSLAG:
Förslagsrätt till medborgarna Kalix var först i Sverige med att ge kommuninnevånarna möjlighet att lämna förslag direkt till fullmäktige. Förslagsställaren har själv möjlighet att komma och prata för sitt förslag. Därefter beslutar fullmäktige om fortsatt beredning. (Kommunfullmäktiges protokoll 2000-05-02 § 48 D nr 83/00-10). Numer har alla fullmäktigen i Sverige möjlighet att besluta om Medborgarförslag enligt Kalixmodellen.

GOTLAND - MEDBORGARFÖRSLAG: (22/4 2006) "Gotlänningar som lämnar in medborgarförslag får inte själv presentera sina förslag i fullmäktige", så står det.
Som överallt handlar det om svårigheten makthavarna har att släppa in medborgarna i det som medborgarna berörs av.

KNIVSTA.NU (bildades 2003)
"Knivsta nu...ska tända och ta tillvara den enskilda människans vilja till engagemang och ansvar för vårt gemensamma lokalsamhälle Sakligt mot låsta partipositioner. Vi vill också att medborgarnas kompetens i kommunen kartläggs och tas tillvara. Det är ju många som idag känner sig främmande till politiken, den ter sig avlägsen, skött av yrkespolitiker. Men vi vill att människornas engagemang känns meningsfullt. Att saker förändras och formas enligt medborgarnas vilja."

LULEÅ KOMMUN - MEDBORGARFÖRSLAG:
Rådslag Smedjegatan

27 000 luleåbor ändrade beslut i fullmäktige. I "Rådslag Smedjegatan" ändrade 27 000 luleåbors röster ett beslut i fullmäktige. Detta Rådslag handlade om trafikeringen av en central gata i staden. Över 58 000 luleåbor hade möjlighet att rösta. Av 58 798 röstberättigade deltog 27 332 personer vilket motsvarar 46,5%. Själva omröstningen föregicks av en omfattande informationskampanj med diskussion och debatt bland medborgare och politiker via Internet, på torg och i kommunhuset.

NYKÖPINGS KOMMUN: Trots nedanstående rådslag så existerar inte Medborgarförslag i Nyköping utan måste gå via kommunens medborgarombud, som kan lyssna på medborgarna och eventuellt lägga förslag åt medborgaren.
Skatterådslag
Votias andra skatterådslag - 53 % tog ställning till förändring av kommunal-skatten. Mellan den 12-19 november 2001 kunde samtliga nyköpingsbor över 18 år delta i Nyköpings Rådslag om skatten. Av 38 524 deltog hela 53%. Sett till deltagande är Rådslaget i Nyköping det hittills mest framgångsrika som genomförts i landet. Skatterådslaget syftade till att ge kommuninvånarna möjlighet att påverka nivån på kommunalskatten genom omröstning samt inleda en ny form av politiskt samtal.

SIGTUNA - RÅDSLAG
(4 /10 2007) inlämnade till fullmäktige i SIGTUNA angående "Kommunala insatser mot klimathotet"
Här i Sigtuna finns annars massor av Medborgarförslag... kanske håller detta på att bli en fungerande del av dialog med medborgarna i Sverige.

VALLENTUNA KOMMUN: (3/10 2000)
"En ny situation i politiken. Demoex är ett initiativ från "gräsrötterna". Det började på Vallentuna gymnasium, 3 oktober år 2000. Kommunen arrangerade en studiedag på temat "It och demokrati" och frågan kom på tal varför så få ungdomar är politiskt aktiva. Demoex är ett demokratiexpriment i Vallentuna. Demoex är ett försök att lyfta upp den fria debatten i offentlighetens ljus." Demoex - vad är demokrati - se video
Ett hedervärt initiativ för att öppna för fler medborgare i en kommun att vara delaktiga i sin egen kommun.DIVERSE INTRESSANT OM DEMOKRATI
AKTIV DEMOKRATI
"Aktiv Demokrati är ett parti som fungerar över Internet. Vi vill skapa direkt demokrati, d.v.s. direkt folkstyre".
Relativt nystartat parti för en annan demokratisk modell. Men som tyvärr inte berättats om i mediavärlden.

DIREKTDEMOKRATERNA
Direktdemokraterna är en sammanslutning för människor intresserade av direktdemokrati. Vi är inte ett parti. Men vi hoppas kunna bli ett när det finns en rimlig chans att vi kan ta oss in i någon politisk församling.

DEMOKRATIAKADEMIN
DemokratiAkademin är ett nätverk som arbetar för att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter. DemokratiAkademin handleder skolor, kommuner, organisationer och föreningar genom längre förändringsarbeten, skräddarsyr deltagaraktiva konferenser samt håller utbildningar och verkstäder.


RÖSTNINGSFÖRFARANDE I USA (18/5 2007) - se YouTube-film (Texas legislation)

YOUR VOICE - ett svenskt systemutvecklingsföretag som arbetar bland annat med
e-demokrati.

HISTORISKT INTRESSANT:

"DEN STORA DALDANSEN" (Dalaupproret 1743) - Gustaf II Adolfs torg - Sthlm
"Stora daldansen" i nytt historiskt ljus - av Börje Sandén


Här finns ett antal läsvärda artiklar och andra dokument som anknyter till denna huvudrubrik