<<tillbaka


Capitalism 3.0 skriven av Peter Barnes

Barnes bok handlar om balansen mellan det man kan äga privat och det som ägs gemensamt av alla. Balansen har förskjutits fram och tillbaka i historien men idag råder total obalans och de som försvarar den gemensamma egendomen har svårt att bjuda privatiseringsivrarna motstånd. Barnes har förslag på hur man kan stärka försvaret av allmänningarna.

Han visar hur väl John Locke har beskrivit denna balans. Locke ansåg att privat egendom existerade i ett förhållande till det som var allmän tillgång. Genom privatisering kunde man öka produktiviteten men allmänningarna gav alla en försörjningsbas. Båda var viktiga och måste respekteras. Han trodde att Gud hade givit Jorden till mänskligheten som en gemensam tillgång men att privat egendom kunde rättfärdigas med att den sporrade människor att arbeta.

Locke tänkte sig att, när en person blandar sitt arbete med naturen ”så förenar han något som är hans eget med naturen, som därmed blir hans egendom”. Men han lade till en viktig förutsättning. ”Eftersom detta arbete otvivelaktigt är arbetarens egendom, kan ingen annan ha rätt till det som det har blivit förenat med, åtminstone om det finns tillräckligt, och av lika god kvalitet, för alla i gemenskapen.” Man fick alltså inte privatisera mer än vad man kunde förena sitt eget arbete med, förutsatt att det blev lika mycket över till de övriga i gemenskapen.

Boken väcker många tankar om det moderna, globaliserade och i hög grad privatiserade samhället där privatisering till och med hyllas av arbetarrörelsen och få vet vad allmänningar, social ekonomi och kooperation är.

Den institution som har betytt mest för den senare är lagstiftningen om aktiebolag. För att stärka allmänningarna föreslår Barnes att man inför ett antal olika institutioner så att man kan ta hänsyn till en mångfald faktorer. Vissa naturliga tillgångar är flödande så länge ekosystemet inte överutnyttjas medan andra är ändliga oavsett hur vi gör. Alltså måste vi kunna begränsa utnyttjandet. Sociala tillgångar kan däremot återanvändas och förändras hur mycket som helst utan att förbrukas. Det kan gälla idéer om hur man effektiviserar uthållig odling eller musik som gör en lycklig.

Har JAK en roll att spela i detta?
Ja, definitivt. Boken väcker många tankar och den finns som en allmän tillgång på http://www.onthecommons.org

Oscar Kjellberg utvecklingsansvarig JAK Medelmsbank